OosterKerk in de wijk

OK! in de wijk

Bij het samengaan van de Jeruzalemkerkgemeente en de Oosterkerkgemeente met Pinksteren 2012 is het gebouw van de Jeruzalemkerk onttrokken aan de eredienst. Daarmee verviel een belangrijk deel van de zichtbare presentie van de kerk in Assendorp. De Jeruzalemkerkgemeente was sterk verbonden met de wijk. Bij verschillende activiteiten bereikte zij niet alleen de kerkelijke gemeente, maar ook andere wijkbewoners. In maart 2011 bracht de Denktank Toekomst Jeruzalemkerk een advies aan de wijkkerkenraad uit over de mogelijke presentie van de kerk in Assendorp. Een van de adviezen was het instellen van een commissie die zich bezighoudt met het bedenken en uitwerken van ideeën over activiteiten in de wijk, alsmede met het coördineren daarvan.

De werkgroep Kerk in de Wijk is kort daarna een aantal keren bij elkaar geweest om te komen tot een voorstel voor kerkelijke presentie in de wijk Assendorp. Er waren tal van ideeën, maar: op basis waarvan maak je keuzes? Hoe krijgen diverse activiteiten richting en samenhang? Welke visie hebben we als het gaat om presentie van de kerk in de buurt? In een nota van 11 september 2012 is het proces beschreven om te komen tot een onderbouwde keuze voor activiteiten van de kerk in de wijk. De inhoud omvat het volgende:

  • In het eerste hoofdstuk richten we de blik op Assendorp. Hoe ziet de wijk eruit? Wie wonen er? Waar liggen mogelijke aanknopingspunten voor kerkelijke presentie?
  • Het tweede hoofdstuk biedt een overzicht van succesvolle activiteiten die er vanuit de voormalige wijkgemeente al zijn. Van sommige activiteiten is al besloten dat ze in de toekomst blijven; van andere activiteiten is dat wenselijk. Ook worden daar de activiteiten beschreven die nieuw gaan plaatsvinden, waartoe de nieuwe Oosterkerkgemeente al heeft besloten. Als het gaat om kerkelijke presentie in de wijk beginnen we niet met lege handen: we bouwen voort op wat van waarde is gebleken.
  • De eerste twee hoofdstukken bieden een goede basis om te komen tot een visie op de kerk in de wijk. Wat vinden wij kennelijk belangrijk? Wat zijn onze drijfveren? Wat hebben we in onze mars? Wat willen we – als gelovige gemeenschap – bijdragen aan de wijk? Daarover gaat het derde hoofdstuk. Uit de visie leiden we criteria af waar onze activiteiten aan moeten voldoen.
  • In hoofdstuk vier staan de activiteiten zelf centraal. Welke bestaande activiteiten vinden we belangrijk genoeg om te handhaven, wat kan er eventueel worden verbreed of verdiept? Welke nieuwe ideeën komen er boven?
  • Hoofdstuk 5 kijkt naar de praktische kant van de activiteiten: hoe organiseren we het, welke financiën hebben we tot onze beschikking, hoe kunnen we met onze activiteiten samenwerken met anderen, binnen en buiten de wijk?

De leden van de werkgroep zijn: Richard Hop, Rob Kamp, Leanne Zwama en Hans van Berkum.

 

Reacties zijn gesloten.