Liturgie en Preken

Hieronder kunt u de meeste preken (‘overdenkingen’) van de afgelopen weken nog eens nalezen en als u wilt ook afdrukken.

DatumOrde van dienst/ Liturgie (in Word format)Orde van dienst / Liturgie (in .pdf format)PredikantSchriftlezingOverdenking
2 april
Palmzondag
LiturgieLiturgieds Iemke EpemaLc 19 vs 29 t/m 44
26 maart
Zondag Judica. Doe mij recht
LiturgieLiturgieds Iemke EpemaMt 18 vs 21 t/m 35
19 maartLiturgieds Elly Urban

(Het was fijn en heel vertrouwd om vandaag in de Oosterkerk te zijn)
Johannes 9 vs 1 t/m 13
Johannes 9 vs 18 t/m 41
Overdenking
12 maartLiturgieLiturgieds Iemke EpemaJohannes 4 vs 5 t/m 25Overdenking
5 maart
Zondag Reminiscere
Orde van dienstOrde van dienstds Rein de HertogExodus 24:12-18
Matteüs 17:1-9
26 februari
Eerste zondag in de 40 dagentijd
Orde van dienstds Nelleke EygenraamLezing Matteüs 4:1-4

Lezing Matteüs 4: 5-7

Lezing Matteüs 4: 8-11

12 februari
Dienst van Schrift en Tafel
Liturgie
Liturgieds Iemke EpemaLezing Matteüs 4:1-4Overdenking
5 februariLiturgieLiturgieds Hans TissinkZingen Liedboek 539: 2 ‘Veertig dagen zonder brood’Overdenking
29 januari
Toon Hermans kerkdienst
Thema: IK HEB HET LEVEN LIEF
LiturgieLiturgieds Hans TissinkLezing Matteüs 4: 5-7Overdenking
22 januari 2023Liturgie22ds Iemke EpemaZingen Liedboek 539: 3 ‘Alle rijkdom, alle macht’Overdenking
15 januari 2023
Viering in de oecumene
Cantorij-organist: Luuk Schuurman. M.m.v. de cantorij van de Lutherse Kerk, begeleiding door Gerrit Bril.
LiturgieLiturgiediaken Michael Buijkx,
ds. Iemke Epema en
ds. Margo Jonker.
Lezing Matteüs 4: 8-11Overdenking diaken Buijkx
8 januari 2023Liturgieds Iemke EpemaZingen Liedboek 539: 4 (mannen van de cantorij) en 5 (allen)Overdenking
25 december
1e Kerstdag 10:30 uur
LiturgieLiturgieds Iemke EpemaHebreën 1 vs 1 t/m 12,
Johannes 1 vs 1 t/m 14
Overdenking
25 december
Kinderkerstvieing 9:00 uur
Kinderkerstviering liurgieds Iemke Epema
18 december, 4e AdventLiturgieLiturgieds Hans TissinkRomeinen 12: 9-16a. en 21
Genesis 38: 24-30 (NBV21)
Romeinen 13: 8-12 (NBV21)
Overdenking
11 december, 3e Advent mmv OosterkerkcantorijOrde van dienstLiturgieds Iemeke EpemaJozua 2 vs 1 t/m 7 en 15 en 16Overdenking
27 november
1e Advent / Doopdienst
LiturgieLiturgieds Iemke Epema2 Samuel 11: 14 t/m 17 en vs 26 en 27Overdenking
20 november
Eeuwigheidszondag
LiturgieLiturgieds Iemke EpemaPsalm 138 uit Psalmen vrijOverdenking
6 novemberliturgieLiturgieMark SchippersJesaja 45: 20-25
Marcus 9: 14-29
30 oktoberLiturgieOrde van dienstPastoraal werker Josephine van Pampus
ds. Hans Tissink
Wijsheid 11:23-12:2
Lucas 19: 1-10 (NBV21)
Overdenking
23 oktober
Gezamenlijke dienst in Adventskerk
LiturgieOrde van dienstDirk Jan SteenbergenJesaja
Lukas 14 , 12-24
16 oktober
Gemeenschappelijke dienst
Liturgieds Nelleke Eygenraam2 Koningen 2:19-25 (eigen vertaling)
Lucas 18:1-8 (NBV21)
9 oktoberLiturgieLiturgieds Iemke EpemaWaar is God te vinden? - Karel Eykman Bij Psalm 146
Lied 713 vs 1 en 2
Overdenking
2 oktoberds Martin Jans
25 septemberOrde van dienstds Hans TissinkAmos 8: 4-7 (NBV21)
Lucas 16: 1-16 (NBV21)
18 september
Oecumenische viering
Liturgie
11 september
Startzondag
Liturgieds Iemke EpemaLukas 14 vs 16 t/m 24Overdenking
