Diverse werkgroepen

Luisteren (foto: Pixabay)

Onder de Taakgroep Pastoraat vallen vijf werkgroepen. De werkgroepen worden bemenst door minimaal één ambtsdrager, één predikant en bezoekers of wijkwerkers. De predikanten nemen ieder één of meerdere werkgroepen onder de hoede.

Werkgroep ouderenpastoraat

Deze werkgroep organiseert het bezoekwerk aan mensen van 80 jaar en ouder die dit bezoek graag willen.

Werkgroep doelgroepenpastoraat

De taakgroep pastoraat bepaalt per jaar of er een bepaalde doelgroep is die extra aandacht vraagt. Dit kan een leeftijdsgroep zijn, of een bepaalde categorie (zoals doopouders of alleengaanden). Leden van deze werkgroep realiseren deze vorm van pastoraat.

Werkgroep groepspastoraat

Onder deze werkgroep vallen gespreksgroepen die een pastoraal karakter met zich meedragen, zoals de Gemeente Groei Groepen, ouderengespreksgroepen, en ontmoetingsbijeenkomsten of groothuisbezoeken.

Werkgroep nieuw ingekomen personen

Deze werkgroep zorgt dat alle nieuw ingekomen gemeenteleden van de Oosterkerk worden benaderd, zodra bekend is dat zij lid zijn geworden van de Oosterkerk. Nieuwe gemeenteleden in de leeftijd t/m 25 jaar ontvangen een kaart met daarop de gegevens van de Oosterkerk en de predikanten; vanaf 25 jaar wordt er een welkomstbezoek gebracht, indien men daar prijs op stelt.

Werkgroep algemeen pastoraat

De leden van deze werkgroep verzorgen, in overleg met de predikanten, al het doorgaande bezoekwerk: bij (langdurige) ziekte, gemeenteleden die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, of van wie een geliefde is overleden, of voor “zo maar” een gesprek.

Secretaris Taakgroep Pastoraat

Margrieta de Boer, tel. (038) 454 62 29 of e-mail: margrieta.de.boer@home.nl

Reacties zijn gesloten.