Eenmalige activiteiten en kringen 2019-2020

Theologisch (eet)café 2019-2020

Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten en theologen zich uit over een actueel thema dat hen na aan het hart ligt in studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van binnen of buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30 uur met inloop en een drankje. Van 18.00-18.10 uur wordt het thema kort, flitsend en prikkelend neergezet, gevolgd door 20 minuten discussie aan de hand van twee vragen. Om 18.30u gaan we aan tafel en zetten daar het gesprek voort. Om 19.30u wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer zijns of haars weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 pp. Graag opgave vooraf bij an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op de zondagavond.

► 2 oktober: studentenpastor Martin Jans over ‘De kunst van het ongelukkig zijn’.

► 6 november: ds. Iemke Epema (Oosterkerk) i.s.m. ds. Hans Tissink (Adventskerk) over Groene Theologie.

► 8 januari: ds. Margo Jonker i.s.m. bioloog Eddy Weeda over Het Oerboek van de Mens.

► 5 februari: kerkelijk werker Erik Potjes (Jeruzalemkerkgemeente) over Vluchtelingencrisis?

► 4 maart: ds. Marijn Rohaan (de Hoofdhof, Berkum) over Een nieuw christendom?!

► 1 april: ds. Cor Baljeu (Open Kring, Stadshagen) over Een helende gemeenschap.

Leeskring Confessiones van Augustinus

“God is licht en klank en geur en voedsel, Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is, Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt, Waar een geur is die niet op de wind verwaait…”

Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpelijk waarom dit boek nu al anderhalf millennium wordt gelezen en herlezen. In twee jaar tijd, 1 keer per maand op een dinsdag, lezen we de Belijdenissen van Aurelius Augustinus. Eerste avond dinsdag 1 oktober 20.00 uur aan de Hortensiastraat 118. Opgave uiterlijk 25 sept bij Wilhelm Weitkamp: w.weitkamp@artez.nl

Lees hier meer achtergrondinformatie over deze inspirerende leeskring.

Leeskring ‘Ongeneeslijk religieus’

De schrijver Gerko Tempelman is theoloog en filosoof. Hij weet niet of hij wel of niet in God gelooft, maar de vraag naar God blijft hem bezighouden. Hij schreef een helder en prikkelend boek dat uitnodigt tot gesprek. De leeskring vindt plaats op do, afwisselend in de Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20.00 uur. De data zijn: do 17 okt OK, do 7 nov AK, do 21 nov OK en do 12 dec AK. De begeleiding is in handen van ds. Iemke Epema en ds. Ale Pietersma (in de plaats van ds. Nelleke Eygenraam). De kosten zijn € 2,- per keer en het is de bedoeling dat u het boek (€ 17,99) zelf aanschaft. Informatie en opgave (graag voor 11 okt.) bij ds. Iemke Epema.

The Passion 2020

Ook in 2020 is er weer een Passion. Koorbizniz Oosterwind voert de Passion uit met begeleiding van enkele muzikanten. Door het gebruik van liedteksten van Nederlandstalige popartiesten, verbindende teksten en het lijdensverhaal van Christus ontstaat een bijzonder geheel. Deze benadering spreekt veel mensen aan, omdat een link wordt gelegd met de wereld van nu. Iedereen die mee wil zingen met de Passion is van harte welkom. Vanaf sept repeteren we iedere woensdag 20.00-22.00u in de Oosterkerk. De Passion wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag 10 april om 19.30u in de Oosterkerk. Informatie en opgave: Geeske Koopman Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of Marinus Corée: marinuscoree@hetnet

Bibliodrama

Zoek je naar verdieping van je leven, van je geloof? Doe mee met bibliodrama. Het brengt je dichter bij jezelf, dichter bij elkaar en dichter bij een Bijbelverhaal. Hoe gaat het in zijn werk? We lezen een verhaal, delen wat ons raakt, doen een belevingsspel (geen toneel) en bespreken dit. De data zijn di 8 okt (in de Oosterkerk) en di 15 okt (in het auditorium van het Dominicanenklooster) 19.30-20.00 uur. De leiding is in handen van Hans Schoorlemmer (Dominicanenkerk) en ds. Dirkjan Lagerweij (geestelijk verzorger ziekenhuis Almere); beide hebben een certificaat om bibliodrama te kunnen geven. Kosten: de eerste keer is gratis, als men een tweede keer meedoet, wordt een bijdrage van €5,gevraagd. Opgave kan bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com

Wat doet die dominee de rest van de week?