4 september AvondmaalLiturgieds Iemke EpemaLukas 14 vs 25 t/m 33Overdenking
28 augustus gezamenlijke dienst in Adventskerk 9:30Liturgieds Iemke EpemaDe weeromstuit Gods -Psalm 145
Marcus 14 vs 1 t/m 14
Overdenking
21 augustusOrde van dienstDirk Jan SteenbergenLucas 4 : 13-16
Lucas 4 : 17-22
14 augustus gezamenlijke dienst in Adventskerk 9:30 uurLiturgieds Nelleke EygenraamJesaja 65: 17-25
Lucas 12: 32-40
7 augustus gezamenlijke dienst in Oosterkerk 10:00 uurLiturgieDirk Jan SteenbergenDaniel 14 : 1-13, 16 en 17
31 juli gezamenlijke dienst in Adventskerk 9:30 uurOrde van dienstds Nelleke EygenraamPrediker 2:1-11
Lucas 12: 13-21
24 juli gezamenlijke dienst in Oosterkerk 10:00 uurOrde van dienstds Henk Olde ipv ds Jaap Jonkmans (ziek)Lucas 11: 1-13
17 juli gezamenlijke dienst in Adventskerk 9:30 uurOrde van Dienst Adventskerkds Nelleke Eygenraam‘Wie mag bestaan?’ naar psalm 15
Lucas 10:38-42
10 juli Afscheid oudste kinderen kinderkringLiturgieds Ries NieuwkoopLukas 10 vs 25 t/m 37
3 juli Afscheid ds Elly UrbanLiturgieds Elly Urban en
ds Iemke Epema
Jesaja 55 vs 10 tm 13
Matteus 13 vs 31 tm 32
Overdenking
26 juniLiturgieds Rein den Hertog
19 juni OpenluchtdienstOrde van dienstds Iemke Epema
ds Hans Tissink
Matteüs 6: 25-34 Overdenking
12 juniLiturgieds Iemke EpemaGalaten 5 vs 22 t/m 26
Lucas 13 vs 6 t/m 9
Overdenking
5 juni PinksterenLiturgieds Iemke EpemaPsalm 71b
Handelingen 2 vs 1 t/m 8
Overdenking
29 mei dienst in AdventskerkLiturgieDirk Jan Steenbergenzie liturgie
22 mei Schrift en TafelLiturgieds Iemke EpemaJohannes 14 vs 12 t/m 21Overdenking
15 mei zondag CantateLiturgieds Iemke EpemaJohannes 13 vs 31 t/m 35Overdenking
17 april muzikale PaasvieringLiturgieds Iemke EpemaJohannes 20 vs 11 t/m 18Overdenking
17 april Paasviering voor kinderenOrde van dienstds. Elly Urban
16 april PaaswakeLiturgieds. Iemke Epema en ds. Hans TissinkGenesis 1: 1-5, 14-19
Exodus 14: 26-15:1a
Jesaja 55: 1-13
Kolossenzen 3: 1-4
15 april Goede Vrijdag Zwolse Passion door Koorbizniz Oosterwind olv Geeske KoopmanLiturgieboekjeds. Elly Urban
14 april (Witte donderdag)Liturgieds Iemke Epema
ds Nelleke Eygenraam
Filippenzen 2: 5-11
Johannes 13: 1-15
10 aprilLiturgieds Iemke EpemaJohannes 12 vs 12 t/m 19Overdenking
6 april (woensdag)Liturgieds Nelleke EygenraamPsalm 42: 1-11 (NBV21)
Exodus 17: 1-9 (NBV21)
3 aprilLiturgieds Nelleke EygenraamLucas 20:9-19 (NBV21)
30 maart (woensdag) in AdventskerkLiturgieds Hans TissinkPsalm 146: 1-6a (NBV21)
Hebreeën 13: 1-3 (NBV21)
27 maartLiturgieds Iemke EpemaLucas 15 vs 11 t/m 32Overdenking
23 maart (woensdag)Orde van dienstds Elly UrbanPsalm 25: 1-7 (NBV21)
Matteüs 6:25-34 (NBV21)
20 maart DoopdienstOrde van dienstds Elly UrbanJesaja 53 vs 1 t/m 11a
Johannes 12 vs 37 t/m 50
Overdenking
16 maart (woensdagavond Adventskerk)Liturgieds Nelleke EygenraamPsalm 41: 1-4 (NBV21)
Genesis 48: 1-2 (NBV21)
13 maartLiturgieds Iemke EpemaJohannes 12 vs 20 t/m 36Overdenking
9 maart (woensdag)Liturgieds Nelleke EygenraamPsalm 103:1-7 (NBV21)
Lucas 11:1-13 (NBV21)
6 maartLiturgieds Iemke EpemaJohannes 11 vs 55 t/m Johannes 12 vs 11Overdenking
27 februariOrde van dienstds Elly UrbanLeviticus 25 vers 1 t/m 13, vs 18 t/m 23.
