Foto-albums 2014

Het foto-album van 2013 ziet u hier

Kerstvieringen 25 december 2014

 

 

Het fotoalbum dat Maarten Matser van de 1e dienst maakte, kunt u hier zien.. Ook tijdens de dienst die daarop volgde maakte hij foto’s. Die kunt u hier zien.

 

 

 Kanselruil Zondag 26 oktober 2014

Dit weekend vond kanselruil plaats met de Dominicanenkerk, een jaarlijkse traditie. In de dienst op zondagochtend was Corinne van Nistelrooij, een van de pastores van de gemeenschap rond de Dominicanenkerk, bij ons te gast. Samen met Christa van Stappen ging zij voor in de dienst. Maarten Matser maakte tijdens dienst deze foto’s

In de vieringen in de Domincanenkerk was ds. Iemke Epema de gastvoorganger, op zaterdag-avond (aanvang 18:30 uur) samen met Corinne van Nistelrooij en op zondagmorgen (aanvang 10 uur) samen met Anneke Grunder. Ook de lectoren ruilden van kerk. Het thema van deze dienst was Niet zonder jou en gelezen werd uit Mt 22 vs 34 t/m 40 over de wet van de liefde.

Zondag 12 oktober 2014

In deze dienst zijn bevestigd:

  • in het ambt van ouderling-kerkrentmeester Henk ter Steeg
  • in het ambt van ouderling Cisca Latumahina
  • in het ambt van diaken Niniek de Wolf.
    Cisca en Niniek worden bevestigd als ambtsdragers met een bijzondere opdracht voor Perki.

Foto’s van deze bevestiging kunt u hier zien

Zondag 28 september 2014

Tijdens deze dienst werd afscheid genomen van een zevental trouwe ambtsdragers (v.l.n.r): ouderling-kerkrentmeester Wim Aalbers, ouderlinge Anneke den Besten, ouderlinge in het Zonnehuis Fem Kluvers, diaken Lammert Reijlink, ouderling Bart-Erik van Uffelen, ouderlinge Tjitske de Vries en diaken Frederiek Woering. Ze hebben ieder op hun eigen manier veel in en voor onze gemeenschap gedaan en bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in de beslissende en vaak ook hecti-sche tijd van de fusie tussen de Hoeksteen, de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk. Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst foto’s, die kunt u hier zien.

Zondag 21 september 2104

Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Een dienst met de voorgangers: ds Iemke Epema (Oosterkerk), ds Erwin de Fouw (Lutherse gemeente) Anneke Nusselder en Ineke Tijmes (Basisbeweging de Werkplaats) en pastor Hans Schoorlemmer (Thomas a Kempisparochie).

Foto’s, die Maarten Matser van deze dienst maakte, kunt u hier zien.

Zaterdag 20 september 2014

 

Startdag van de Protestantse Gemeente Zwolle in de Grote kerk op zaterdag 20 september 2014 kunt u hier zien. Fotograaf Jan Stellingwerff.

 

 

Zondag 29 juni 2014.

s Morgens een feestelijke dienst waarin Mick Adam Pasman gedoopt werd, zijn oma Gerrie Veurink de schriftlezing deed, Nel van der Made de muzikale meditatie verzorgde, Rudie Altelaar de gemeente op het orgel begeleidde en Wim Hortensius de voorganger was. De foto’s van dit deel van de dienst kunt u hier zien.

Ook zwaaide de gemeente in deze dienst al zingend de Oekraïnegroep uit die komende zondag vertrekt (5.00 uur vanaf de Oosterkerk) en gaat werken in een Roma-kamp. Deze foto’s laten dat deel van de dienst zien.

 

 

 

Zondag 15 juni 2014 Trinitatis:

Vader, Zoon en Heilige Geest. Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, wordt hen met behulp van het experiment met ijs, water en damp de overeenkomst met Vader, Zoon en Heilige Geest uitgelegd door ds Margo Jonker. Maarten Matser maakt daarvan deze foto’s.

 

 

Zondag 8 juni 2014: Pinksterfeest!

Veel kerkgangers hadden gehoor gegeven aan deoproep uit de kerkgroet van vorige week om ‘iets’ roods te dragen: een vurige gemeente! Met accordeon-begeleiding door Geeske Koopman, de ‘zolderjongeren’ van ds Henk Olde die hun Vier de zondag-boekje presenteerden, kinderdienst-kinderen met harten-ballonnen en veel muziek. En natuur-lijk met de goede boodschap in onze eigen taal door ds Wim Hortensius! Tijdens de dienst speelden Rudie Altelaar (orgel) en Nel van der Maden (piano) als muzikale meditatie de Canon van J. Pachelbel. U kunt dat hier beluisteren.

Zondag 18 mei 2014, zondag Cantate.

Een zondag waar muziek in zit. Voor het zingen van het kinderlied ( 309) zochten alle kinderen van de kinderdienst een muziekinstrument uit, zodat er een heel orkest voor de begeleiding van het lied zorgde.

