Taakgroep Beheer

De (ouderling-)kerkrentmeesters van onze wijkgemeente vormen samen het Wijkcollege van Kerkrentemeesters. In de kerkorde zijn hen – evenals dat bij predikanten, ouderlingen en diakenen het geval is – specifieke taken opgedragen.

Binnen onze wijkgemeente  wordt deze functie vervult door de Taakgroep beheer. De leden daarvan zijn:

  • de ouderling-kerkrentmeesters, zij hebben zitting in de kerkenraad, Piet Kuiper, Henk ter Steeg en Bina Schouwstra.
  • kerkrentmeester: Diny Withaar (penningmeester wijkkas).

Hun verantwoordelijkheden betreffen onder meer:

  • onderhoud en exploitatie van de  kerk en het Bagijnehof
  • financiën, met uitzondering van de diaconie-financiën
  • ledenadministratie.

Reacties zijn gesloten.