Vorming & Toerusting: eenmalige activiteiten en kringen

Ontmoetingshuis Moderne Devotie met Zwolse predikanten
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu anderhalf jaar. We komen tweewekelijks op een dinsdagavond bij elkaar. Na een warme maaltijd lezen we enkele spreuken uit de spirituele bestseller De Navolging van Christus van de beroemde Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). Daarna volgt een open geloofsgesprek: welke spreuk of welk woord spreekt jou aan? Het is altijd weer boeiend om te ontdekken hoe actueel dit klassieke mystieke boek is. We sluiten de ontmoetingsavonden af met een korte viering. Op dinsdagavond 18 september starten we het nieuwe seizoen met het thema ‘Mediteren met Thomas a Kempis’. Ds. Hans Tissink heeft hierover een boekje geschreven. Hij houdt enkele meditatieve oefeningen rondom teksten van Thomas. De bijeenkomsten worden afwisselend door verschillende predikanten van de protestantse gemeente geleid en vinden plaats op dinsdagavonden van 18.30-21.00u. De locaties zijn: Vliegende Paard, Grote Kerk en Theodorakapel. Zie voor exacte data en locatie: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Op dinsdag 18 september is de startavond om 18.30u. Kosten: € 7,50 betalen bij aanmelding via de website. Graag tijdige opgave i.v.m. de catering!

Verder met Charles Taylor
Voor de mensen die er in het afgelopen seizoen bij waren en aangaven één avond wel erg weinig te vinden als kennismaking met het denken van de Canadese cultuurfilosoof Charles Taylor, komt er een vervolg. Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Taylor schreef o.a. Een seculiere tijd, een geschiedenis van de ontwikkeling van geloof en ongeloof in onze westerse wereld. Deze kring, biedt een inleiding en nadere verdieping in Een seculiere tijd. Er zijn drie bijeenkomsten in het najaar op de donderdagmorgen, op 4 oktober, 1 november en 6 december van 10.00 tot 11:30u. Enkele fragmenten uit het boek zullen samen worden gelezen, maar aanschaf van het boek is niet nodig. Er is ruime gelegenheid voor uitwisseling en gesprek. Graag uiterlijk 1 oktober opgeven bij ds. Iemke Epema.

Oriëntatie christelijk geloof
Zou je samen met anderen meer willen ontdekken van wat christelijk geloof inhoudt? Ben je nieuwsgierig, op zoek naar verdieping, antwoorden, nieuwe inzichten? Wil je meer weten over de Bijbel en wat dat oude boek zou kunnen betekenen voor het leven van nu? Twijfel je over geloven, zou je wel eens met anderen in gesprek willen over je zoektocht?
In deze cursus, die op maandag 8 oktober, 12 november, 10 december en 14 januari plaatsvindt in de Oosterkerk, aanvang telkens 20 uur, ben je welkom voor een vrijblijvende oriëntatie op het christelijk geloof. Waar geloven christenen eigenlijk in en waar baseren ze dat geloof op? Wat is de Bijbel voor een boek en waar gaat het over? Wie was Jezus en wat weten we over hem? Wat zou christelijke spiritualiteit en de christelijke traditie ons vandaag kunnen aanreiken wat ons ook vandaag richting geeft?
Iedereen is welkom in deze cursus, christen en niet-christen, zoeker en twijfelaar, om samen te leren en in gesprek te zijn over levens- en geloofsvragen. Deze avonden kunnen ook een eerste stap zijn als je overweegt om belijdenis van je geloof te doen. Voor meer informatie: ds. Iemke Epema of ds. Elly Urban.

Bibliodrama
Dinsdag 9 oktober, van 19.30-22.00u in de Oosterkerk, kun je (opnieuw) kennismaken met bibliodrama. Op verzoek van mensen die dit eerder deden wordt dit opnieuw aangeboden. Bibliodrama is een werkvorm om dichter bij jezelf, dichter bij elkaar en dichter het hart van een Bijbelverhaal te komen. Hoe gaat het in zijn werk? O.l.v. pastor Hans Schoorlemmer (Dominicanenklooster) wordt er samen een Bijbelverhaal gelezen en deel je samen wat je hierin raakt. Daarna volgt een ‘een belevingsspel’. Wie ben je in dit verhaal? Waar sta je? Waar wil je naar toe? Let wel: Het is geen toneelspel, maar een belevingsspel! Op het eind van de avond deel je samen wat je hebt beleefd en geleerd. Voor wie deze avond smaakt naar meer is er de mogelijkheid mee te gaan doen aan de bijeenkomsten bibliodrama in het Dominicanenklooster. De avond gaat alleen door als er minimaal 8 deelnemers zijn. Graag opgeven vóór 30 september bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com

