Vaste kringen 2019-2020

Ontmoetingsgroepen

Gewoon in een huiskamer op een avond of ander dagdeel: elkaar vertellen wat je bezighoudt en verder in gesprek gaan, bijv. via een Bijbeltekst of een (stuk) film of muziek. Het kan gaan over wat je belangrijk vindt in deze tijd, wat het leven zinvol maakt, wat je misschien van God ervaart en wat geloven voor jou betekent. Samen bidden of zingen kan daarbij aansluiten. Zo’n groep biedt gelegenheid om elkaar te leren kennen en om anderen uit te nodigen. De leeftijd kan variëren en er kan groei zijn in aantal en door wat je samen beleeft; we spreken daarom ook wel van (gemeente)groeigroepen. Bij onze gemeente zijn er zulke groepen op zondag, maandag, woensdag en donderdag, veelal één avond per maand, soms vaker. Een groep kan bijv. kerkdienst en/of bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van een boekje met gespreksmateriaal. Wil jij / u eens zo’n huiskamergroep meemaken of meedoen met een nieuw te starten groep? Informatie bij: Jelle Zijlstra, tel. 4542 562, jellezijlstra@telfort.nl, Arie van der Zwan, tel. 4533177, arieremine@gmail.com of HarryPrins70@gmail.com, tel. 4531068.

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaats vinden op zondagmiddagen en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring

Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij één van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. Dit jaar buigen we ons over de apostolische geloofsbelijdenis, de oudste belijdenis die de kerk heeft. Hoe verstaan wij vandaag deze woorden? Je kunt deze kring ook volgen als je overweegt zelf belijdenis te doen. We komen bij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Je bent van harte welkom bij deze kring als je 30 jaar bent of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op do 3 okt, 20.00u, bij Bina Schouwstra, de Keijzerstraat 43. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema.

40+ gespreksgroep – Adventskerk

De 40+ groep bestaat uit een groep van rond de 10 mensen. Eén keer per zes weken komen we op een dinsdagavond bij elkaar. We diepen dan op verschillende manieren een onderwerp uit en spiegelen onze meningen. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit om een onderwerp te behandelen. Onderwerpen waar we bij stil hebben gestaan zijn onder andere: zoek de stilte, beelden van Jezus, laat de Geest maar waaien, zaligsprekingen en bronnen van inspiratie. Trefwoorden: bezinning, gezelligheid, betrokkenheid, verdieping, openheid en informeel. Belangstelling? Neem gerust contact op en kom eens langs. Datum: start di 10 sept 19.45-22.00u bij deelnemers thuis. Gespreksleiding: wisselend. Kosten: af en toe een kleine bijdrage voor gemaakte kosten. Informatie/opgave: Marijke van der Meer tel. 038-4661863 of e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl

Levensthema’s voor 60-plussers

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! In verband met ziekteverlof van ds. Nelleke Eygenraam is hier inhoudelijk nog niets over te zeggen. We willen het wel graag door laten gaan. De eerste datum van deze bijeenkomsten is wel vastgesteld. Op die middag meer mededelingen over de invulling en welke data (1x per maand). Hadewieg Louissen heeft aangeboden dit mogelijk samen met Nelleke te gaan doen. De startdatum is do 24 okt 14.00-16.00u in wijkcentrum SIO. Dit is onder leiding van ds. Nelleke Eygenraam. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Vacare-groep Zwolle

Soms zie je dat boven de ingang van een klooster staat: “Vacare Deo”, “leeg zijn voor God.” Vaak lukt dat niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo’n vijftien mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in “leeg-maken” voor God, in christelijke meditatie. De meditatieve houding: hoe zit je- hoe adem je. Een tekst uit de Bijbel of van kerkvaders. Stilte en muziek. Vacare als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare Datum: elke derde woe van de maand. Start 18 sept 20.00-21.15u in wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu ruim twee jaar. Het nieuwe seizoen starten we op een nieuwe locatie: de Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle). We hebben een afwisselend programma samengesteld met onder andere diverse gastsprekers en activiteiten rondom het thema “de Navolging van Christus”. Op dinsdagavond 17 sept 18.30-21.00u starten we weer. De begeleiding van de avonden is in handen van ds. Hans Tissink en Mink de Vries. Kosten: € 7,50 per keer inclusief maaltijd, koffie/thee. Voor verdere data en activiteiten zie de website. Aanmelding via website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Betaling vooraf via een bankoverschrijving op rekeningnummer NL71 INGB 0007852541

Reacties zijn gesloten.