Scriba wijkkerkenraad Oosterkerk

Een spin in het web: scriba wijkkerkenraad Oosterkerkgemeente

We zijn een actieve wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de taken van de scriba op zich wil nemen, al dan niet in een duofunctie. Je bent lid van het moderamen en de kerkenraad. De scriba is de centrale contactpersoon binnen de kerkenraad.

Wat zijn de werkzaamheden:
- afwikkeling van alle mail en diverse administratieve taken.
- in overleg met de voorzitter de agenda samenstellen voor de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad
- je zorgt ervoor dat iedereen op tijd alle informatie krijgt.
- afspraken bijhouden
- notuleert af en toe bij de vergaderingen (zeer incidenteel, vaste notulist aanwezig!).
 – allerlei voorkomende zaken regelen.

Tijdsbesteding:
 De verwachting is ca. 4-5 uur per week

Gewenste vaardigheden
 – Nauwkeurigheid
 – Enige computervaardigheden.

Informatie of aanmelden?
Wil je je aanmelden of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Lies Gerrits via scriba@oosterkerk.nl

Reacties zijn gesloten.