Vorming & Toerusting: oecumenische vernieuwing

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op zondag 16 september aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Aanvang: 9.30u. Tijdens het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 oktober vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Corinne van Nistelrooij en ds. Elly Urban. In de Dominicanenkerk gaat ds. Iemke Epema voor samen met pastor Hans Schoorlemmer.

 

 

Oecumenische leeskring
In het najaar lezen we in oecumenisch verband enkele gedeeltes uit Een gebroken wereld heel maken. De invloedrijke Britse rabbijn Sacks onderzoekt in dit boek de betekenis van het begrip verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie en verbindt dit met de levens van mensen vandaag. Deze kring wordt geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema en vindt plaats op de dinsdagen 30 oktober, 13 en 27 november, om 20 uur in het Dominicanenklooster. Deelnemers wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen en er wordt een bijdrage van € 5,- per avond gevraagd.

 

Zin in film
Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf 19.15u, waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. De entree bedraagt € 5,- inclusief de consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek. De eerste film Moonlight wordt vertoond op donderdag 1 november, gevolgd door de documentaire Doof kind op donderdag 13 december. In 2019 zijn te zien op donderdag 24 januari The Apostle en op donderdag 21 maart Danish girl.

 

Het verhaal gaat
Elke tweede dinsdagmiddag
 in de maand (te beginnen op dinsdag 9 oktober om 13.30u) is er in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.

 

Oecumenische vrouwen plukken “Vruchten van de Geest”
Het thema Vruchten van de Geest is gekozen voor het seizoen 2018-2019. En dan hebben we het over de gespreksgroep “Als vrouwen aan het woord komen”, deze wordt opnieuw, in afwisseling, begeleid door drie predikanten:Nelleke Eygenraam, Lieke van Houte en Margo Jonker. Deelnemers komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Ze komen telkens op de tweede woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode van oktober tot en met april, en werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers kan worden bekeken. Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen. De data zijn: 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, telkens van 9.45-11.45u in de Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang Potgietersingel. De kosten zijn € 3,50 per keer, graag in gepast geld. Info en opgave: Liesbeth Schuring: liesbeth.schuring@kpnmail.nl

Oecumenische ontmoetingen ‘De reis van je leven’

Het leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens gaat betreedt een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. “God roept een mens op weg te gaan” bezingt een lied van Henk Jongerius. Het lied begint bij Abraham om via Mozes en Jezus bij onszelf terecht te komen: ieders eigen levensreis. Op twee woensdagavonden, 13 en 20 maart wordt hier bij stil gestaan, met beelden en bezinning, met verdieping en verstilling. O.a. door te kijken naar de beeldmeditatie ‘Christoforus, de legende van een heilige’. Juke Hudig heeft het levensverhaal van de reispatroon met krijttekeningen weergegeven. De avonden worden van 20.00-22.00u gehouden in het Dominicanenklooster en geleid door pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam. De kosten zijn € 10,- (voor beide avonden samen) Opgave graag vóór 27 februari 2019 per mail bij ds. Nelleke Eygenraam.

Reacties zijn gesloten.