Taizé

Jongeren ontmoeten elkaar en putten uit dezelfde bron

Taizé is een plaatsje in Bourgondië in Frankrijk waar kort na de Tweede Wereldoorlog een oecumenische kloostergemeenschap werd gesticht. Sinds de jaren zestig trekt de gemeenschap jongeren wereldwijd aan. Zij nemen deel aan vieringen, gespreksgroepen rond een Bijbelgedeelte en ontmoetingen. Daarnaast helpen zij mee met praktische klussen zoals het uitdelen van eten, afwassen en toiletgebouwen schoonhouden. Vanuit de Oosterkerk zijn Taizé-reizen voor jongeren (tot en met 29 jaar) georganiseerd, vaak samen met andere kerken in Zwolle. Mogelijk gebeurt dat komende zomer weer.

Geen gewone diensten

De vieringen in Taizé zijn anders dan in een kerkdienst zoals bijvoorbeeld in de Oosterkerk. De viering kent geen preek maar wel een lange periode van stilte waarin jongeren kunnen nadenken of bidden. Daarnaast zijn er de Taizéliederen die uit één of twee regels bestaat en vele malen achter elkaar worden gezongen, meerstemmig in een rustgevend mantra.

Gespreksgroepje in Taizé (bron: Wikipedia).

Taizé-diensten in de Grote Kerk te Zwolle

In Zwolle zijn enkele keren per jaar vieringen in de Grote Kerk in de stijl van Taizé. Kenmerkend is het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door een muziekgroep o.l.v. Toon Hagen. Voor vragen kun je mailen naar taizezwolle@hotmail.com.

Bijzondere ervaring

Impressie van een viering in het Franse Taizé.

Taizé is voor veel mensen bijzonder. In sommige zomerweken zijn er wel vijfduizend jongeren uit de hele wereld te gast; een smeltkroes van talen en culturen, puttend uit dezelfde christelijke bron. Jongeren vinden het vaak moeilijk uit te leggen wat Taizé voor hen bijzonder maakt. Het heeft te maken met de vieringen, de rustige en open sfeer, de liederen en de stilte die je dichterbij jezelf en God kunnen brengen. En daarnaast ook met het ontmoeten van veel andere jongeren uit soms heel andere landen en culturen. Samen denk je in gespreksgroepjes – en soms ook met een broeder – na over vragen als ‘Hoe sta jij in het leven?’ en ‘Welke keuzes maak je en waarom?’

Meer info

Meer informatie over de open kloostergemeenschap van Taizé is te vinden op  www.taize.fr.

In juli 2013 zijn jongeren uit Zwolle, waaronder uit de Oosterkerk, naar Taizé geweest. Hieronder enkele foto’s

We waren deze week in Taizé samen met 2700 andere jongeren, hier wachtend op het eten

… en ook bij het avondeten

Met elkaar maakten we er een inspirerende en geslaagde week van:
v.l.n.r.: boven: Wim, Harm, André, Heidi, Lex, Wendy, Bram en Marian
onder: Anne, Marina, Carline, Indra en Mirjam

Reacties zijn gesloten.