Foto albums 2017 (en eerder)

Het album van 2016 ziet u hier  

De albums van 2015 ziet u hier , 2014 kunt u hier zien en 2013 daar.

Zaterdagmorgen 30 december 2017, Oliebollencafé

De Oosterkerk en oliebollen, dat kan niet missen. En dan hoort daar nog een derde element bij: Hans Van Berkum als grote organisator van het jaarlijkse oliebollenfestijn. Deze keer was de opbrengst van de verkoop voor Kinderen in de knel en het Ronald McDonaldhuis. En de bollen kwamen weer van de Stadsbakker.

Het bekende oliebollencafé was dit jaar in het gebouw van de speeltuin in Pierik. Ondanks het slechte weer wisten toch veel bollenbijters de weg naar het café te vinden voor een bakje koffie, een oliebol en een gezellig praatje. En natuurlijk voor één of meer zakken oliebollen voor thuis! Jan Stellingwerff maakte deze ochtend de foto’s

 

Maandag 25 december 2017, Kerstochtend

Op Kerstochtend waren er vieringen om 9.00 en 10.30 uur:

om 9.00 uur een viering voor kinderen met hun ouders, grootouders en iedereen die daar graag bij wilde zijn. Er werd een kerstmusical gespeeld voor en door kinderen.

Hans Gerritsen maakte deze video.

Jan van der Meulen maakte deze foto-impressie van het Kerstspel en de dienst.

om 10.30 uur een tweede viering, waarin we samen veel kerstliederen hebben gezongen en er violen klonken. Na deze viering was iedereen  welkom in de Bagijnehof voor een kopje koffie en een kerst-tractatie.. Jan Stellingwerff maakte deze foto-impressie , ook te zien als fotoboek

Vrijdag 15 december 2017 Lichtjeswandeling

Op vrijdagmiddag 15 december heeft de Oosterkerk meegedaan aan de lichtjeswandeling, die samen met het verpleeghuis Wilhelmina van Sonsbeeck, ARTEZ en de Aquamarijn werd georganiseerd.

De foto’s van deze geslaagde middag kun u hier zien

 

Zondag 26 november 2017 Eeuwigheidszondag

Deze zondag herdacht onze gemeente de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hun familie was uitgenodigd voor deze viering en veel van hen waren in de kerk aanwezig.Voorgangers waren ds Iemke Epema en ds Elly Urban. Muzikale medewerking verleenden Robert Helder (orgel). Nel van der Maden (piano) en Mineke Kremer (dwarsfluit).

Na het noemen van de naam van een overledene kwamen familieleden naar voren en staken een lichtje aan, aan het licht van de Paaskaars. Nadat een lichtje ontstoken was voor wie niet genoemd waren, kon een ieder die dat wilde bij één van de lichttafels in de kerk een lichtje aansteken voor wie zij wilden gedenken. Maarten Matser maakte deze foto’s tijdens de dienst.

Zondag 19 november 2017

Na de dienst en de koffie was er een Z.W.O. programma rond duurzaamheid met verschillende workshops: ”Schone kleding” ; “Waar blijft het afval”?(deze workshop was speciaal voor kinderen),  “Verantwoord boodschappen doen”  en “Hergebruik goederen.” Het programma werd afgesloten met de wereldmaaltijd waaraan zo’n 40 gemeenteleden deelnamen. Deze foto’s van de dienst en het ZWO-programma werden gemaakt door Tim Krooneman.

Zondag 12 november 2017 Kerk-School-Gezin viering

Deze zondag was er in de Oosterkerk een nieuwe aflevering in serie Kerk-School-Gezin-vieringen. Deze keer werkten leerlingen van de basisschool De Aquarel in de Aa-landen aan de dienst mee. Voorganger Dirk-Jan Steenbergen koos het verhaal van Jozef die door zijn broers in de put werd gegooid als leidraad voor het thema “Da’s niet eerlijk….” Veel leerlingen werkten mee aan de uitbeelding van het verhaal. En natuurlijk was er zang en muziek; deze keer niet alleen met de gebruikelijke muzikanten, maar ook met een heel jonge saxofonist, Joanan Bijzet. En na de dienst werd er gretig gebruik gemaakt van limonade met een snoepje ….. Jan Stellingwerff maakte   tijdens de dienst vele leuke foto’s die je hier kunt zien.

