Activiteiten in oecumenisch verband 2019-2020

Vieringen

De Oosterkerk kent een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zondag 22 september aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Aanvang: 9.30 uur. Tijdens het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 oktober vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Corinne van Nistelrooij en ds. Elly Urban. In de Domicanenkerk gaat ds. Iemke Epema voor, samen met pastor Hans Schoorlemmer.

Het verhaal gaat…

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op dinsdag 8 okt 13.30 uur is er in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten: een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. De entree bedraagt € 6,00, inclusief de consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek. De eerste film If Beale Street Could Talk wordt vertoond op donderdag 31 oktober, gevolgd door Cold War op donderdag 12 december. In 2020 zijn te zien op donderdag 23 januari De dirigent en op donderdag 5 maart Grâce à Dieu.

Oecumenische Leeskring ‘Raak de wonden aan’

‘Over niet zien en toch geloven’ luidt de ondertitel van dit laatste boek van Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, zo stelt de schrijver. Het verhaal van Thomas die Jezus’ wonden aan wil raken vormt zijn uitgangspunt. We lezen dit boek in de 40-dagentijd. U wordt gevraagd het zelf aan te schaffen (€ 19,90). De data zijn di 18 febr en di 3, 17 en 31 maart om 20.00 uur in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten € 5,- per avond, inclusief koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke Epema.

Als Vrouwen aan het Woord komen

Het komende seizoen zal weer een aantrekkelijk programma worden klaargemaakt voor vrouwen die in oecumenische perspectief met elkaar in gesprek willen gaan. Daarin zullen de zeven hoofdzonden aan de orde komen. Hieronimus Bosch heeft daar een schilderij over gemaakt zo rond 1520. Deze zeven hoofdzonden staan aan de basis van veel andere zonden, zo is de gedachte. Een thema over een kant van het menselijk bestaan die niet vaak onder de loep wordt genomen, maar die wel degelijk aanwezig is in ieders leven. En natuurlijk zal het een en ander muzikaal bespiegeld worden door Ensemble Drie. Dit seizoen verzorgen de predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en Margo Jonker de inhoudelijke bijdragen. Opgave: liesbeth.schuring@kpnmail.nl Bijdrage per bijeenkomst is € 4,-. Het geheel vindt plaats in de Lutherse Kerk te Zwolle, ingang via de Potgietersingel. Steeds op de tweede woensdag van de maand. Aanvang 9.45u. Om 9.30u staat de koffie/thee klaar. Data zijn 9 okt, 13 nov, 11 dec, 8 jan, 12 feb, 11 maart en 15 april (i.v.m. de Stille Week op de 3e woensdag).

Reacties zijn gesloten.