Tijdens de collecte gaf mevrouw Susan Sana van de Flores Sare Foundation een toelichting op het Floresproject dat de Oosterkerkgemeente samen met Perki Zwolle de afgelopen tijd heeft gehouden en dat met de oplevering van goed sanitair nu is afgesloten. Met de totale opbrengst van 15.889 Euro (waarvan 12.175 Euro uit de Oosterkerk-gemeente) konden de totale kosten van 15.885 Euro precies worden gedekt!

En na de koffie was er gemeenteberaad – “We zijn voor halfdrie klaar” voorspelde kerkenraadsvoorzitter Henk Bosma – over de viering van het avondmaal, de wijkfinanciën en de communicatie-enquête. En Henks voorspelling kwam uit: tegen één uur was iedereen richting huis vertrokken. Het verslag van de bijeenkomst leest u hier.

Zaterdag 17 mei Jorwerd

‘Pelgrimage’ naar pioniersplek Nijkleaster in Jorwerd
Op zaterdag 17 mei gingen we al vroeg op pad richting Jorwerd. In Jorwerd is in het najaar van 2012 Nijkleaster geopend, een plek van bezinning en stilte. Een pioniersplek, nog volop in ontwikkeling, die programma’s aanbiedt voor mensen uit verschillende tradities, waarbij rust, inspiratie, en ontmoeting centraal staan. Een ‘klooster nieuwe stijl’.
Met 16 mensen gingen we richting het noorden. Thema van de dag was ‘pelgrimeren’, op weg gaan. Na de ochtendviering maakten we kennis in twee groepen. We vertelden over onze verwachtingen van de dag, hoorden o.a. verhalen en zagen beelden van pelgrims op weg naar Santiago. We maakten een wandeling rondom Jorwerd in de stralende zon, een wandeling die bestond uit stilte en gesprek. Na een goede maaltijd begon ons middagprogramma; waarbij we o.a. spraken over onze ervaringen van de dag. Het was bijzonder om op deze plek een kijkje te nemen, na te denken, elkaar te spreken en wat beter te leren kennen!

Pasen 20 april 2014.

Deze dag waren er twee diensten.

De eerste dienst was, voorafgegaan door een Paasontbijt, geheel gericht op gezinnen met jonge kinderen (foto’s MM). De tweede dienst was voor iedereen )

Op Stille Zaterdag werd een Paaswake gehouden , een viering waarin wij in het donker het licht van de Levende begroeten gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars (film MM). Een prachtig moment om ook brood en wijn te delen. Aan het einde van de viering brengen we het licht van de Levende naar buiten (2e film MM), de wereld in. Midden in de nacht begint dan de nacht van waken. (foto’s MM)

Witte Donderdag zijn we vanuit Provider met 5 jongeren en 2 iets oudere jongeren naar The Passion in Groningen geweest. Het lijdensverhaal van Jezus gespeeld en gezongen met bekende popsongs door bekende Nederlanders.

Dit jaar stond in de Stille Week de stilte centraal aan de hand van het thema ‘Zoek de stilte’. Witte Donderdag werd in de avonddienst een dienst van Schrift en tafel gehouden, waarin anders dan gebruikelijk, brood en wijn op mooi aangeklede tafels klaar stonden .

Palmpasen, zondag 13 april.

De kinderen (samen met hun begeleiders) zijn de afgelopen zondagen druk bezig geweest met het maken van een palmpaasstok. Vandaag was de afrondingen en kwamen zij in optocht de kerk binnen. Jan van der Meulen maakte van deze morgen een fotoreportage.

 

 

Doopdienst 9 februari 2014

Deze zondag zijn zes kinderen gedoopt:
* Eva Klaasje Aleid Brinksma
, geboren op 5 juni 2013,
dochter van Jasper Brinksma en Marieke Seinen, Venestraat 39
* Toine Benjamin van Buiten, geboren op 11 oktober 2013, zoon van Mark en Franske van Buiten-van Dijkhuizen, broertje van Tom en Thijmen, Boomkensdiep 38
* Marius Doornbos, geboren op 19 november 2013,
zoon van Jeroen Doornbos en Gerty Vliegenthart en broertje van Timon, Enkstraat 30
* Marit Evelijn Hullegie, geboren op 29 november 2013,
dochter van Ronald en Karlijne Hullegie-Brouwer, Korenbloemstraat 22
* Jelmer Wiebe van der Schaaf, geboren op 27 september 2013, zoon van Nienke van der Schaaf, van Hille Gaerthéstraat 72
* Roemer Timmermans, geboren op 18 oktober 2013,
zoon van Gerben Timmermans en Anne-Marie Smelt en broertje van Saar, De Genestetstraat 24.

Ds Wim Hortensius schreef Een brief voor later . . ., aan deze zes dopelingen. Maarten Matser maakte deze foto’s tijdens de doopdienst.

 

Oecumenische dienst 19 januari 2014

Aan de oecumenische viering van zondag 19 januari, aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid, namen gemeen-teleden van de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie, de Dominicanen-kerken de Oosterkerk deel. Medewerking verleende het Thomaskoor van de Dominicanenkerk. Onderdeel  van de dienst was de viering van de Maaltijd van de Heer.

Maarten Matser maakte van de dienst deze fotoreportage

Reacties zijn gesloten.