Groeigroepen (GGG): ontmoetingen rond de Bijbel

Een groeigroep is een huiskamergroep die op een avond of middag samenkomt, veelal 1 x per maand, om van elkaar te horen wat je bezig houdt en verder in gesprek te gaan, bijvoorbeeld vanuit een Bijbeltekst, over wat je van God ervaart in je leven, wat het leven zinvol maakt, etc. Misschien ook samen eten, bidden en/of zingen. Verder kun je als groep soms eens wat anders ondernemen.

Dit is de manier van doen bij de Gemeentegroeigroepen (GGG) zoals die er zijn in veel gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Zo’n groep biedt een goede gelegenheid om (meer) leden van de gemeente te leren kennen. Ook andere belangstellenden kunnen meedoen, inclusief mensen die geen band met een kerk hebben. Het is een open groep om van gedachten te wisselen over vragen en/of ervaringen met christelijk geloven, vertrouwen op God en hoe dat kan groeien.

Bij onze Oosterkerkgemeente zijn er diverse groepen, op verschillende dagen van de week. Een groep kan de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of aansluiten bij het centrale thema. De meeste groepen zijn qua leeftijd gemengd; de groep in Arcadia is voor ouderen en komt op een middag bij elkaar. Een overzicht van de groepen vind je hier.

Meer weten? Neem contact op met Harry Prins, telefoon (038) 453 10 68. Mailen kan ook: harryprins70@gmail.com.

Reacties zijn gesloten.