Foto-albums

Het maken van foto’s tijdens een kerkdienst is ontstaan bij de doopdiensten. Om te voorkomen dat meerdere fotografen voor en op het liturgisch-centrum bij het dopen aanwezig zijn, heeft de kerkenraad besloten dat één van de vijf vrijwillige-fotografen de foto’s maakt. De doopouders krijgen de foto’s als digitaal album. Op verzoek van de dienstdoende predikant worden soms foto gemaakt tijdens andere diensten.

De albums van dit jaar en de jaren daarvoor t/m 2019 zijn hieronder weergegeven, die van 2018 ziet u hier.  Een deel van de oudere albums kunt u hier vinden.

Mocht u één of meerdere foto’s in een album zien waarop u duidelijk in beeld bent terwijl u dat niet op prijs stelt, geef dat dan door aan redactie@oosterkerk.nl. De redactie zal actie ondernemen om de betreffende foto(‘s) te verwijderen.

De kleine foto’s in de albums kunt u vergroten door er op te klikken. U kunt daarna alle foto’s in groot formaat bekijken met behulp van < en > .  U kunt  de foto nu ook downloaden door op de drie puntjes in het zwarte vlak rechts boven naast de foto ter klikken. Na nog een keer op een foto te klikken keert u terug naar het oorspronkelijke formaat van het album

Zondag 20 maart 2022 Doopdienst

In deze dienst werd Hanna Willemijn de Vries , geboren 14 oktober 2021, door ds Elly Urban gedoopt. Jan van der Meulen maakte daarvan foto’s, die hij in dit album heeft bijeengebracht

Zondag 31 oktober 2021 Doopdienst

In deze dienst werd Siem Jonathan Bronswijk, geboren op 3 februari 2021, door ds Iemke Epema gedoopt. Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst de foto’s die in dit album te zien zijn.

Zondag 29 augustus 2021 Doopdienst

In deze dienst werd Thera Maria van der Wijk, geboren 26 maart 2020, door ds Iemke Epema gedoopt. Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst de foto’s, die u kunt zien in dit album

Zondag 25 december 2019 Kerstfeest

9.00 uur Kinderkerstviering: Kerstmusical Operatie Kerstpost

Jan van der Meulen maakte tijdens de kinderdienst deze foto’s

10.30 uur Een sfeervolle kerstviering met veel muzikale inbreng.

Tijdens deze dienst maakten Jan van der Meulen en Tim Krooneman foto’s die in dit album bijeengebracht zijn

Zondag 22 december 2019 “Wees gegroet Maria”

In de dienst ging ds Henk Zomer voor. Zijn preek kunt u hier inzien/lezen. Jan van der Meulen en Tim Krooneman maakten enkele foto’s die in dit album bijeen gebracht zijn.

Donderdag 19 december 2019

Geslaagde lichtjeswandeling in en om de Oosterkerk!

Het wordt een mooie traditie, zo midden in de week voor kerst. Een lichtjeswandeling tussen het Wilhelmina van Sonsbeekhuis, de Aquamarijnschool, de Schoenkuipenbrug en, als centraal punt, de Oosterkerk. Studenten van Deltion zorgden voor de markering van de route met waxinelichtjes in potjes, bij de school en de brug was er volop kerstsfeer en in de kerk klonken kerstliederen en eigentijdse kerstverhalen. Wie weer naar huis ging kon een kerstwens in de kerstboom hangen en een lichtje aansteken. Jong en oud kwamen zo alvast in de kerstsfeer. Jan Stellingwerff legde in een foto-album de sfeer vast.

2e Advent, Zondag 8 december 2019

We namen in deze dienst afscheid van de aftredende ambtsdragers: Sytze de Boer (ouderling, scriba Algemene Kerkenraad PGZ) ; Henk Bosma (ouderling, lid Algemene Kerkenraad PGZ); Henk Zomer (ouderling, lid Algemene Kerkenraad PGZ); Jeroen van Vilsteren (jeugdouderling); Jane de Jager (diaken, bijzondere opdracht Zonnehuis); Wil vd Meeberg (ouderling, scriba); Lies Gerrits (scriba, blijft ouderling met specifieke taken). Ook nemen we afscheid van Geeske Koopman als dirigent van de Oosterkerkcantorij. Jan Stellingwerff maakte de foto’s die in dit album staan.

1e Advent, Zondag 1 december 2019, Doopdienst

In deze dienst werden Anne Linde Judith en Daniël Harry Jan Kollenstaart door ds Iemke Epema gedoopt. Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst de foto’s, die u kunt zien in dit album of dit fotoboek

Eeuwigheidszondag 24 november 2019

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_025-Doopdienst-6-oktober-2019-1024x683.jpg

Vandaag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdachten we de overledenen. Allereerst de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Van hen, werden de namen voorgelezen en voor ieder een lichtje ontstoken, door veelal nabestaanden, aan de paaskaars.

Bij het tweede gedeelte, het herdachten we de andere overledenen. Op zes verschillende plaatsen in de kerk stond op een tafel een windlicht, aangestoken aan de paaskaars. Daar kon men een kaartje, met de naam geschreven van degene die men wilde gedenken, in eenvoudige blankhouten standaards plaatsen. Op elke tafel stond een windlicht, aangestoken aan de paaskaars. Door een kaartje op de tafel te plaatsen, wordt deze dierbare als het ware naar het licht gedragen.

Tim Krooneman maakte van deze dienst een foto/muziek-impressie

Zondag 6 oktober 2019, doopdienst

Ds Elly Urban heeft vandaag, 6 oktober, twee kindjes gedoopt: Tjitse Antoin Louwe Feisma en Elze Marije de Vries. Hylke Feitsma stak, onder toeziend oog van zijn zusje Jinthe, de kaarsen aan. Hij mocht ook na het binnen brengen van de dopelingen het doopvont met water vullen.

Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst deze fotorapportage

Vrijdagavond 13 september 2019, Vrijwilligersavond

Waar zou de Oosterkerk zijn zonder al die vrijwilligers?

Speciaal voor hen was er op vrijdag 13 september een gezellige avond. Met optredens van de Motten, die voor en na de pauze liedjes ten gehore brachten van Tom Manders, Wim Sonneveld, Annie M.G. Schmidt en Toon Hermans. Meestal meezingers, maar dat lukte niet echt…
In de pauze en na de voorstelling was er alle gelegenheid voor onderling contact en voor een heerlijk hapje en een drankje. Kortom, een geslaagde avond, ook weer georganiseerd door, ja natuurlijk, vrijwilligers!!

n van die vrijwilligers, Jan Stellingwerff, maakte deze foto-impressie; ook te bekijken als fotoboek

Zondag 8 september 2019 Impressie Startzondag

Na afloop van de zondagse eredienst van 8 september trokken gemeenteleden van de Oosterkerk en de Adventskerk, veelal per fiets, naar Park de Wezenlanden. Gelukkig was het prachtig weer voor de activiteiten in het kader van deze gezamenlijke startzondag. Na het nuttigen van de meegebrachte lunch begonnen de workshops en de activiteiten voor de kinderen en tieners. In de workshops werd op verschillende creatieve manieren (zoals poëzie, muziek, dans en schilderen) uitdrukking gegeven aan de vraag hoe we samen kerk willen zijn. Tegen 14.00 uur kwam er vanuit alle workshops een inspirerende terugkoppeling. De foto’s die Jan van der Meulen maakte, aangevuld met die van Theo Brand, zijn samengebracht in dit album.

Zondag 30 juni 2019 Doopdienst

Ds Iemke Epema heeft op deze warme, zonnige zondag Esmée Ponsteen gedoopt. Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst foto’s die in dit albumof dit fotoboek te zien zijn.

Zondag 16 mei 2019, ds Iemke Epema 25 jaar predikant

De foto’s  van deze dienst werden gemaakt door Jan van der Meulen, Jan Stellingwerff en Tim Krooneman

Zondag 28 april, Doopdienst

In een feestelijke dienst is Lize Maria Kroes door ds Epema gedoopt. Als muzikale meditatie werd door een doopkoortje Do Not Be Afraid van Philip W.J. Stopford gezongen. Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst deze foto’

“Do not be afraid” .Wees niet bang, wees niet bang, want Ik heb je vrijgekocht. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als je door het water loopt, zal Ik bij je zijn. Je zult nooit in de golven wegzinken. Wanneer het vuur overal om je heen brandt, zul je nooit worden verteerd door de vlammen. Wanneer de angst voor eenzaamheid opdoemt, bedenk dan dat ik aan jouw zijde sta. Wanneer je als vreemdeling in ballingschap verblijft, weet dan hoe kostbaar je in mijn ogen bent. Je bent van mij, o mijn kind. Ik ben je vader en Ik houd van jou, Ik houd van jou Ik houd van jou met een volmaakte liefde.

Zondag 21 april 2019, Pasen

Op de eerste Paasdag begonnen we in de Oosterkerk al vroeg met het Paasontbijt, voor jong en oud, in de Bagijnehof.
Om 9.00 uur begon de feestelijke Kinderpaasviering waarin de Paaskaars de kerk in werd ingedragen.
Jan van der Meulen was daarbij aanwezig en maakte de foto’s in dit album . Om 10.30 uur begon de Paasdienst waarin ds Iemke Epema voorging. Een blazersgroep o.l.v. Rudie Altelaar en Jan Willem Altelaar op het orgel verzorgden de muzikale ondersteuning.

Zondag 14 april 2019, Palmpasen

In de deze dienst kwamen de kinderen na het collecteren in een grote optocht door de voordeur van de kerk binnen. Allemaal hadden zij een versierde Palmpaasstok in hun hand. Zaterdag was hard gewerkt om die vele stokken klaar te maken. Jan van der Meulen maakte deze foto’s en zette ze in een album. Daarin is ook een video opgenomen van de binnenkomst in de kerk.

Zondag 24 februari 2019, Doopdienst.

Ds Elly Urban doopte vandaag JAYDEN VAN ASSEN zoon van André van Assen en Gina Addai.
Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst deze foto’s .

Zaterdag 2 februari 2019, Rommelmarkt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Rommelmarkt-2019-rommel-1024x683.jpg

De goed bezochte rommelmarkt in de Oosterkerk leverde aan inkomsten € 2350,- op. Een prachtig bedrag waar de Werkgroep Carei (Roemenië) en de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne) erg blij mee waren.

Jan van der Meulen maakte deze foto-impressi

Zondag 27 januari 2019, Tienerdienst

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Tienerdienst-27-januari-2019-1024x683.jpg

David en Goliath, een spannend verhaal uit de Bijbel die iedereen in zijn kinderjaren wel gehoord heeft. Maar weten we ook wat dit verhaal voor ons kan betekenen? De tieners uit de kinderkring zijn hiermee de afgelopen weken aan de slag gegaan en vandaag was dit het thema van de kerkdienst. Jan van der Meulen maakte deze fotorapportage

Zondag 13 januari 2019, Doopdienst

Vandaag werd gedoopt LOUIS BEREND CHRISTIAAN, geboren op 28 oktober 2018, zoon van Gerard en Henriët Koetsier en broertje van Hugo.

Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst deze foto’s

Reacties zijn gesloten.