Kortlopende activiteiten 2019-2020

Etty Hillesum ‘Kantelpunten’ in haar geschriften

Sinds de verschijning van ‘Het verstoorde leven’ (1981) zijn overal ter wereld mensen onder de indruk gekomen van Etty Hillesums dagboeken en brieven. Zij hield in een turbulente tijd vast aan de schoonheid van het leven en de goedheid van de mens, geholpen door haar onvoorwaardelijk vertrouwen in een God aan wie wij “onderdak moeten verlenen”. Zó helpen wij onszelf. Momenten van verandering in het rijpen van haar gedachten zullen in vier ontmoetingen de aandacht krijgen. Als joodse werd Etty in 1943 in Auschwitz vermoord. Graag gaan we met elkaar in gesprek over de gedachten van deze bijzondere vrouw. De data zijn 24 okt, 14 nov, 6 feb, en 20 feb 20.00-22.00u (met koffiepauze) in Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Jan Geurts. Informatie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave via e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 18 personen (opgave noodzakelijk).

Geef je buren een gezicht. Teksten over Bijbel en Koran

Al een aantal jaren lezen we met elkaar een gedeelte uit de Koran en de Bijbel. Elke keer is het weer een ontdekkingstocht vol verrassingen om te ontdekken dat het in de Koran over dezelfde zaken gaat als in de Bijbel, maar er toch ook altijd weer grote verschillen zijn. Dit jaar zal het gaan over Mozes, het kalf en de koe en de relatie met de joden. We lezen samen Soera 2:40-62 waarin het gaat over de tocht door de woestijn, de Tien Geboden en het gouden kalf. Daarna lezen we Soera 2:63-74, waarin het gaat om het offer van de rode koe, vergelijk ook Numeri 19:1-10. De data zijn do 16 en do 30 jan 20.00u in wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers. Informatie: ds. Henk Ottevanger h.ottevanger@hetnet.nl Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave via e-mail naar raad. vent@adventskerk.nl

Over de Apocalyps

Vanuit mijn kinderjaren heb ik het vermoeden bewaard dat het eind van de wereld ineens zou kunnen aanbreken. En die gevoelens hebben veel mensen. Wat zegt de Bijbel daarover en hoe wordt dit gevoel beleefd in bijvoorbeeld de oosterse en oriëntaalse Kerken en binnen de Islam? In de Bijbel staat het Griekse woord ‘Apocalyps’ dat onthulling betekent. Zie het evangelie van Marcus (4:22) en de Openbaring van Johannes. Een ‘duizendjarig rijk’? In onderlinge gesprekken hopen we een weg te vinden hoe met deze vragen om te gaan. De data zijn: woe 12 feb en woe 11 mrt 9.30-11.00u in wijkcentrum SIO. Inleiding: ds Jaap van Slageren. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Informatie: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: via e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl

De Molukse Kerk: achtergrond en betekenis

Ontmoeting met verhalen en gesprekken. Hoezo? “De Molukse Kerk in Nederland, in Zwolle?” Waar dan? Waarom dan? Wie dan? Hoeveel richtingen? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wil je iets meer weten over achtergronden, betekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, schroom dan niet om je op te geven voor sowieso twee avonden. De data zijn do 14 en 28 mei 20.00-21.45u in wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,per keer voor koffie/thee. Informatie: ds. Henk Ottevanger@hetnet.nl Opgave via mail naar raad.vent@adventskerk.nl.

Reacties zijn gesloten.