Werkgroep Groene Kerk

In aansluiting op een landelijke actie is de werkgroep Groene Oosterkerk gestart. Ter stimulering van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 

 1.Introductie werkgroep Groene Oosterkerk

De actie Groene Kerk is landelijk. Inmiddels zijn ruim 90 kerken daarbij aangesloten. Kerken die actief bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 

Recent is in en voor de Oosterkerk een werkgroep Groene Oosterkerk gestart. De actuele discussies, zoals klimaatverandering, energietransitie en allerlei bedreigingen voor het milieu bevatten genoeg aanknopingspunten. Wij kunnen – of gelet op onze opdracht als kerkgemeenschap –  wij moeten ook daaraan onze steen bijdragen. Bepaalde aspecten zijn, al lange tijd ook bij onze kerkgemeenschap ingevoerd. Bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid. Dat heeft in de Oosterkerk namelijk door de jaren heen al een prominente plaats.

We proberen voort te borduren op bestaande informatie, zoals een energiescan van de Oosterkerk. Daar waar we mogelijkheden zien, willen we voorstellen doen. Een eerste aanzet is de vervanging van de verlichting in de hal en aanverwante ruimten. Met led-lampen die veel langer meegaan en een aanmerkelijk lager energieverbruik hebben. Dat bespaart niet alleen geld, maar het levert een bijdrage op aan het milieu. Wij zijn van plan om verschillende mogelijkheden die er zijn voor bijvoorbeeld duurzaamheid, te bezien en te concretiseren. Dat zijn niet alleen fysieke zaken, maar ook stimulering om als gemeente het begrip duurzaamheid te intensiveren.

De werkgroep Groene Oosterkerk bestaat uit: Petra Schep, Tineke Bloem, Henk Selhorst, Dik Kremer Jan Woltinge en Willem Boerman. Uiteraard kunt u ons aanspreken als u vragen of suggesties heeft

2. Een geloofsoproep

Van God is de aarde. Dat geloven we én het is daarom ook aan gelovigen om daarmee bezig te zijn.

We begrijpen dat het wat ongebruikelijk is om als kerk op deze manier bezig te zijn. Maar we zijn er samen inmiddels meer van doordrongen dat álles gedaan moet worden om het (ergste) tij inzake klimaatverandering nog te keren. Het Klimaat maakt per slot van rekening deel uit van heel Gods grote Schepping. Daaraan kunnen we als gelovigen niet voorbij kijken. Als er in Zwolle weer een klimaatsamenkomst is, willen wij u hierop attenderen

3. De bloemengroet van elke zondag en de liturgische schikking

Bloemen geven vreugde. Daarom doen we graag in en vanuit de kerkdiensten wat moois met bloemen. Maar daar moet de natuur niet onder te lijden hebben. En dus willen we bij het aanschaffen van deze bloemen ook letten op duurzaamheid: dat we geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen erbij willen. Zo hopen we dat de bloemen nog meer vreugde kunnen geven. De komende zondagen wordt hiermee proef gedraaid.

Reacties zijn gesloten.