Kijken met je ziel. Heilig kijken met Ton Schulten
Ton Schulten (1938) schildert sinds zijn ernstige ongeluk en bijna-doodervaring veelkleurige schilderijen van het Twentse landschap. Daarop zien we in allerlei schakeringen zon, huizen, bomen en wegen. Zijn doeken zijn erg geliefd. Tal van bewonderaars bezoeken zijn atelier en museum in Ootmarsum. Zijn werk is spiritueel te noemen. Samen met de benedictijner monnik Anselm Grün publiceerde hij het boek ‘Betoverend licht’. Ds. Hans Tissink zal op deze avond meditatieve oefeningen houden aan de hand van diverse schilderijen uit dit boek. Datum: woensdag 21 november 2018. De locatie is SIO, zaal 9, om 20.00-22.00u. Kosten: € 2,- pp koffie/thee.

Leeskring over vergeven
De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel ‘Vergeven. Omgaan met onrecht’ (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934, € 19,99). Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Zij doet dit vanuit een niet-religieuze invalshoek. Een uitdaging om met elkaar te lezen en te doordenken. Deze leeskring vindt plaats op donderdagavond, afwisselend in de Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20:00 uur. De data zijn: 10 januari Oosterkerk; 14 februari Adventskerk, 14 maart Oosterkerk; 11 april Adventskerk. De begeleiding is in handen van ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam. De kosten zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling dat u het boek zelf aanschaft. Informatie en opgave (graag vóór 31 december) bij ds. Iemke Epema.


Contextueel Bijbellezen
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die begint bij onszelf. Wat houdt jou of mij bezig? Waar maken we ons druk om? Wat speelt er in de samenleving? Wat doe ik eraan? Hoe hebben we als kerk ermee te maken? Pas vanuit deze vragen wordt de Bijbel geopend. Eerlijk gezegd doen we dat altijd al. Niemand leest neutraal de Bijbel. We nemen onbewust altijd onszelf en onze situatie van dat moment mee. Bij contextueel Bijbellezen doen we dit bewust. En onderzoeken we vanuit de dagelijkse leefwereld en werkelijkheid welk nieuw licht het werpt op onze vragen. In januari en februari 2019 staat het Bijbelboek Esther op het leesrooster. De avonden worden gehouden op woensdag 16 jan in de Oosterkerk en woensdag 27 maart om 20.00u in de Adventskerk. De eerste avond verdiepen we ons in haar levensverhaal vanuit onze eigen context. Op de tweede avond richten we ons vanuit de eigen situatie op de thematiek van de ZWO-vespers voor de Veertigdagentijd. Opgave graag vóór 16 januari bij ds. Elly Urban.

Het Onze Vader in beeld en muziek

Ooit reikte Jezus zijn leerlingen het gebed aan waarmee ze te allen tijde God konden aanroepen, ook als zij zelf geen woorden zouden hebben. Het is het bekendste gebed in de christelijke wereld geworden. Talloze mensen kennen het. Vaak hebben ze het Onze Vader als kind nog geleerd maar er verder nooit iets mee gedaan totdat ze uitgenodigd worden om het hardop mee te bidden, zoals wanneer ze bij het graf van een dierbare staan. Er is in kerken en kranten en andere media de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het Onze Vader. Aan de vele woorden die er al aan gewijd zijn willen Peter den Hengst en Kees Meijer beelden en muziek toevoegen. Iedereen is welkom om op donderdagmiddag 17 januari met andere ogen te kijken naar beelden die Peter heeft gevonden bij de beden van het Onze Vader en met nieuwe oren te luisteren naar de muziek die Kees heeft verzameld. Datum: donderdagmiddag 17 januari 2019 van 13.30-15.30u in het wijkcentrum SIO/Adventskerk. Kosten: € 2,- pp. Informatie via Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl).

