Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting stelt jaarlijks een activiteitenprogramma samen voor de Oosterkerk. Tijdens de vergaderingen wordt het programma van het lopende seizoen geëvalueerd, een nieuw programma samengesteld voor het seizoen vanaf september, en de taken worden onderling verdeeld. Sinds 2015 is er een nauwe samenwerking met de taakgroep Vorming & Toerusting van de Adventskerk. Dit houdt in dat wij enkele gezamenlijke activiteiten organiseren en elkaars V&T programma delen.

Of navigeer via de menuknop ‘Vorming’.

Reacties zijn gesloten.