Foto-albums 2015

 De albums van 2014 kunt u hier zien .
Dinsdag 29 december 2015

De bakker begon al heel vroeg in de Molenhof. Tussen 9.00 en 12.00 uur konden de bestellingen opgehaald worden. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om in het oliebollencafé een kop koffie te drinken met een oliebol daarbij. Jan Stellingwerff ging al vroeg een kijkje nemen in de Molenhof en maakte toen deze foto’s . Toen het oliebollencafé op volle toeren draaide, maakte hij nog meer foto’s. De goede doelen, waar de opbrengst heen is gegaan, zijn dit jaar de Stichting AmumA Kenya ( € 250,- voor het project van ds den Besten) én de wijkkas: € 210.

Kerstfeest 25 december 2015

Twee diensten vandaag:

de eerste, met de kerstmusical, helemaal afgestemd op de kinderen. Maarten Matser maakte van dit Kinderkerstfeest deze foto’s.

en de tweede voor jong en oud.

Buiten voor de kerk brandde de vuurkorf, onder de toren zong Koorbizniz Oosterwind christmas carols. Ook in de dienst liet Oosterwind van zich horen, met piano- en slagwerkbegeleiding. Hoogtepunt was wel het swingend gezongen Alleluia! Jan Stellingwerff maakte voor en tijdens de tweede dienst deze foto’s. Hier kun je Koorbizniz horen en zien.

Zondag 15 november

Traditioneel vindt in de maand november in de Oosterkerk de Wereldmaaltijd plaats.  Op het menu stond, naar keuze, groentesoep of pompoensoep. Na de soep was het tijd voor rijst met een saus van groeten en kip of een vegetarische saus met pompoen en cashew noten. En tenslotte een nagerecht van vla, yoghurt, appelmoes en een toefje slagroom!

Voor alle onderdelen van de maaltijd was zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Fair Trade-producten. In totaal lieten een kleine 40 gemeenteleden zich de kookkunsten van andere gemeenteleden uitstekend smaken! De netto-opbrengst van de maaltijd gaat naar de Stichting Kinderhulp Beregasz in de Oekraïne. En natuurlijk vond ook dit jaar, voorafgaande aan de maaltijd de bijbelquiz plaats, deze keer met Arie van der Zwan als quizmaster. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s.

Zondag 18 oktober 2015

Deze zondag werden twee kindjesgedoopt door ds Andries den Besten:

  • Jens Marchel Brinksma, zoon van Jasper Brinksma en Marieke Seinen
  • Jinthe Gooitske Petronella Feitsma, dochter van Lourens en Antoinette Feitsma

Maarten Matser maakte deze foto’s van de feestelijke dienst.

Zondag 11 oktober 2015

In deze dienst namen ouderling Nel van der Maden en diaken Hans Verheule afscheid als ambtsdragers van de Oosterkerk-gemeente (foto links).

Er werden in dezelfde dienst twee nieuwe ouderlingen bevestigd: Bert van de Venis, die zich speciaal richt op de Taakgroep Vorming en Toerusting en Jeroen van Vilsteren, die zich met het Jeugdwerk gaat bezig houden.

Foto’s van dit deel van de dienst, gemaakt door Jan Stellingwerff, ziet u hier. Na de dienst gaf Rudie Altelaar uitleg over de werking van het dit jaar gerestaureerde orgel aan jonge en oude(re) geïnteresseerden. Deze foto’s geven daarven daarvan een indruk.

Donderdagmorgen 24 september 2015

Syrische vluchtelingen te gast in Oosterkerk Donderdagmorgen waren ca. 35 Syrische vluchtelingen te gast in de Oosterkerk. Vanaf de IJsselhallen maakten zij o.l.v. ds Iemke Epema een wandeling door de stad die eindigde in de Oosterkerk. Daar was koffie en thee en gastheren en -vrouwen die met hen in gesprek gingen. En natuurlijk werd de kerk en de kerktoren bezocht. Aan het einde van de morgen wandelden zij gezamenlijk weer terug naar de IJsselhallen.
Deze foto’s geven een impressie van het zeer geslaagde bezoek. Over 14 dagen is de volgende ontvangst van gasten.

Startzondag 13 september 2015.

Vóór de dienst was er vanaf half 10 inloop met koffie.

Het was een dienst met veel zingen en zonder preek, vanwege het thema ‘God en muziek’ , dat het komend seizoen op verschillende manieren aan bod zal komen. Tijdens de dienst zijn verschillen-de activiteiten uit het programma Vorming en Toerusting belicht. Na de dienst even een kop koffie en dan weer naar de kerkzaal voor een gemeentebijeenkomst. Deze foto’s laten u de startzondagochtend in de Oosterkerk meebeleven

Zondag 6 september 2015

Deze zondag nam ds Wim Hortensius na 11 jaar afscheid van onze gemeente.

Maarten Matser maakte van de dienst waarin ds Hortensius afscheid nam deze foto’s.

Na de dienst maakte hij nog meer foto’s.

