Oosterkerkcantorij

Oosterkerkcantorij

Wilt u graag zingen, houdt u van een uitdaging en geniet u van samen met een groep iets instuderen? Wees van harte welkom om de gemeentezang te intensiveren en te versieren in de Oosterkerkcantorij. De leden betalen géén bijdrage aan de cantorij. De cantorij staat onder leiding van cantrix Geeske Koopman.
De repetities van de cantorij zijn op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur in de kerkzaal van de Oosterkerk.

Door het samenvoegen van de Hoeksteen- en Oosterkerkgemeente was het noodzakelijk om de wensen en mogelijkheiden van een eigen cantorij met alle betrokkenen zorgvuldig af te tasten, te bespreken en vast te leggen. De taakgroep Eredienst heeft dat proces tot een voor een ieder geaccepteerde en gerespecteerde oplossing gebracht. Hun voorstel is door de gemeenschapppelijke kerkenraad eind april 2011 goedgekeurd. Het besluit houdt in:
De kerkenraad stelt Geeske Koopman aan als cantor. Zij krijgt de opdracht om een nieuwe Oosterkerkcantorij te formeren. Daarnaast besteedt zij aandacht aan het zingen van/met kinderen, in het bijzonder bij projecten rond Kerst en Pasen. De contouren voor deze nieuwe cantorij zijn:

1. Ondersteuning van de gemeentezang;
2. Behulpzaam bij het introduceren en vertrouwd maken van het nieuwe Liedboek;
3. Ruimte voor nieuwe kerkmuziek;
4. Ruimte voor af en toe uitvoerende stukken.

Zwolse Cantorij.

De kerkenraad geeft Rudie Altelaar als organist de opdracht om nieuwe liederen te introduceren. Zowel Geeske Koopman als Rudie Altelaar zijn lid van de Taakgroep Eredienst. Zij werken binnen het door deze Taakgroep opgestelde beleidsplan Eredienst en kerkmuziek. Met enige regelmaat zal een beroep worden gedaan op de Zwolse Cantorij onder leiding van Rudie Altelaar, met name bij diensten met een bijzonder karakter.
De Oosterkerkcantorij is dus de cantorij van/voor de nieuw gevormde wijkgemeente. Zij verleent medewerking aan ongeveer acht diensten per jaar. De Zwolse cantorij verleent medewerking aan ongeveer zes diensten per jaar in de Oosterkerk.

De Zwolse Cantorij

De Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar repeteert op maandagavond in de Kerkzaal van de Oosterkerk van 20.30 tot 22.00 uur. Onze contributie is € 12,00 per maand behalve in de zomermaanden. Maar natuurlijk kun je eerst een flink aantal weken sfeer proeven.

Reacties zijn gesloten.