Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst is door de Kerkenraad ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aspecten die verband houden met de inhoud en vormgeving van de (wekelijkse) eredienst. Enerzijds gaat het om betrokkenheid vooraf, anderzijds om evaluatie van de diensten. Het betreft afstemming met de Kinderdienst en van de roosters voor predikanten, organisten en cantorij, zo ook om het muzikale ‘meditatieve moment’ na de prediking.
Bijzondere aandacht vragen de kanselruil met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis Parochie   enkele keren per jaar, en bepaalde perioden in het kerkelijk jaar, niet in het minst de Stille Week en Pasen en zijn liturgische vormgeving.

Ook had (heeft) deze taakgroep bemoeienis met de inrichting van het liturgisch centrum en de liturgische gedenkplekken voor overledenen (gedachtenishoek) respectievelijk dopelingen (dooprol). De taakgroep bestaat uit daartoe op persoonlijke titel aangezochte leden, onder wie de voorzitter en de secretaris. Verder maken van de taakgroep deel uit: een predikant, de cantrix en de cantor-organist en andere deskundigen. De taakgroep vergadert vijf keer per jaar.

Meer achtergrondinformatie over liturgie in de Oosterkerk vindt u op deze pagina.

Reacties zijn gesloten.