 

Zondag 16 augustus 2015

Vandaag zijn door ds Iemke Epema gedoopt:

  • Jonathan Jan Oosterhoff (29-3-2015), zoon van Remkes Pullen en Carolien Oosterhoff, broertje van Daniël, en
  • Taeke Otto Meijer (28-8-2013) en
  • Sijmen Karst Meijer (17-3-2015) , zonen van Mark en Corrien Meijer-van den Berg, en broertjes van Job. an Stellingwerff maakte tijdens de dienst deze foto’s
Zondag 28 juni 2015

Op zondag 28 juni 2015 namen de oudste kinderen afscheid van de Kinderdienst in de Oosterkerk.

De doopkaarsen branden weer, er was een cadeautje van de leiding van de Kinderdienst, er was een uitnodiging van Provider én van Vier de Zondag om daar nu mee te gaan doen en er was tot besluit de persoonlijke zegen voor alle afscheidnemers. De foto’s die Jan Stellingwerff maakte, kun je hier zien.

‘s Middags kwamen jongegezinnen uit onze gemeente bijeen bij de Agnietenplas. Goede gesprekken over inspiratie, geloof en kerk. De kinderen vermaakten zich met sport en spel!

Zondag 7 juni 2015

Tijdens een feestelijke dienst zijn er drie kinderen gedoopt:

Eva Josanne Oldengarm, dochter van Jeroen en Sandra Oldengarm-Wubs,

Jodie Bernadette van der Wal, dochter van Hein en Arjette van der Wal – van Dulmen Krumpelman,

Klaas Jan Abel Winters, zoon van Bas en Darije Winters-van Dijk.

Foto’s van deze dienst kunt u hier zien.

Zondag 24 mei Pinksteren

Een bijzondere viering. Vijf gemeenteleden legden in ons midden belijdenis van hun geloof af:

Gea HaasjesBertus KooijmanTineke Kooijman-BorgmeijerJetze TerpstraAndré van der Wijk,

Het afgelopen seizoen zijn zij om beurten bij elkaar thuis geweest om te praten over wat hen bezig houdt in hun leven, wat hen raakte in hun geloof. Over twijfels en soms grote vragen. Over kracht van de liefde en hoop die nooit verloren gaat. Zij lazen in het boekje ‘In goed vertrouwen, ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van der Veen. En zo groeiden ze samen toe naar het moment om te beslissen of ze belijdenis zouden doen. Ieder van hen heeft zijn en haar eigen korte getuigenis gemaakt, dat ze met ons hebben gedeeld: hun ‘Derde Testament’. Medewerking aan deze feestelijke viering verleende een projectzanggroep onder leiding van Geeske Koopman. De foto’s, die Jan Stellingwerff maakte voor en tijdens deze dienst, kunt u hier zien.

Donderdag 21 mei 2015

Vandaag zijn de werkzaamheden aan het orgel afgerond. Personeelsleden en directie van Orgelmakerij Reil uit Heerde hebben aan fgevaardigden van kerkenraad en beheercommissie uitleg gegeven over de werkzaamheden. (Zie hier de foto’s van deze bijeenkomst). Het werk werk werd tussen Pasen en Pinksteren, van 7 april tot en met 21 mei uitgevoerd. Alle pijpen zijn weer schoon, de verschillende lekkages ontstaan door droogte zijn verholpen. Kortom de hele lijst met aandachtspunten is afgewerkt. Het orgel klinkt weer als nieuw en kan weer een tijd mee.Rudie Altelaar vertelt hier meer over de restauratie.

Zondag 26 april 2015

Afscheid en bevestiging ambtsdragers. In de dienst van 26 april 2015 werd afscheid genomen van de ambtsdragers Aurelia Bakker, Steven Keijzer en Henk Moerman. Bevestigd in het ambt van ouderling werden Ria van der Meulen en Anne Marijke Zijlstra. De foto’s die Tim Krooneman daarvan maakte zijn hier te zien.

 

Zondag 19 april 2015

Dinsdag 14 april was het 70 jaar geleden dat Zwolle werd bevrijd, op 10 mei is het 75 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel. Ter gelegenheid van deze bijzondere data heeft ouderling-kerkrentmeester Henk Moerman een boekje geschreven met de titel ‘Kerken onder druk’. In dit boekje wordt vooral stilgestaan bij de houding die de hervormde en gereformeerde kerk in Zwolle tegenover de bezetter innamen. Tijdens de dienst werden de eerste exemplaren officieel overhandigd. Wij zongen in deze dienst liederen die destijds gezongen werden in dankdiensten ter gelegenheid van de bevrijding. Maarten Matser maakte deze foto’s tijdens de dienst. De serie is aangevuld met de foto’s die ds Wim Hortensius dinsdag maakte tijdens de herdenking bij het monument in het Ter Pelkwijkpark.