Handelingen 2 vs 44 t/m 47
Overdenking
20 februari
gez. dienst in Adventskerk
Orde van dienstds Nelleke EygenraamMatteüs 20: 1-16
13 februari TIENERVIERING
Met bijdrages van groep 7 en 8
niet beschikbaarDirk Jan Steenbergen
6 februari Liturgieds Iemke EpemaJohannes 11 vs 1-16
Johannes 11 vs 17 -27
Overdenking
30 januari 9:30 uur AdventskerkLiturgieds. Hans TissinkPsalm 8 (Bijbel in Gewone Taal)
Johannes 2: 13-22 (NBV21)
23 januari Oosterkerkds. Rein den Hertog
16 januari
Oecumenische viering
Liturgiepastor André v. Boven
ds Iemke Epema
ds Margo Jonker
Efeziërs 5, 8-14 NBV 2021Overdenking
9 januariLiturgieds Nelleke EygenraamJesaja 40:1-11
Johannes 1:19-34
2 januari 2022Liturgieds Iemke EpemaMattheus 2 vs 1 t/m 12Overdenking
31 december
Oudejaarsavond
Liturgieds Iemke EpemaJob 28 vs 12 t/m 28Overdenking
26 december
Adventskerk 9:30 uur
Liturgieds Nelleke EygenraamJeremia 26:1-15
Handelingen 6 en 7 enkele fragmenten
25 december
1e Kerstdag
Liturgieds Iemke EpemaJesaja 9 vs 1 t/m 6
Lucas 2 vs 1 t/m 14
Lucas 2 vs 15 t/m 20
Overdenking
25 december
Kinderkerst
Liturgieds Iemke Epema
19 december
Vierde
Adventszondag
Liturgieds Iemke EpemaLucas 1 vs 57 t/m 79Overdenking
12 december
Derde
Adventszondag
Liturgieds Iemke EpemaLucas 1 vs 39 t/m 56Overdenking
5 december
Tweede Adventszondag
Orde van dienstds Elly UrbanLucas 1 vs 26 t/m 38 Overdenking
28 november
Eerste Adventszondag
Orde van dienstds Hans TissinkFilippenzen 1: 3-11 (NBV21)
Lucas 1: 8-14, 21-23 (NBV21)
Overdenking
21 november
Eeuwigheidszondag
Orde van dienstds Iemke Epema en
ds Elly Urban
Prediker 11 vs 7 t/m 12 vs 7Overdenking
14 november-Dirk Jan Steenbergen--
7 novemberOrde van dienstds Elly UrbanMarcus 12 vs 28 t/m 34
31oktober
Doopdienst
Liturgieds Iemke EpemaMarcus 12 vs 18 t/m 27Overdenking
24 oktober
Advents- en Oosterkerk
Orde van dienstds Nelleke EygenraamJohannes 8:31-47
Genesis 17: 1-8
(NBV21)
17 oktoberniet beschikbaards Marijn Rohaan
10 oktober in de DominicanenkerkOrde van dienstds Iemke Epema
pastor Hans Schoorlemmer
Wijsheid 7, 7 - 11 Overdenking
10 oktober in de OosterkerkOrde van dienstpastor Anneke Grunder en ds. Elly UrbanWijsheid 7 vs 7 t/m 11
Marcus 10 vs 17 t/m 30
Preek
3 oktoberOrde van dienstds Elly UrbanJeremia 17 vs 13 t/m 17
Johannes 8 vs 1 t/m 11
26 september
Oecumenisch Vredesvesper
Liturgieds Iemke EpemaMarcus 9,30-37Overdenking
26 septemberOrde van dienstds Iemke EpemaJacobus 4 vs 11-12
Marcus 9 vs 38 t/m 50
Overdenking

Voorbeden
19 septemberLiturgieds. Rein den HertogMarcus 9: 30-37preek
12 september
Startzondag
Orde van dienstds Iemke EpemaLukas 11 vs 1 t/m 4Overdenking
5 septemberOrde van dienstda Hans TissinkJohannes 7: 14-24Overdenking
29 augustus
Doopdienst
Orde van dienstds Iemke EpemaJohannes 6 vs 60 t/m 69Overdenking
22 augustusOrde van dienstds Elly UrbanDeuteronium 31 vs 1 t/m 8Overdenking
15 augustus (Adventskerk)Orde van dienstds Iemke EpemaDe adem- Gedicht bij Psalm 93
Johannes 6 vs 30 t/m 40
Overdenking
8 augustusOrde van dienstds. Nelleke Eygenraam1 Koningen 17: 8-16
Johannes 6: 22-29
1 augustusOrde van dienstds. Nelleke EygenraamJesaja 43:1-7 en 11-13
Johannes 6: 16-21
25 juli Orde van dienstds Jaap JonkmansDeuteronomium 8:3 NBV
Johannes 6:1-15 NBV
18 juliOrde van dienstds. Nelleke EygenraamMarcus 6: 30-44
11 juliLiturgieds. Iemke EpemaJohannes 5 vs 19 t/m 23 en vs 30 t/m 47 Overdenking
