Taakgroep Vorming & Toerusting

Programma 2022-2023

De gezamenlijke raad Vorming & Toerusting heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen samenstellen. Klik hier of klik op de afbeelding hiernaast om het programma te bekijken.

Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak en met de bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. De Raad Vorming & Toerusting dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2023 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het seizoen zullen er waarschijnlijk nog nieuwe activiteiten toegevoegd worden.

Namens V&T,
Christa Westerhof, voorzitter

Reacties zijn gesloten.