Vaste kringen 2020-2021

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen
In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaatsvinden op zondagmiddagen en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com

18+ gesprekskring Adventskerk

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met andere jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de 18+ gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals film, tekenen, kaartspel, bibliodrama, etc. We komen 1 keer in de 5 à 6 weken op een zondagavond bij elkaar van 19.30-21.30u. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring
Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring Oosterkerk
Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij een van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. We komen bij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Eerder deden we dat altijd bij iemand thuis, maar vanwege de maatregel van de 1,5 meter afstand beginnen we dit seizoen in de kerk. We lezen dit seizoen samen het boek Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven van Claartje Kruijff. Je bent van harte welkom bij deze kring als je 30 bent of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op do 3 sep om 20.00u in de Oosterkerk. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema.

30+ groep Adventskerk

1 x per maand komt de 30+ op zondagavond van 20.00-21.30u bij elkaar. We gaan samen in gesprek over thema’s rond het geloof, zingeving en levensvragen. Aan het begin van het seizoen bespreken we met elkaar welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond wordt voorbereid door een groepslid. Regelmatig nodigen we iemand uit om een onderwerp in te leiden en met ons te bespreken. Contactpersoon Yvonne van de Barg, edwinenyvonne@planet.nl

Levensthema’s voor 60-plussers

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! We kiezen voor het voorjaar van 2021 rond de Paastijd. We komen 1x per maand bij elkaar. De data en tijden zijn nu nog niet bekend. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbinding. Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede setting om mensen te leren kennen of anderen uit te nodigen. Een groep kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal 1x per maand een avond of middag op zo, ma, woe of do bij een van de deelnemers thuis. Info bij: Jelle Zijlstra, tel. 038-4542 562 of jellezijlstra@telfort.nl of Harry Prins tel. 038-453 1068 of harryprins70@gmail.com en/of www.oosterkerk.nl bij Activiteiten: namelijk Bijbelkring en Groeigroepen.

Vacare-groep Zwolle

Soms zie je dat boven de ingang van een klooster staat: “Vacare Deo”, “Leeg zijn voor God”. Vaak lukt dat niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo’n 15 mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in “leeg-maken” voor God, in christelijke meditatie. De meditatieve houding: hoe zit je, hoe adem je. Een tekst uit de Bijbel of van kerkvaders. Stilte en muziek. Elke derde woe van de maand om 20.00-21.15u in Wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. We weten nog niet wanneer we kunnen starten in verband met corona, maar heeft u interesse meldt u zich vast aan. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Vacare als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare

Reacties zijn gesloten.