Eenmalige activiteiten en kringen

Leeskring Confessiones van Augustinus
“God is licht en klank en geur en voedsel, Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is, Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt, Waar een geur is die niet op de wind verwaait…”
Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpelijk waarom dit boek nu al anderhalf millennium wordt gelezen en herlezen. We vervolgen de spannende ontdekkingstocht die in het vorig seizoen werd begonnen. In 2 jaar tijd, 1 keer per maand op een dinsdag, lezen we de Belijdenissen van Aurelius Augustinus. Ook mensen die er vorig jaar niet bij waren, kunnen aanhaken. De eerste avond is op di 6 okt 20.00u in de Oosterkerk. Opgave uiterlijk 25 sep bij Wilhelm Weitkamp: w.weitkamp@artez.nl

Ethische dilemma’s in de coronatijd
Op het moment dat we dit programma samenstellen (eind juni), schrijven de kranten over de vraag wie er naar de IC mag als er te weinig bedden zijn. Een complexe vraag met een nog veel complexer antwoord. In Isala is geestelijk verzorger en klinisch ethicus Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk, betrokken bij het opstellen van een nieuw protocol daarover. Tijdens de avond in het najaar zal zij een kijkje geven in de keuken van de ethiek. Waarom mag de geestelijk verzorger wel op bezoek, maar de eigen dominee nog niet? En als er te weinig beschermingsmiddelen zijn binnen Isala, hoe worden die dan verdeeld? De avond vindt plaats op woe 28 okt om 20.00u in de Oosterkerk. Dat geeft ons de kans om na de inleiding van Annie Hasker met elkaar in gesprek te gaan. Graag aanmelding vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com We zullen met een kleine groep zijn van max. 10 deelnemers.

Reacties zijn gesloten.