Kinderdienst (4-12 jaar)

Voor de kinderen van de basisschool is er elke zondagochtend kinderdienst. Zij gaan eerst met hun ouders mee de kerkzaal in. Na de eerste schriftlezing en gebed worden de kinderen door de predikant gevraagd naar voren te komen. De predikant vertelt hen waar het verhaal, dat ze in de kinderdienst zullen gaan horen, over gaat. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimtes. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld en ze met het verhaal aan de gang. Dit kan zijn door er samen over te praten, een stille wand discussie, een tekening of iets knutselen. De kinderen maken op deze manier kennis met God en de verhalen uit de bijbel.
Wanneer de jongeren naar de middelbare school gaan, blijven zij vaker in de kerk. Maar ook voor hen is er regelmatig een afzonderlijke dienst: de jeugddienst Provider op zondag. Ook hier staat een bijbelverhaal centraal en wordt er over de bijbel en God gesproken.

Indeling van de groepen:

Jongste groep : groep 1 en 2 van de basisschool
Midden groep : groep 3,4 en 5 van de basisschool
Oudste groep : groep 6,7 en 8 van de basisschool
Jeugdnevendienst: de eerste 3 klassen van het VO

 

Rond de verschillende feesten wordt er met een project gewerkt. Het project wordt niet alleen uitgewerkt tijdens de kinderdienst, maar heeft ook altijd een aandeel in de dienst. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen de dienst in de kerk en de kinderdienst groter.
De kinderdienst wordt door een aantal enthousiaste mensen gedraaid. We werken met “Kind op Zondag”. Hier staan de verhalen in en suggesties voor de verwerking. Op maandagavond wordt de dienst samen met de predikant voorbereid. Wil je als ouder meedraaien in onze begeleidingsgroep? Of heb je vragen? Neem dan contact op met de stuurgroep, e-mail: kinderdienst@oosterkerk.nl.

Het rooster van de kinderdienst kunt u inzien op de pagina met roosters op deze website.

 

<— werkstuk 1e Advent 2017: herder met schapen

 

 

Reacties zijn gesloten.