ZWO-commissie

ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. In de Oosterkerk maken we ons hier sterk voor. Naast hulp dicht bij huis, bekommert de diaconie zich ook om mensen ver weg. Daarom steunen we tal van internationale hulpprojecten via de ZWO.

Zending: het doorgeven van de bijbelse boodschap, vaak in combinatie met medische zorg voor en onderwijs aan mensen; Werelddiaconaat: het kerkelijk antwoord op de nood in de wereld; Ontwikkelingssamenwerking: het bestrijden van de oorzaken die armoede en onrecht in stand houden.

Project Pasen 2022: Koken voor Bangladesh

Met Pasen 2022 brengen de ZWO-commissies van Oosterkerk en Adventskerk het project Koken voor Bangladesh onder de aandacht van de gemeenteleden. Zo sparen de kinderen in hun spaardoosjes voor dit project. Lees meer over dit project in dit bericht op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Verkoop Fairtrade artikelen

Verkoop van Fair Trade–artikelen, elke laatste zondag van de maand, na de ochtenddienst. Door ontwikkelingssamenwerking probeert de commissie ZWO armoede te bestrijden en de lokale economie in de Derde Wereldlanden te stimuleren. De commissie verkoopt levensmiddelen uit deze landen tegen een eerlijke prijs. Van het geld dat hiermee verdiend wordt, worden geregeld aandelen gekocht van Oikocredit, een organisatie die al bijna veertig jaar overal in de wereld kredieten verleent aan projecten, die de sociaal–economische ontwikkeling van arme bevolkingsgroepen bevorderen. Dit kan alleen doordat kerken en andere organisaties gelden voor middellange of lange termijn in Oikocredit beleggen. De resultaten over de afgelopen jaren zijn bijzonder positief. Ook particulieren kunnen deelnemen aan Oikocredit. Kijk voor meer informatie op www.oikocredit.nl.

Schrijfacties Amnesty International

Schrijfacties voor  Amnesty International, elke eerste zondag van de maand, na de ochtenddienst. Een brief schrijven om schendingen van mensenrechten tegen te gaan, helpt dat eigenlijk wel? Amnesty International en Kerk in Actie vinden van wel. Daarom organiseert de commissie ZWO handtekeningenacties. U kunt ook brieven via internet versturen. Kijk voor informatie op www.amnesty.nl. Via deze site kunt u doorklikken naar de site van Amnesty International Werkgroep Zwolle.

Inzamelen gebruikte postzegels

Inzamelen van gebruikte postzegels en kaarten voor de zending. De verkoop van gebruikte postzegels en prentbriefkaarten levert elk jaar inkomsten op voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Heeft u postzegels en/of prentbriefkaarten? U kunt ze kwijt  in de ton bij de ingang van de Bagijnehof. Wilt u daarbij op de volgende zaken letten: postzegels ruim uitknippen van enveloppen (beschadigde zegels hebben geen waarde) afweken, tellen en sorteren is niet nodig scheur of knip geen postzegels van prentkaarten (beschadigde kaarten hebben geen waarde en de kaart met zegel of stempel is vaak meer waard dan de losse zegel) bepaalde dubbele vouwkaarten (van bijv. Anton Pieck, Rie Cramer en Marjolein Bastin) en Unicef-, Removos- en Kinderpostzegelkaarten leveren extra geld op ook geboortekaartjes zijn welkom.

Diverse activiteiten

Naast bovenstaande activiteiten, verzorgt de ZWO-commissie de voorbereiding van de zondag voor het Werelddiaconaat in februari, de uitvoering van de campagne van Kerk in Actie in de Veertigdagentijd. Tevens organiseert de commissie de Paasgroetenactie. Elk jaar rond Pasen worden kaarten aangeboden die verstuurd kunnen worden naar gevangenen in binnen- en buitenland. Met deze actie willen we laten weten dat zij niet vergeten worden en hen een hart onder de riem steken. Tot slot zorgt de commissie voor de verspreiding van folders van Kerk in Actie en een jaarlijkse wereldmaaltijd in november.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de ZWO-commissie, e-mail: zwo@oosterkerk.nl.

Bankrekeningnummers

Diaconie Protestantse Gem. Zwolle  NL65RABO 0373 7399 82  onder vermelding van ZWO-commissie Oosterkerk
Kerk in Actie (landelijk nummer)      NL89 ABNA 04574 57 457

Websites

Kerk in Actie                       www.kerkinactie.nl
Oikocredit                           www.oikocredit.nl
Amnesty International      www.amnesty.nl

Reacties zijn gesloten.