Vrijwilliger facturatie huurders

Vrijwilliger facturatie wijkgebouw Bagijnehof

We hebben heel veel gebruikers en huurders van de Bagijnehof die al dan niet betaald gebruik maken van onze zalen en kerk. De zalen van de Bagijnehof zijn het visitekaartje voor zowel eigen groepen als huurders en bij activiteiten in de wijk. Ze vormen een belangrijke inkomstenbron voor de wijkgemeente en onze toekomst. Voor jezelf levert het heel veel leuke contacten op met de gebruikers en andere vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de facturering aan de huurders onder de hoede wil nemen in samenwerking met de coördinator die de verhuurd regelt.

Wat zijn de werkzaamheden:
 – Maandelijks de facturen opstellen in een boekhoudpakket met facturatiemodule aan de hand van gegevens van gehuurde zalen en gebruikte consumpties door huurders, in overleg met de coördinator verhuur en agendabeheer;
 – Facturen e-mailen naar de huurders vanuit het facturatiepakket.
 Zo nodig betalingsherinneringen sturen op aangeven van de penningmeester.

Tijdsbesteding:
 De verwachting is ca. 4 uur per maand
 Bij voorkeur in de eerste helft van de maand

Gewenste vaardigheden
 – Nauwkeurigheid
 – Enige computervaardigheden, programma is eenvoudig te leren.

Informatie of aanmelden?
Wil je je aanmelden of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Bina Schouwstra, e-mail: b.schouwstra@kpnplanet.nl of telefoon: 06-20527688

Reacties zijn gesloten.