4 juliLiturgieds. Iemke Epema en dhr. Soheil YafatMattheus 25 vs 31 t/m 46 Film én overdenking
20 juniLiturgieDirk Jan SteenbergenGenesis 11 : 1-9
13 juniLiturgieds Iemke EpemaMarcus 4 vs 26 t/m 34Overdenking
6 juniOrde van dienstds Hans TissinkGalaten 2: 19-20, 5:13-14, 5:22-25Overdenking
30 meiLiturgieds Iemke EpemaRomeinen 8 vs 18 t/m 26
tekst van Liselore Gerritsen
Overdenking
23 mei 1e PinksterdagLiturgieds Iemke EpemaOverdenking
16 meiOrde van dienstds Hans TissinkJohannes 17: 20-26 Overdenking
13 Mei HemelvaartsdagOrde van dienstds Iemke EpemaHandelingen 1, 1 – 11
Marcus 16, 15,19-20
Overdenking
9 meiOrde van dienstds Elly UrbanRechters 5 vs 1 – 11, 24 - 27
Galaten 5 vs 1 en vs 13 - 16
Overdenking
2 meiOrde van dienstds Nelleke EygenraamJohannes 15:1-8
25 aprilOrde van dienstds Hans TissinkJohannesOverdenking
18 aprilOrde van dienstds Iemke EpemaJohannes 21 vs 1 t/m 17Overdenking
11 aprilOrde van dienstds Elly UrbanJohannes 20 vs 19 t/m 31
4 april PaasmorgenOrde van dienstds Iemke EpemaMarcus 16 vs 1 t/m 8Overdenking
4 april Paasmorgen met kinderkringOrde van dienstds Iemke Epema
3 april Paaswakeds Nelleke Eygenraam en ds Iemke Epema
3 april Morgen gebedOrde van dienstds Hans Tissink
2 april Goede Vrijdag The Paasion Onlineprogrammaboekje is om 18:30 uur beschikbaar op websiteds Elly Urban
1 april Witte DonderdagOrde van dienstds Hans Tissink en
ds Iemke Epema
Overdenking
31 maart Vesper Stille WeekOrde van dienstds Hans Tissink
30 maart Vesper Stille WeekOrde van dienstds Nelleke Eygenraam
29 maart Vesper Stille WeekOrde van dienstds Iemke Epema
28 maart PalmpasenOrde van dienstds Hans TissinkMarcus 11: 1-11 (NBV) Overdenking
21 maartOrde van dienstds Nelleke EygenraamJohannes 12: 20-24
17 maart vesperOrde van dienstds Nelleke EygenraamMattheüs 25: 35 en 36
14 maartOrde van dienstds Iemke EpemaJohannes 6 vs 1 t/m 11Overdenking
10 maart VesperOrde van dienstds Nelleke EygenraamMattheüs 25: 35 en 36
7 maartOrde van dienstds Hans TissinkJohannes 2: 13-22 (NBV)
3 maart VesperOrde van dienstde Nelleke EygenraamMattheüs 25: 35 en 36
28 februariOrde van dienstds Elly UrbanMatteüs 25 vers 31 t/m 40Overdenking
21 februariOrde van dienstds Iemke EpemaMt 4 vs 1 t/m 11Overdenking
17 februari Gezamenlijk avondgebed op AswoensdagOrde van dienstds Hans Tissink
Diaken Michael Buijkx (RK parochie)
(Bijbel in Gewone Taal)
Jesaja 58: 1-10
Matteüs 6: 1-6. 16-18
14 februari TienerdienstLiturgie TienerdienstDirk Jan SteenbergenHooglied 2 : 7
1 Korinthe 13
7 februariOrde van dienstds Nelleke EygenraamMarcus 1:29-31
Marcus 1: 32-34
Marcus 1: 35-39
Overdenking
31 JanuariOrde van dienstds Hans TissinkMarcus 1: 21-28 (NBV)Overdenking
24 januariOrde van dienstds Iemke EpemaOverdenking
17 januari 2021 AdventskerkOrde van dienstds Elly UrbanJohannes 15 vs 1 t/m 17
Openbaring 7 vs 9 t/m 12
10 januari 2021Orde van dienstds Nelleke EygenraamJesaja 61: 1
Marcus 1:1
Overdenking
1 januari 2021Orde van dienstds Hans TissinkNumeri 6: 22-27
Lucas 2: 21
Overdenking
31 december 2020Orde van dienstds Iemke EpemaPsalm 90 uit Psalmen vrij
Numeri 6 vs 22 t/m 27
Overdenking
27 decemberOrde van dienstds Hans TissinkLucas 2: 22-32 (NBV)Overdenking
25 december
!e Kerstdag
Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 52 vs 7 t/m 10
Lc 2 vs 1 t/m 14
Lc 2 vs 15 t/m 20
Overdenking