 

Symbolisch Bloemschikken

We gaan op donderdag 17 januari 2019 een schikking maken over een levensloop van een persoon uit de bijbel.  Kosten € 12,50, aanvang 19.30u, wijkcentrum SIO. De leiding is handen van Anneke Scholten. Opgave graag vóór 10 januari via aanmeldingsformulier of per e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

 

Brieven schrijven aan elkaar
Een manier om elkaar als leden van deze veelkleurige geloofsgemeenschap beter en persoonlijker te leren kennen is door elkaar brieven te gaan schrijven. In die brieven kun je vertellen over wat je gelooft en waar je mee leeft, over wat je zoekt in deze kerk, wat je er vindt of mogelijk mist, -over alles wat je maar kwijt wilt. De brieven zijn ook bedoeld om een brug te slaan tussen de verschillende generaties: iemand die wat ouder is gaat schrijven aan iemand die wat jonger is. Hoe intensief en hoe persoonlijk die briefwisseling wordt, dat is aan de schrijvers. Vijf jaar geleden, toen we net een nieuwe gemeente hadden gevormd, is dit project ook gestart en veel mensen deden toen mee. We bieden dit seizoen deze mogelijkheid nog eens weer, voor wie er nog niet aan mee hebben gedaan of wie nog wel eens weer willen schrijven en nu misschien met een ander iemand.
Dinsdag 22 januari worden alle mensen die zin hebben om mee te doen uitgenodigd in de Oosterkerk. Die avond worden er koppels gevormd, adressen uitgewisseld en afspraken gemaakt. Daarna kan het schrijven beginnen. Dinsdag 25 juni worden alle schrijvers opnieuw uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. U kunt zich opgeven bij ds. Iemke Epema, of door op startzondag uw naam te noteren op een speciale flap-over in de hal.

Meditatief Schilderen
Op donderdag 7 februari is er om 20.00u in de Oosterkerk een avond waarop een psalm op een creatieve manier verwerkt wordt. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de psalm meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen…Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Mooi om de verschillende creaties bij de psalm te delen en te bespreken met elkaar. En welke psalm het gaat worden…dat blijft nog even een verrassing.

Liturgie: waarom doen we het zo?

De zondagse dienst zit op een bepaalde manier in elkaar, heeft een kop en een staart. Er zit een opbouw en een logica achter, maar welke is dat? Moet het altijd op dezelfde manier of kan het ook eens helemaal anders? Wanneer is een dienst geen dienst meer? Op maandag 11 februari om 20.00u in de Oosterkerk vertellen studentenpastor Martin Jans en ds. Iemke Epema iets over de achtergrond en de geschiedenis van de liturgie. Gekeken wordt naar de verschillende bouwstenen en hoe je daarmee kunt spelen. Er is volop ruimte voor vragen en suggesties van deelnemers. De avond wordt besloten met een korte viering.

Gedichten lezen
In een kleine groep die twee avonden bij elkaar komt worden er weer gedichten gelezen, deze keer o.l.v. Christa van Stappen en Emmie Brederveld. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan leven dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. De gedichten worden gelezen op de dinsdag 12 februari en 5 maart, om 20.00u in de Oosterkerk. Informatie en opgave: Christa van Stappen, 038-4543230, cvanstappen@kpnmail.nl

Bijbelse verdieping

Donderdag 4 april is er een avond met ds. Jaap Jonkmans over de spannende vraag: Moest Jezus sterven? Van wie? Voor wie? De avond wordt gehouden in de Oosterkerk en begint om 20.00u. Vanaf 19.30u is er koffie (kosten € 1,-).

 

Passion 2019

In 2018 maakt het koor Koorbizniz Oosterwind, weer een nieuwe Passion. In deze Passion wordt een verbinding gelegd tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse liederen wordt het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit gebracht en komt zo op een andere manier ten gehore. In september 2018 wordt gestart met het oefenen voor deze bijzondere dienst. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom om te komen repeteren op woensdagavond van 20.00-22.00u. De Passion wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag, 19 april in de Oosterkerk. Informatie en opgave: Geeske Koopman –Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of Marinus Corée: marinuscoree@hetnet.nl

 

25 jaar geestelijke verzorging
Op 26 mei viert Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger, dat zij 25 jaar lang predikant is. Ze heeft vanaf het begin van haar predikantschap alleen in zorginstellingen gewerkt, eerst in een verpleeghuis Weidesteijn in Hoogeveen en sinds 2004 in de Isala in Zwolle. Op dinsdag 14 mei , aanvang 20.00u, komt ze in de Oosterkerk iets vertellen over wat ze in die 25 jaar allemaal heeft zien veranderen. In de gezondheidszorg worden er veel ethische beslissingen genomen. Haar taak is meer en meer verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van morele gesprekken in tweetallen en met groepen. Deze avond laat ze iets zien van hoe zo’n gesprek verloopt. Er is volop ruimte voor vragen van deelnemers.

 

Reacties zijn gesloten.