Ledenadministratie

De Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) is “de spin in het web” voor wat betreft de ledenadministratie. Het kerkelijk bureau, de uitvoerende organisatie, is gevestigd naast de Jeruzalemkerk, Molenweg 241, 8012 WG. E-mail: administratie@pknzwolle.nl

Gemeenteleden dienen bij geboorte, huwelijk, overlijden én verhuizing dit door te geven aan het kerkelijk bureau.

De ledenadministratie van de wijkgemeente ontvangt de gegevens, via het kerkelijk bureau, van

  • alle PKN-gemeenteleden die binnen de grenzen van onze wijkgemeente wonen en
  • de PKN-gemeenteleden die buiten de grenzen van de wijkgemeente wonen  én hebben aangegeven dat zij tot de Oosterkerkgemeente willen behoren,

De ledenadministratie zorgt ervoor dat:

  • mutaties doorgegeven worden aan de betreffende predikant binnen onze wijkgemeente,
  • etiketten gemaakt worden voor hen die het wijkblad Bagijn thuisbezorgd krijgen,
  • lijstjes met jubilea gemaakt worden voor hen die bloemen bezorgen,
  • op aanvraag andere overzichten verstrekt worden.

De ledenadministratie wordt beheerd door dhr Wim de Ruiter, kerkrentmeester. Email: ledenadministratie@oosterkerk.nl

Reacties zijn gesloten.