20 december
Vierde Advent
Orde van dienstds Nelleke EygenraamLucas 1: 26-38
13 december
Derde Advent
Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 1 vs 39 t/m 46Overdenking
6 december
Tweede Advent
Orde van dienstds Elly UrbanJesaja 40 vs 1 t/m 11
Johannes 1 ve 19 t/m 28
Overdenking
29 november
Eerste Advent
Orde van dienstds Iemke EpemaMarcus 13 vs 28 en vs 33 t/m 37Overdenking
22 november
Eeuwigheidszondag
Liturgieds Iemke Epema en
ds Elly Urban
Deuteronomium 33 vs 27a
Romeinen 8 vs 38 en 39
Overdenking
15 novemberLiturgie
ds Iemke EpemaMattheus 25 vs 14 t/m 30 Overdenking
8 novemberLiturgieDirk Jan Steenbergen
1 november 2020Orde van dienstds Elly UrbanHabakuk 3 vs 16 - 19Overdenking
25 oktober
kanselruil Oosterkerk
Orde van dienstPastor Hans Schoorlemmer
ds Iemke Epema
Mattheus 22 vs 34 t/m 40Overdenking
Geloofsbelijdenis
25 oktober
kanselruil Dominicanenkerk
Orde van dienstds Nelleke EygenraamDeutronomium 6, 1-9
Matteus 22, 34-40
Overdenking
18 oktoberLiturgieds Nelleke EygenraamEzra 1
Ezra 3: 1-6
Overdenking
11 oktoberOrde van dienstds Iemke EpemaDaniël 6 vs 11 t/m 23
4 oktoberOrde van dienstds Hans TissinkDaniël 2: 36-48Overdenking
27 septemberOrde van dienstds Elly UrbanDaniël 1 vers 1 t/m 21Overdenking
20 september
Oecumenische vesper in de Basiliek
Orde van dienstThomasakempisparochie, Oosterkerk, Doopsgezinde Gemeente, Remonstrantse Gemeente, Basisbeweging, Lutherse GemeenteLivestream vespervieringAuteur: Vredenbregt, S.J.C. (Sjoerd).
Overdenking
20 septemberOrde van dienstdrs. Anneke LammersPsalm 85: 9-14
Mattheus 20: 1-16
Overdenking
13 septemberOrde van dienstds Iemke Epema
ds Nelleke Eygenraam
Mattheus 18 vs 21 t/m 28
6 septemberOrde van dienstds Iemke EpemaMattheüs 18 vs 1 t/m 3 en vs 15 t/m 20Overdenking
30 augustusOrde van dienstds Iemke Epema
ds Hans Tissink
Mattheus 17: 14-20 Overdenking
23 augustusOrde van dienstds Nelleke EygenraamMatteüs 16: 13-23 Overdenking
16 augustusOrde van dienstds Elly UrbanMatteüs 15 vers 21 t/m 28Overdenking
9 augustusOrde van Dienstds Iemke EpemaPsalm 62
Matteüs 14 vs 22 t/m 33
1e lezing en Overdenking
2 augustusOrde van dienstds Anne ZweersMarcus 6: 30-56
26 juli 2020Orde van dienstds Andries den Besten1 Koningen 3 vs. 5 t/m 12
Matteüs 13 vs. 44 t/m 52
19 juli 2020Orde van dienstds Nelleke EygenraamMatteüs 13:24-30
Matteüs 13:3-43
Overdenking
12 juli 2020Orde van dienstds. Nelleke EygenraamMatteüs 13:1-9
Matteüs 13:18-23
Overdenking
5 juli 2020Orde van dienstds. Elly Urban en ds. Iemke EpemaMatheus 11 vs 25 t/m 30 Overdenking
28 juni 2020Orde van dienstds. Hans TissinkMatteüs 10: 39-42
21 juni 2020Orde van dienstds Martin Jans
14 juni 2020Orde van dienstds Iemke EpemaMatheus 9: 35 t/m Matheus 10: 1 Meditatie
7 juni 2020Orde van dienstds Hans TissinkGalaten 5: 13-14, 22-25
31 mei 2020Orde van dienstds. Hans Tissink en
ds. Marijn Rohaan
Handelingen 2: 1-4 (Bijbel in Gewone Taal)
Johannes 14: 23-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)
24 mei 2020Orde van dienstds Nelleke EygenraamJohannes 14: 15-21
17 mei 2020Orde van dienstds Elly Urban1 Petrus 3: 8-15
Overdenking
10 mei 2020Orde van dienstds Iemke EpemaJohannes 14: 1-7
3 mei 2020Orde van dienstds. Nelleke Eygenraam
ds. Marijn Rohaan
2 Korintiërs 3: 3 - 6, 17b
26 april 2020Orde van dienstds Hans TissinkExodus 17: 1-7
