Vorming & Toerusting: vaste kringen

18+ oecumenische gesprekskring
Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring
Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij één van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is, meestal aan de hand van een vooraf gelezen korte tekst. Ze komen bij elkaar op de eerste woensdag van de maand en starten op 5 september 2018, bij Bina Schouwstra, De Keyzerstraat 43. Je bent van harte welkom bij deze kring als je 30 bent of ouder (er is geen echte bovengrens). Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek
Gewoon in een huiskamer op een avond of ander dagdeel: elkaar vertellen wat je bezighoudt en verder in gesprek gaan, bijv. over wat je belangrijk vindt in deze tijd, wat het leven zinvol maakt, wat je misschien van God ervaart en wat geloven voor jou betekent. Samen bidden of zingen kan daarbij aansluiten.
Zo’n groep biedt gelegenheid om elkaar te leren kennen en om anderen uit te nodigen. Er kan groei zijn in aantal of door wat je samen beleeft; we spreken daarom ook wel van (gemeente)groeigroepen.
Bij onze gemeente zijn er zulke groepen op zondag, maandag, woensdag en donderdag, veelal één avond per maand, soms vaker. Een groep kan bijv. bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van het landelijke gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband; het nieuwe thema daarvan is “Sterk en moedig als Jozua”.
Wil jij/u eens zo’n huiskamergroep meemaken of meedoen met een nieuw te starten groep? Informatie bij: Jelle Zijlstra, tel. 038-4542 562, jellezijlstra@telfort.nl, Arie van der Zwan, tel. 038-4533177 of harryprins70@gmail.com tel. 038-4531068

Vacare Groep Zwolle

Vacare betekent “leeg zijn”. Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: “Vacare Deo”, “leeg zijn voor God”. Lukt dat? Vaak natuurlijk niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een tijd een Vacare-groep, waar nieuwe deelnemers welkom zijn. Deze komt elke derde woensdag van de maand bij elkaar. De start is op 19 september 2018, van 20.00-21.30u in Wijkcentrum SIO. De gespreksleiding is in handen van ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. De kosten zijn € 2,- per keer voor koffie/thee. Voor informatie kunt u terecht bij Henk Ottevanger, tel.038-4600659 of e-mail h.ottevanger@hetnet.nl Opgave kan via het aanmeldingsformulier of e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

Meer weten over Vacare als landelijke beweging? Zie www.pkn.nl/vacare.

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen
In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten gehad met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaats vinden op zondagmiddagen en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. De eerste bijeenkomst is het Kliederklooster op zondag 7 oktober in het Dominicanenklooster in samenwerking met ouders en kinderen van het klooster. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com

Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse symbolen

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan. Op 6 donderdagmiddagen van 14.00-16.00u zullen we er nader op ingaan, onder leiding van Nelleke Eygenraam. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. De locatie is wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2). De data zijn 25 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart en 25 april. De kosten per keer zijn € 2,- voor koffie/thee + € 1,- voor drukwerk. Opgave graag voor oktober per mail aan raad_vent@adventskerk.nl of telefonisch bij Nelleke Eygenraam (038-4525223). Max. 12 personen.

Zomerkring

Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) of elders bespreken we actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof.

In de zomerperiode van 2019 staan de volgende woensdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-16.00u): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 2019. Meedoen kan per keer. Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam (038-4525223 of dominel@hetnet.nl).

Reacties zijn gesloten.