Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting heeft als taak jaarlijks een activiteitenprogramma samen te stellen voor de Oosterkerk. De taakgroep bestaat nu uit vijf leden.
De taakgroep vergadert aan het begin van een kalenderjaar drie of vier keer. Tijdens de vergaderingen wordt het programma van het lopende seizoen geëvalueerd, een nieuw programma samengesteld voor het seizoen vanaf september, en de taken worden onderling verdeeld.

In 2015 is er een start gemaakt met nauwere samenwerking met de taakgroep Vorming & Toerusting van de Adventskerk. Dit houdt in dat wij in ieder geval één gezamenlijk overleg hebben, met het oog op het organiseren van enkele gezamenlijke activiteiten en het delen van elkaars V&T programma. Daarnaast zijn er ook intern georganiseerde onderdelen. 

Voor een aantal activiteiten moet u zich van te voren opgeven; zie onderstaand overzicht

Opgave vóórV&T aktiviteitOpgeven bij
30 september BibliodramaMaartje van Loo
1 oktoberVerder met Charles TaylorIemke Epema
1 oktober Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse symbolenNelleke Eygenraam
1 oktober Gedachten over gedichten Met vallen en opstaanHadewieg Louissen
10 oktoberOecumenische vrouwen plukken “Vruchten van de Geest”Liesbeth Schuring
31 decemberLeeskring over vergeven Iemke Epema
10 januari Symbolisch BloemschikkenAnneke Scholten
10 januariGeef je buren een gezicht – Teksten over bijbel en Koran Jan Post Hospers
16 januariContextueel BijbellezenElly Urban
1 februariKloosterweekendAnneke van der Meulen
12 februari Gedichten lezenChrista van Stappen
27 februariOecumenische ontmoetingen ‘De reis van je leven’Nelleke Eygenraam
1 maartExcursie naar Groninger kerken Nelleke Eygenraam
6 maartWaarom bidden en wat is bidden eigenlijk?Jaap van Slageren
15 meiZomerkringNelleke Eygenraam

 

Reacties zijn gesloten.