19 april 2020 Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 24: 13 t/m 19 en 28 t/m 35Overdenking
12 april 9:30 uur (Paasmorgen)Orde van dienstds Elly Urban, ds Nelleke EygenraamvolgtOverdenking
12 april 9:30 uur (Kinderpaasviering)Informatie online diensten Stille Weekds Iemke Epema, leiding kinderkringvolgtGeen overdenking voorhanden
11 april 21:30 uur (Paaswake)Orde van dienstds Hans Tissink, ds Iemke EpemaGenesis 1: 1-5
Exodus 14: 19-23 en 28-30
Matteüs 28: 1-10
Geen overdenking voorhanden
10 april 19:30 uur (Goede Vrijdag)Orde van dienstds Elly Urban, ds Hans TissinkJohannes 19: 14-22
Johannes 19: 23-27
Johannes 19: 28-30
Johannes 19: 38-42
Overdenking
9 april 19:30 uur (Witte Donderdag)Orde van dienstds Iemke Epema, ds Nelleke EygenraamDeuteronomium 16:1-3
Johannes 13:3-11
Inleiding op de lezingen
5 april 2020Orde van dienst online vieringds Nelleke EygenraamMatteüs 21: 10-11
Exodus 11
Overdenking
29 maart 2020Online dienstds Hans TissinkExodus 9: 13-21, 27-29Overdenking
22 maart 2020Online dienstds Iemke EpemaExodus 6: 28 - 7:4Overdenking
15 maart 2020Geen kerkdienst i.v.m. Corona-maatregelennvtnvtDagelijkse blog
8 maart 2020Orde van dienstds Nelleke EygenraamExodus 4: 18-31
Matteüs 17: 1-9
Geen overdenking voorhanden
1 maart 2020Orde van dienstds Iemke EpemaExodus 3: 1-15
Marcus 1: 9-12
Overdenking
23 februari 2020Orde van dienstds Elly UrbanExodus 2: 11-25
Matteüs 5: 38-48
Overdenking en gebed
16 februari 2020Orde van dienstds Iemke EpemaExodus 2: 1-10
Mattheus 5: 23-26
Overdenking
9 februari 2020Orde van dienstds Hans TissinkExodus 1: 8-22
Matteüs 5: 13-16
2 februari 2020Orde van dienstds Iemke EpemaMattheüs 5: 1-10Overdenking
Geloofsbelijdenis
26 januari 2020Orde van dienstDirk Jan SteenbergennvtGeen overdenking voorhanden
19 januari 2020Orde van dienstds Iemke EpemaHandelingen 27: 39-28:10Geen overdenking voorhanden
12 januari 2020Orde van dienstds Elly UrbanMarcus 6: 30-44
Overdenking
5 januari 2020Orde van dienstds Nelleke EygenraamJesaja 60: 1-6
Matteüs 2: 1-12
Geen overdenking voorhanden
31 december 2019
(oudejaarsavond)
Orde van dienstds Iemke EpemaPsalm 90Overdenking
29 december 2019Orde van dienstds Marjanne DijkPsalm 90
Lukas 2: 33-40
Geen overdenking voorhanden
25 december 2019 (tweede dienst)Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 9: 1-6
Lucas 2: 1-20
Overdenking
25 december 2019 (kinderdienst)Orde van dienstds Iemke EpemaKerstmusical Operatie KerstpostGeen overdenking voorhanden
22 december 2019Orde van dienstds Henk ZomerLucas 1:28-35, 38, 46-53Overdenking
15 december 2019 (vesper)Orde van dienstds Iemke Epemazie orde van dienst
15 december 2019 (ochtenddienst)Orde van dienst ds Iemke EpemaMicha 6: 1-8
Matteüs 11: 2-6
Overdenking
8 december 2019Orde van dienstds Elly UrbanMicha 3: 9 - 4:7 Overdenking
1 december 2019Orde van dienstds Iemke EpemaMicha 2: 1-7a
Lucas 1: 26-33
Overdenking
24 november 2019
(Eeuwigheidszondag)
Orde van dienst ds Iemke EpemaJob 28: 12-28Overdenking
17 novemberOrde van dienstds Hans Tissink Lucas 8: 4-15Overdenking
10 november 2019
(Kerk-School-Gezin)
Orde van dienstDirk-Jan SteenbergennvtGeen overdenking voorhanden
3 november 2019Orde van dienstds Iemke EpemaPsalm 36
Lucas 19: 1-10
Overdenking
27 oktober 2019Orde van dienstds Nelleke EygenraamPsalm 84: 1-9
Lucas 18:9-14
Geen overdenking voorhanden
