Geloofsverdieping, ontmoeting, spiritualiteit

Ontmoetingshuis Moderne Devotie
De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu ruim 3 jaar. Op di 22 sep om 19.30u starten we weer in de Oosterkerk. Het thema is dan Geduld in crisistijd. Rond 21.15u wordt de avond afgesloten. Dit seizoen zijn de ontmoetingen in de Oosterkerk. Vanwege de situatie rondom het virus is er geen gezamenlijke maaltijd. De begeleiding van de avonden is in handen van ds. Hans Tissink en Mink de Vries. Voor meer info en andere activiteiten: zie de website. Aanmelding via website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl De andere avonden in het najaar vinden plaats op:

6 okt                    De zwakke mens (4.20)

20 okt                  Ware rust (4.21)

3 nov                   Herinneringen aan God (4.22)

17 nov                 Diepe vrede (4.23a)

1 dec                   Wat moet ik bidden? (4.23b)

15 dec                 Nieuwsgierig (4.24)

Gedachten over gedichten
Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een “gewone” tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema is nog niet bekend, evenmin als de data. Hierover volgt later de nodige informatie. Wel zal het net als andere jaren gaan om 3 bijeenkomsten overdag. Data nog niet bekend, maar waarschijnlijk voorjaar 2021. Locatie Wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis
Vanaf september start het Zwols Leerhuis, voor wie op zoek is naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen. Telkens wordt de lezing behandeld van de komende zondag, ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. U kunt dus één keer komen, of vaker. Data: di 8, 15, 22 en 29 sep, di 27 okt, di 10, 17 en 24 nov. Het leerhuis duurt van 20.00-21.30u. De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk. Vanaf 19.45u is er koffie/thee (€ 1,- per kopje). Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl Meer data en info op https://www.oosterkerk.nl/

Vrouwen aan het woord

Jaar op jaar wordt er een programma aangeboden voor vrouwen die in oecumenisch perspectief met elkaar in gesprek willen gaan. In de afgelopen jaren kwamen we telkens in de zaal bij de Lutherse kerk bij elkaar. Helaas lukt het niet om daar met 12 vrouwen of meer bijeen te komen. Gelukkig hebben we zaalruimte in de Adventskerk/Wijkcentrum SIO weten te regelen. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand, kunnen we daar zonder probleem met 30 vrouwen bij elkaar komen.

Een voordeel is dat SIO voldoende parkeergelegenheid heeft en een overdekte fietsenstalling. Het adres van SIO is Thorbeckelaan 2, 8014 AZ. Als thema voor het komende seizoen is gekozen voor ‘Met zon en maan door de seizoenen gaan’. De eerste bijeenkomst hopen we te houden op 14 okt vanaf 10.45u. Evenals andere jaren houden we vast aan de 2e woe van de maand. Voor meer info en/of opgave: khouweling@xs4all.nl

 

Vier bijeenkomsten over Simone Weil

In 4 bijeenkomsten lezen we in het werk van de joodse Simone Weil (1909-1943). Zij was filosoof, fabrieksarbeidster en politiek activist; in de oorlog nam ze deel aan het Franse verzet. Velen kennen haar van haar mystieke teksten, na haar dood verzameld in Wachten op God. Op 4 avonden is er naast de inleidingen ruimte voor gedachtewisseling. Van Weil zijn in het Nederlands verkrijgbaar: Wachten op God (ISBN 9789061317197) en Liefde is licht (ISBN 9789043533485). Jan Geurts leidde afgelopen jaar bijeenkomsten over Etty Hillesum. Data nog niet bekend. Tijdstip 20.00-22.00u (met koffiepauze). Locatie Wijkcentrum SIO. Opgave noodzakelijk. Leiding: Jan Geurts. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Max. 18 deelnemers.

 

Droomduiding

Sinds augustus 2019 volg ik, Joke Gosker, een opleiding voor droomduiding aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op christelijke grondslag gestoeld. Zie: www.hadeninstitute.com Bij wijze van stage wordt mij gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van 6 weken. 1 x per week komen we als groep bij elkaar om 2 uur lang elkaars dromen te helpen duiden. Het is verrassend om te ontdekken wat dromen ons te vertellen hebben. Data nog niet bekend. Tijd: 19.30-21.30u. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding: Joke Gosker. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Max. 5 deelnemers per groep. Mochten zich meer dan 5 mensen melden, dan kan ik overwegen om 2 droomgroepen te starten.

 

In gesprek met Eritreeërs en de Eritrese kerk

In afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen, o.a. veel Eritreeërs die hun land ontvlucht waren, Nederland binnen gekomen. Deze mensen zijn in meerderheid christenen die hier in verschillende kerken, zoals ook in Zwolle, bijeenkomen. Hun christelijke godsdienst dateert uit de eerste eeuwen en is mede ontstaan uit joodse wortels. Het is een kerk die zeer rijk is aan prachtige melodieën, rituelen en een intense beleving van de christelijke feestdagen en godsdienstige feest- en heiligendagen. Het is zeer de moeite waard met hun godsdienst nader kennis te maken in de vorm van een gesprek en een levend contact met hoe zij hun kerkzijn liturgisch ervaren. Datum nog niet bekend. Tijdstip 20.00-22.00u. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding: Jaap van Slageren en een lid van de Eritrese Kerk in Nederland. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl

De Molukse kerk: achtergrond en betekenis

Ontmoeting met verhalen en gesprekken

Hoezo?

De Molukse Kerk in Nederland, in Zwolle?

Waar dan?

Waarom dan?

Wie dan?

Hoeveel richtingen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wil je iets meer weten over achtergronden, betekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, schroom dan niet om je op te geven voor sowieso 2 avonden. Data nog niet bekend. Tijdstip 20.00-21.45u. Locatie Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: via aanmeldingsformulier of mail naar raad_vent@adventskerk.nl

Reacties zijn gesloten.