Kortlopende activiteiten

Gedachten over gedichten Met vallen en opstaan
Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Op drie donderdagmiddagen laten we onze gedachten over gedichten gaan en maken we hier tijd voor.
Het thema is deze keer: ‘Met vallen en opstaan’.
In de eerste twee bijeenkomsten richten we ons op wat bepaalde gedichten bij ons oproepen. Deze gedichten zijn uitgekozen door Hadewieg Louissen en ds. Nelleke Eygenraam. Voor de derde bijeenkomst kiezen de deelnemers zelf een gedicht. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen 11, 18 oktober en 1 november om 13.30-15.30u in wijkcentrum SIO/Adventskerk. Kosten: € 2,00 pp per keer. Informatie: Hadewieg Louissen (038-4656104, hadewieg@home.nl Opgave graag vóór 1 oktober 2018 via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar: raad_vent@advenskerk.nl Er is plaats voor max. 12 deelnemers.

Geef je buren een gezicht – Teksten over bijbel en Koran

In de Bijbel en de Koran gaat het vaak over dezelfde personen. Het is telkens weer verrassend om samen te ontdekken wat er in de Koran over hen verteld wordt. Dit jaar is gekozen voor de verhalen rondom Jezus, die in de Koran Isa wordt genoemd. Duidelijk is dat het om dezelfde persoon gaat, maar waar zitten de verschillen? En hoe werkt dat door in de tradities van christendom en islam?

We hopen samen twee mooie avonden te beleven. U bent van harte welkom op de donderdagavonden 10 en 17 januari om 20.00u in Wijkcentrum SIO. De gespreksleiding is in handen van ds. Jan Post Hospers. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl


Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?

Geloven in God is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. En bidden al helemaal niet. Tot wie richten we ons? En wat zeggen we dan? Wie hoort ons als we bidden? En waarom zouden we het doen? Vragen te over, tot we ontdekken dat bidden begint met stil worden en ons open te stellen voor de stem van God. Zo kan bidden de beweging maken van vragen naar antwoorden en dankzegging. Op twee woensdagochtenden willen we ons verdiepen in de Paasgebeden waarin ook deze beweging gemaakt wordt. In verschillende kerktradities (orthodox, oriëntaals, anglicaans, katholiek en protestants) worden ze gebeden en gezongen. Uit welke spirituele bronnen putten ze? Hoe kunnen deze gebeden ons helpen bij ons persoonlijke gebedsleven of in de kerkelijke liturgie? Data: woensdag 6 en 20 maart 2019 van 9.30 uur-11.00u in Wijkcentrum SIO. Inleiding door ds. Jaap van Slageren. Kosten: € 2,- per keer voor koffie en thee. Informatie via ds. Henk Ottevanger,038-4600659 of e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave kan via aanmeldingsformulier of e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

Reacties zijn gesloten.