20 oktober 2019Orde van dienstds Evert JonkerPsalm 16
Lucas 18:1-8
Geen overdenking voorhanden
13 oktober 2019
Oosterkerk
Orde van dienstpastor Anneke Grunder
ds. Elly Urban
2 Koningen 5: 9-17
Lucas 17: 11-19
Overdenking
12 en 13 oktober 2019 DomincanenkerkOrde van Dienstds Iemke Epema
pastor Hans Schoorlemmer
2 Koningen 5, 9-17
Lucas 17, 11-19
Overdenking
6 oktober 2019Orde van dienstds. Elly Urban1 Johannes 4: 7-12Overdenking
29 september 2019Orde van dienstds Nelleke EygenraamPsalm 146: 1-10
Lucas 16: 19-31
Geen overdenking voorhanden
22 september 2019Orde van dienstds Iemke EpemaGenesis 28: 10-17
Lucas 19: 1-10
Geen overdenking voorhanden
15 september 2019Orde van dienstds Hans TissinkEfeziërs 3: 14-21Overdenking
8 september 2019Orde van dienstds Iemke Epema
ds Elly Urban
Karel Eykman (naar Psalm 71)
Lucas 10: 25-29
Overdenking
1 september 2019Orde van dienstds Iemke EpemaDeuteronomium 24: 17-22
Lucas 14: 1, 7-11
Overdenking
25 augustus 2019Orde van dienstds Elly UrbanGenesis 1: 1 - 5; 1:24 - 2:3;
3: 8-11;
3: 17-19
Romeinen 8: 18-24
Overdenking
18 augustus 2019Orde van dienstds Nelleke EygenraamExodus 20: 8-11
Lucas 13: 10-17
Geen overdenking voorhanden
11 augustus 2019Orde van dienstds Jaap JonkmanJesaja 65: 17-25
Lucas 12: 32-40
Overdenking
4 augustus 2019Orde van dienstds Siebren van der ZeeLucas 12: 13-21
Overdenking
28 juli 2019Orde van dienstds Evert van der Veen,
Oldemarkt
Genesis 32: 4–12, 33: 1-4
Matteus 5: 23-24
Geen overdenking voorhanden
21 juli 2019Orde van dienstds Nelleke Eygenraam1 Samuel 3: 1-10
Lucas 10: 38-42
Geen overdenking voorhanden
14 juli 2019Orde van dienstds Elly UrbanPsalm 19: 40
Lucas 10: 25-37
Geen overdenking voorhanden
7 juli 2019 (jongerendienst)Orde van dienst Dirk Jan SteenbergenPsalm 1 Geen overdenking voorhanden
30 juni 2019 (doopdienst)Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 9: 51-62Overdenking
23 juni 2019Orde van dienstds Elly UrbanLucas 8: 26-39Overdenking
16 juni 2019Orde van dienstds Iemke EpemaLukas 15: 1-10Overdenking
9 juni 2019Orde van dienstds Iemke EpemaHandelingen 2: 1-13
Johannes 20: 19:22
Overdenking
2 juni 2019Orde van dienstds Iemke EpemaJohannes 14: 15-21Overdenking
30 mei 2019Orde van dienstds Iemke Epema
Hans Schoorlemmer
Handelingen 1: 1-11
Lucas 24: 45-49
Overdenking
26 mei 2019Orde van dienstds Marjanne DijkJohannes 16: 16-24
Geen overdenking voorhanden
19 mei 2019Orde van dienstDirk Jan SteenbergenMattheus 6: 5-6
Lucas 15: 11-32
Geen overdenking voorhanden
12 mei 2019Orde van dienstds Iemke EpemaPsalm 23
Johannes 10: 22-39
Overdenking
5 mei 2019Orde van dienstds Elly UrbanExodus 13: 3-10
Galaten 5: 1, 13-16
Overdenking
28 april 2019Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 24: 13-35Overdenking
Do not be afraid (vertaling)
21 april 2019
(kinderviering)
Orde van dienstds Elly UrbanHet verhaal van PasenGeen overdenking voorhanden
21 april 2019
(tweede dienst)
Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 52: 13-15
Johannes 20: 11-18
Overdenking
14 april 2019Orde van dienstds Nelleke EygenraamPsalm 118: 1-2, 19-29
Lucas 19: 28-44
Geen overdenking voorhanden
7 april 2019Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 58: 6-10
Lucas 20: 9-19
Overdenking
31 maart 2019Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 15: 11-32Overdenking
24 maart 2019Orde van dienstds Elly UrbanLucas 13: 1-9Overdenking
