Historische foto’s

Kort na de Doleantie werd de eerste steen voor de Oosterkerk, ontworpen door de architecten J.W.Meyer en C.W. Meyer uit Amsterdam, op 21 april 1888 door ds. Dirk Martens Boonstra gelegd. Vijf maanden later, op 23 september 1888 kon de kerk al in gebruik worden genomen. De foto rechts is van circa 1900.

Doleantie is de benaming voor een kerkscheuring die in 1886 plaatsvond onder leiding van ds. Abraham Kuyper. De Oosterkerk was de eerste kerk in Zwolle van de Nederduits Gereformeerden of Dolerenden, die zich van de Hervormde kerk hadden afgescheiden.

Deze gevelsteen bevindt zich rechts van de hoofdingang.

Op onderstaande foto’s uit 1901 is te zien dat naast de kerk en de gelijktijdig gebouwde pastorie, de verdere bebouwing van de Bagijnesingel nog niet voltooid is.

.

Reacties zijn gesloten.