Publicaties

Henk Moerman, lid van onze gemeente, schreef in 2013 een boekje over het ontstaan van de Oosterkerk: ‘De Oosterkerk 125 jaar, van scheiden naar helen en verder’

“Op 21 april 2013 was het 125 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd voor de Oosterkerk. Binnen een half jaar, op 23 september, vond de ingebruikname plaats door de Nederduitsche (= Nederlandse) Gereformeerde Kerk. (…). In dit boekje zal ik proberen de ontstaansgeschiedenis van deze kerk te beschrijven. Hoe was het mogelijk dat in zo korte tijd een nieuwe, goed georganiseerde kerkelijke gemeente met een eigen predikant en een nieuw kerkgebouw met pastorie verwezenlijkt kon worden? Om dit te begrijpen is een uitstapje naar de Nederlandse kerkgeschiedenis noodzakelijk. Wij zullen zien dat de Zwolse ontwikkelingen naadloos aansloten bij de landelijke ontwikkelingen.”

In 2015 verscheen van dezelfde schrijver: ‘Kerken onder druk, Het beleid van de Zwolse Hervormde en Gereformeerde kerk 1940-1945’.

“Zondag 10 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel. Het was het begin van een bezettingstijd, die voor Zwolle tot 14 april 1945 zou duren. Ongetwijfeld zullen er weer tal van publicaties toegevoegd worden aan het reeds bestaande grote aantal over deze periode. Steeds meer wordt getracht de houding van de ‘gewone’ Nederlanders te beschrijven door het gebruik van dagboeken, brieven en herinneringen uit die periode. Ik wil proberen de houding van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Zwolle in deze tijd te beschrijven met behulp van de kerkenraadnotulen, aanwezig op het Historisch Centrum Overijssel. De kerkenraad was en is toch het hart van de plaatselijke gemeente. Daar worden de lijnen uitgestippeld, de richtlijnen van hogere instanties zoals de synode besproken, daar vindt de discussie plaats (of juist niet!). Uiteraard werd niet alles genotuleerd. Delicate kwesties, die gevaar konden betekenen, werden mondeling afgehandeld of ‘besmuikt’ genotuleerd. De goede verstaander had immers aan een half woord genoeg. Toch is er een duidelijk beeld uit de notulen te halen. Ik heb zowel de hervormde als de gereformeerde notulen gekozen, omdat in de huidige Oosterkerkgemeente beide groepen aanwezig zijn. Het is absoluut niet mijn bedoeling een vergelijking met waardeoordelen te maken. Ik probeer het denken en doen van onze geestelijke voorouders te verklaren en te begrijpen vanuit hun specifieke situatie. Het waren mensen die oprecht trachtten hun kerk door deze moeilijke periode heen te loodsen.”

Ds Wim Hortensius in gesprek met Henk Moerman

In 1997 werd het boekje “Vijf en twintig jaar kerkzaal” door Bob Erdtschieck en Wil van der Maden-van den Berg samengesteld.

In het voorwoord schrijven zij:  Met veel plezier hebben we gewerkt aan het boekje, dat u thans in handen hebt. We pretenderen niet een honderd procent historisch juist nostalgiewerkje te hebben samengesteld. Wel hopen we, dat datgene wat in het boekje is geschreven is, enigszins een indruk mag geven hoe er in wijkgemeente 5 getracht werd en wordt gemeente van Jezus Christus te zijn. Om geen afbreuk te  doen aan hetgeen diverse mensen vermeldenswaard vinden, zult u het voor lief moeten nemen, dat sommige  feiten/ervaringen herhaald worden.

Gerestaureerde orgel in januari 1994 officieel in gebruik genomen

Na veel voorbereidingen kon het gerestaureerde orgel in de Oosterkerk op 11 februari 1994 officieel in gebruik genomen worden. Ter gelegenheid daarvan werd een boekje samengesteld met de titel “Een nieuw geluid uit oude pijpen”.

Dat boekje is tot stand gekomen met de medewerking van R. Altelaar, K. van Oosten, D. van Santen, B. ter Wal, B. Broer – van Weenen en G. van Leeuwen.

Kerken in tijden van corona 2020/21

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk – Oosterkerk om beurten een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

Als voorgangers en kerkelijk werker schreven ze in Coronatijd steeds een blog, om het contact met de gemeetleden te onderhouden. Tijdens de eerste lockdown periode, van 16 maart 2020 t/m 30 juni 2020 gebeurde dat dagelijks van maandag t/m vrijdag. Met ingang van 8 juli 2020 werd het een wekelijkse blog op de woensdag.

Nu we gelukkig steeds meer terugkeren naar het normale leven hebben de beroepskrachten besloten hiermee te stoppen. Het laatste blog is verschenen op 7 juli 2021. De blogs zijn gebundeld in een boekwerk van 140 bladzijden

U kunt hier dat boekwerk inzien

Reacties zijn gesloten.