17 maart 2019Orde van dienstds Hans TissinkPsalm 121
Lucas 9: 28-36
Overdenking
10 maart 2019Orde van dienstds Iemke EpemaLucas 3: 1-13Overdenking
3 maart 2019Orde van dienstds Nelleke EygenraamJeremia 7: 1-8
Lucas 6: 36, 39-49
Geen overdenking voorhanden
24 februari 2019Orde van dienstds Elly UrbanEster 7: 1-10
Ester 8: 3-8
Ester 9: 1-2, 20-23
Overdenking
17 februari 2019
(avondmaal)
Orde van dienstds. Iemke EpemaEster 6: 1-11
Lucas 6: 20-24
Overdenking
10 februari 2019Orde van dienstds. Martin JansPsalm 27: 4-9
Lucas 19: 1-10
Geen overdenking voorhanden
3 februari 2019Orde van dienstds Iemke EpemaEster 3: 8-11
Ester 4: 1-3, 7-17
Overdenking
27 januari 2019
Tienerdienst
Orde van dienstDirk Jan Steenbergen1 Samuel 17: 1-11, 23-25, 32-36, 40Geen overdenking voorhanden
20 januari 2019
Oecumenische viering
Orde van dienstds Iemke Epema
pastor Marie José Dusseldorp (Dominicanenkerk)
ds Margo Jonker (Ev.Lutherse Gemeente)
Deuteronomium 16: 18-20
Lucas 4: 14-21
Geen overdenking voorhanden
13 januari 2019Orde van dienstds Iemke EpemaMattheus 3: 11-17
Overdenking
Geloofsbelijdenis
6 januari 2019Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 60: 1-6
Matteüs 2: 1-12
Overdenking
Kyriegebed
1 januari 2019
Ochtendgebed
Orde van dienstds Hans TissinkPsalm 8: 4-10
Lucas 2: 21
Overdenking
31 december 2018
Oudjaarsdag
Orde van dienstds Elly UrbanJesaja 40: 6-8
Jesaja 43: 1-7
Numeri 6: 22-26
Overdenking
30 december 2018Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 62: 10-11
Lucas 2: 22-32
Stille Macht
25 december 2018
1ste Kerstdag
2de dienst 10.30 uur
Orde van dienstds Elly Urban
Jesaja 9: 1–2 en 5–6
Matteüs 1: 18-25
Overdenking
25 december 2018
1ste Kerstdag
Kinderdienst 9.00 uur
Orde van dienstds Iemke Epema
en heel veel medewerkers
Kerstmusical
Bureau Knetter
(Lucas 2)
Zie fotoverslag
23 december 2018
4de Advent
Orde van dienstds Iemke EpemaJesaja 45: 8
Lucas 1: 5-25
Overdenking
16 december 2018
3de advent
Orde van dienstds Iemke EpemaSefanja 3: 14-20
Lucas 3: 3-15
Overdenking
9 december 2018
Doopdienst
2de Advent
Orde van doopdienstds Hans TissinkPsalm 100
Lucas 3: 1-6
Overdenking
2 december 2018
1ste Advent
Orde van dienstds Iemke EpemaOpenbaringen 1: 1-3 en hfdst 5
Lucas 21: 29-33
Overdenking
25 november 2018
Eeuwigheidszondag
Orde van dienstds Iemke EpemaRomeinen 14: 7-13Overdenking
18 november 2018
Heilig Avondmaal
Orde van dienstds Hans TissinkDeuteronomium 6: 4-9
Marcus 12: 28-34
Overdenking
11 november 2018
Dienst voor kerk, school en gezin
Orde van dienstDirk Jan SteenbergenVerhalen over de schepping
Genesis 2: 2
Jesaja 11: 7
Geen overdenking voorhanden
4 november 2018Orde van dienstds Iemke EpemaJob 19: 23-27
Marcus 12: 18-27
Overdenking
28 oktober 2018Orde van dienstds Siebren van der ZeeMarkus 10: 46-52overdenking
21 oktober 2018Orde van dienstds Nelleke EygenraamMicha 6: 8
Marcus 10: 32-45
Geen overdenking voorhanden
14 oktober 2018
Kanselruil met de Dominicanenkerk
Orde van dienstds Elly Urban
en
pastor Corinne van Nistelrooij
Wijsheid 7: 7-11
Marcus 10: 17-31
Geen overdenking voorhanden
14 oktober 2018
Kanselruil met de
Dominicanenkerk
Liturgiepastor Hans Schoorlemmer
en
ds Iemke Epema
Wijsheid 7: 7-11
Marcus 10: 17-30
preek
7 oktober 2018Orde van dienstds Elly UrbanJesaja 55: 1-3
Marcus 10: 13-16
Overdenking

 

Reacties zijn gesloten.