Oecumene

De derde week van januari is traditiegetrouw de week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. In die week houden we ieder jaar een oecumenische viering samen met de Rooms-Katholieke Thomas a Kempis parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Dat geldt ook voor de derde week van september, de nationale Vredesweek. Tijdens de Vredeszondag is jaarlijks een oecumenische dienst met dezelfde Zwolse partnerkerken. Daarnaast zijn er contacten met de Dominicanenkerk in de wijk Assendorp (‘rectoraat Thomas van Aquino’) en vindt met deze kerk regelmatig een ‘kanselruil’ plaats.

Op deze wijze krijgt op vaste momenten in het jaar de oecumenische samenwerking concreet gestalte, naast de samenwerking die er is vanwege sommige gezamenlijke activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting.

Reacties zijn gesloten.