Kerkelijk Bureau

Hieronder staan de gegevens van het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) waarvan de Oosterkerkgemeente deel uitmaakt.

Adres: Molenweg 241 8012 WG Zwolle Tel.: 038 – 421 75 96 E-mail: administratie@pknzwolle.nl

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Ledenadministratie: Leden van de Protestantse Gemeente Zwolle worden verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Bijdragenadministratie: Kerkrentmeesters Protestante Gemeente Zwolle IBAN: NL54 RABO 0373 7341 66

Reacties zijn gesloten.