Jeugdraad

De Jeugdraad bezint zich over, adviseert, begeleidt en activeert het jeugdwerk. Hierbij richt de Jeugdraad zich op alle leden van de wijkgemeente Oosterkerk van 0 tot en met 25 jaar. De Jeugdraad wil jongeren een plaats en een stem te geven. Doel is het voor hen toegankelijk maken van het christelijk geloof en het vertrouwd maken van jongeren met de kerk. De Jeugdraad wil jonge mensen openingen bieden door activiteiten te organiseren. Maar ook door jongeren actief deel te laten nemen en medezeggenschap te geven, zodat er iets met hun ideeën en wensen gebeurt.

Het jongerenwerk bestaat uit verschillende activiteitengroepen (commissies en werkgroepen). Het jeugdwerk krijgt gestalte in de oppasdienst, de kinderdienst, Provider op vrijdag, Vier de Zondag, het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugd en incidentele activiteiten. In principe is iedere commissie en werkgroep in de Jeugdraad vertegenwoordigd. Samenvattend behartigt de Jeugdraad de belangen van het jeugdwerk en heeft zij meerdere taken en activiteiten:

  • het coördineren van het jeugdwerk
  • het opzetten van activiteiten voor de jeugd (via de commissies en werkgroepen)
  • het maken van een meerjarenplan
  • het afleggen van verantwoording aan de Kerkenraad

Kortom: hoor jij tot de doelgroep? Aarzel dan niet en laat eens wat van je horen. Misschien kun je vanuit een commissie of werkgroep dan ook meedraaien in de Jeugdraad?
Wil je meer weten over de Jeugdraad? Heb je vragen, opmerkingen en suggesties? Neem dan contact met ons op!

Ramon Vliegenthart,

Reacties zijn gesloten.