Twee dagen per week werk ik, Elly Urban, als predikant voor de Oosterkerk. En de rest van de week? Dan werk ik als programmamanager bij ICCO, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het over armoedebestrijding, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beïnvloeding van beleid, en soms ga ik op reis. Wilt u eens iets meer horen over dit werk? En in gesprek raken over hoe dit mij inspireert in mijn predikantschap? En hoe dat bij uzelf werkt, de wisselwerking tussen geloven en werken en leven? Wees dan welkom op woe 13 nov 20.00u in de Oosterkerk. Opgave is niet nodig, maar wel handig: dsellyurban@oosterkerk.nl.

Meditatief schilderen

Op deze avond lezen en verwerken we een gelijkenis op een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij het evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En welke gelijkenis het gaat worden… dat blijft nog even een verrassing. De datum is do 13 februari om 20.00u in de Oosterkerk. De begeleiding is in handen van ds. Hans Tissink. Kosten: € 1,- voor koffie/thee. Opgave kan via een e-mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen.

Symbolisch bloemschikken

Welkom, we gaan op do 16 januari een schikking maken met als thema: de mantel van een Bijbels figuur. Tijd 19.30-21.30 uur in wijkcentrum SIO. Kosten € 12,50. Leiding: Anneke Scholten. Opgave voor 10 jan via een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl

Gedichten lezen

Door samen gedichten te lezen en te bespreken, kan een gedicht meer te zeggen hebben dan je op het eerste gezicht denkt. Dat te ontdekken is mooi en geeft verdieping. Het is fijn om dat met een kleine groep te doen, waarbij het vooral gaat om het leesplezier. Welkom om gedichten te lezen op di 11 feb en 3 mrt 10.00u in de Oosterkerk o.l.v. Emmie Brederveld en Christa van Stappen. Informatie en opgave bij Christa van Stappen cvanstappen@kpnmail.nl tel. 038-4543230

Sterke vrouwen in de Bijbel

De Bijbel lijkt een heel man-centraal boek. Toch is het zo dat op belangrijke kruispunten, waar Gods werk bij mannen vastloopt, er sterke vrouwen optreden die in dienst van God een doorbraak ten goede openen! Bent u geïnteresseerd? Dan bent u welkom op woensdag 4 mrt 20.00u in de Oosterkerk. Vanaf 19.30u is er koffie of thee (€ 1,-). Opgave is niet nodig en aan de avond zijn geen kosten verbonden. De inleider is ds Jaap Jonkmans.

Vensters naar de hemel

Ikonen worden wel vensters naar de hemel genoemd. Het zijn religieuze afbeeldingen die een belangrijke rol spelen in de oosters-orthodoxe liturgie. Op deze avond zal ds. Hans Tissink verschillende ikonen laten zien. Hij neemt ons aan de hand van meditatieve oefeningen mee in de wereld van deze heilige schilderijen. De datum is woensdag 20 november om 20.00 uur in Wijkcentrum SIO. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. Opgave kan via e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 15 personen.

Verder praten over geestelijke verzorging

Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger in de Isala, vertelde vorig seizoen wat zij in een kwart eeuw heeft zien veranderen in haar werk. Deze avond is een vervolg waarin ze dieper zal ingaan op veranderingen die ook in de kerk merkbaar zijn. Haar taak is steeds meer verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van morele gesprekken en laat zien hoe zo’n gesprek verloopt. Er is volop ruimte voor vragen van deelnemers. De avond vindt plaats op di 12 mei om 20.00u in de Oosterkerk. Graag aanmelding vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com

Meditatief schilderen

Op deze avond lezen en verwerken we een gelijkenis op een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de gelijkenis meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij het evangelieverhaal te delen en te bespreken met elkaar. En welke gelijkenis het gaat worden… dat blijft nog even een verrassing. De datum is donderdag 13 februari om 20.00 uur in de Oosterkerk. De begeleiding is in handen van ds. Hans Tissink. Kosten: € 1,- voor koffie/thee. Opgave kan via een e-mail naar dstissink@adventskerk.nl. Max. 15 personen.

Reacties zijn gesloten.