Koffieconcert 12 apil 2015

Een half uur na afloop van de eredienst was er een koffieconcert met een heel leuk en bijzonder programma met de titel SCHOTS GEBLOKT. Het programma was gebaseerd op Schotse muziek, folk en klassiek. Naast een doedelzakspeler werkten er 6 mensen mee uit onze eigen kerk en nog 2 leden van Musica Vocalis. Het concert trok zeer veel belangstellenden. Aan het eind was er een collecte voor een goed doel: de werkgroep Carei. De opbrengst gaat daarheen, voor de ondersteuning van de 2 verpleeghuizen en het weeshuis. Maarten Matser maakte deze foto’s van het koffieconcert

Pasen 5 april 2015

Iedereen was van harte welkom bij het paas-ontbijt dat om 8.00 uur in de Bagijnehof begon.

Maarten Matser maakte daar deze foto’s

 

 

 

Kinderdienst. Om 9 uur, na het Paasontbijt, was er een viering in het bijzonder voor en door kinderen.Ook hier maakte Maarten Matser foto’s

 

 

 

Om 10:30 uur was er een tweede viering met veel zang en muziek. Naast het orgel klonk de hoorn. Aan beide diensten werd meegewerkt door ‘Koorbizniz Oosterwind’ met liederen die anders zijn dan anders. De foto’s die Jan Stellingwerff tijdens deze dienst maakte, ziet u hier.

Stille Zaterdag 4 april 2015

Paaswake. Een viering waarin wij in het donker het licht van de Levende begroeten gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars. Een prachtig moment om ook brood en wijn te delen. Aan het einde van de viering brachten we het licht van de Levende naar buiten, de wereld in. Midden in de nacht begon dan de nacht van waken. Maarten Matser maakt paaswake en de nacht van waken deze foto’s.

Nacht van waken. Het is inmiddels een goede traditie geworden: de deuren van de Oosterkerk blijven de hele Paas-nacht open voor de Nacht van waken! Om 00.30 uur begonnen we met het eerste liturgische mo-ment, die gingen de hele nacht door op het hele en het halve uur. Tussen de liturgische momen-ten door was er gelegenheid voor stille bezinning in de kerk. Er was een ruimte met een boeken-tafel, waar je rustig kon lezen of zelf een litur-gisch moment kon voorbereiden. In de ontmoetingsruimte kon je naar muziek luisteren, schilderen, wat eten of drinken. Daar was ook de mogelijkheid om een brief te schrijven aan een gevangene in het kader van Amnesty International. Toen de zon opkwam gingen wij achter de brandende paaskaars aan naar buiten om daar het Paasevangelie te lezen en een lied te zingen. Daarna deelden wij brood en wijn.

Vesper Zondag 29 maart 2015

Vandaag, Palmzondag, is de Stille Week begonnen. We zijn op weg naar Goede Vrijdag én naar Pasen! In de Oosterkerk is er deze week iedere avond een viering. Op deze Palmzondagavond verleende de Zwolse Cantorij met Rudie Altelaar haar medewerking. Er werd gelezen uit het Marcus-evangelie en er werd stilgestaan bij vijf kruiswegfresco’s van de kunstenaar Aad de Haas. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s

Palmzondag 29 februari 2015.

Jan Stellingwerff maakte deze foto’s van de feestelijke dienst. Na afloop van de dienst was er in de Bagijnehof ook nog van alle te koop en te schrijven.

Vandaag, Palmzondag, is de Stille Week begonnen. We zijn op weg naar Goede Vrijdag én naar Pasen! In de Oosterkerk is er deze week iedere avond een viering.

Talentenmarkt 22 maart.

Ruim 900 euro opgebracht voor mensen met HIV Aids in Zuid-Afrika. Veel producten verkocht, ook uit ZA, gemaakt door de patiënten in kwestie. Ook werden er kinderen geschminkt en Paasgroetkaarten voor gedetineerden verkocht. Theo Brand maakte enkele foto’s

Zondag 1 februari 2015.

Na afloop van de dienst: Hoe zit het orgel in elkaar?

Je kunt het iedere zondag horen en als je boven op het balkon zit kun je het ook goed zien: het orgel. Rudie Altelaar, die er bijna iedere zondag op speelt, laat vandaag (1 februari) na de dienst aan kinderen die dat leuk vinden en die zich hiervoor hebben opgegeven zien hoe het orgel werkt en hij vertelt er wat over. We beginnen meteen na de dienst en het duurt een klein uur. Ieder kind krijgt een verrassing mee naar huis. Maarten Matser maakte van de dienst én de kinderen rond het orgel deze fotoserie

Zondag 25 januari 2015 

 

Kinderdienst. Thema “Durf jij?”

Jan van der Meulen maakte deze fotoimpressie

 

 

Zondag 18 januari 2015

De derde week van januari is traditiegetrouw de week van het gebed voor de eenheid van alle christenen. Op zondag 18 januari hielden we in de Oosterkerk een oecumenische viering samen met de Thomas a Kempisparochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Het thema dit jaar is levend water. Aan de dienst werd meegewerkt door de Oosterkerkcantorij o.l.v. Geeske Koopman. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s

Reacties zijn gesloten.