Zondag 5 november 2017: Doopdienst

Zondag 5 november werden in een feestelijke dienst drie kinderen gedoopt: Gabriëlla, geboren 20 september 2016. dochter van Dolf en Jehne Zijlstra en zusje van John; Lucetta Heika Marie, geboren 18 juli 2017, dochter van Roel en Heika van der Heijden-Van Es en zusje van Coralie en Mart-Jan. En Finn Abel, geboren 18 september 2017, zoon van Wouter en Lisanne Bronswijk-Van de Venis. Jan van der Meulen maakte vele foto’s. Enkele daarvan ziet hier.

Zondag 22 oktober 2017: Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In deze dienst verwelkomden we nieuwe
ambtsdragers. Geertje van LooPetra Schep en Ria Westerbeek zijn als diaken bevestigd. Henk Zomeris bevestigd als ouderling met bijzondere taak: afgevaardigde naar de Algemene kerkenraad.
Lies Steenwoerd nam afscheid als diaken. Zij is  jarenlang lid geweest en was daarnaast lid van het College van diakenen. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s.

Zondag 15 oktober 2017: Micha-zondag

Kinderen van de kinderdienst versierden cupcakes en verkochten die na de dienst aan de koffiedrinkende gemeenteleden. De opbrengst ging naar de diaconie. Het thema van de dienst was namelijk armoede wereldwijd en in Zwolle vanwege Micha-zondag. De prijs voor de mooi versierde cupcakes mochten de kopers zelf bepalen. Een van de kinderen maakte deze foto’s 

Zondag 8 oktober 2017: kanselruil met Dominicanen 

Pastor Hans Schoorlemmer van de Dominicanenkerk ging zondag 8 oktober in de Oosterkerk voor, samen met onze ds. Elly Urban. In de Dominicanenkerk waren twee vieringen: op zaterdag 7 oktober om 18.30 uur en op zondag 8 oktober om 10.00 uur. Voorgangers daar waren ds Iemke Epema  en pastor Corinne van Nistelrooij. In de Oosterkerk werd medewerking  verleend door de Oosterkerkcantorij. Kees van Emmerik maakte daar deze foto-impressie.

Dinsdag 26 september 2017: Oosterkerk kookt!

Na ruim een jaar wordt er in de Oosterkerk weer gegeten! Iedere laatste dinsdag van de maand worden de tafels in de grote zaal van de Bagijnehof gedekt. Aanvang 17.30 uur.  Jan Stellingwerff maakte van de maaltijd op 25 september deze foto’s.

 

Zondag 17 september 2017 oecumenische vredesviering

De jaarlijkse oecumenische vredesviering vond opnieuw plaats in de basiliek van OLV ten Hemelopneming, beter bekend als de Peperbus. Kees van Emmerik maakte daar deze foto-impressie. Na afloop van de dienst was er koffiedrinken in de Doopsgezinde kerk.

 

Zondag 9 juli 2017

In deze deze dienst namen de kinderen, die van de basisschool naar de middelbare school gaan, afscheid van de kinderkring. Ze kregen een knapzak mee gevuld met attributen voor de volgende fase van hun leven. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Wieteke Koopman en Friso de Groot. Jan van der Meulen maakte rondom de dienst deze foto’s.

Zondag 2 juli 2017

In deze dienst werd Brandon Gerard, zoon van André van Assen en Gina Addai gedoopt. Kees van Emmerik maakte daarvan o.a. deze foto’s.18 juni 2017, Jeugddienst over Ameland

 

 

Zondag 18 juni 2017, Jeugddienst over Ameland

 

Jan van der Meulen maakte tijdens deze dienst de foto’s in dit album.

 

Pinksterdienst 4 juni 2017, laatste kerkdienst in de Molenhof

Na vijf jaar is er einde gekomen aan de kerkdiensten, die de Oosterkerkgemeente samen met een aantal vrijwilligers ieder eerste zondag van de maand organiseerde in de Molenhof. Het bejaardentehuis wordt ingrijpend verbouwd en daarbij verdwijnt de grote zaal, waarin onder meer kerkdiensten werden gehouden. Aan de dienst werkte de Zwolse cantorij mee, onder leiding van Rudie Altelaar. Het orgel werd bespeeld door Evert Pierik. Jan Stellingwerff maakte daar deze foto’s.

Zondag 21 mei 2017 Afscheid

Vandaag namen we, na vele jaren, afscheid van diaken Hans van Berkumen ouderling Gerry van de Streek. Gerry was de laatste jaren speciaal in de Molenhof actief. En na afloop van de dienst: Gemeentevergadering. De kerkenraad informeerde de gemeenteleden over o.a.: de samenwerking met de Advents-kerk, het vervolg van de Ronde Tafel gesprekken, ideeën voor besteding van een ontvangen legaat wat bestemd is voor evangelisatie. Ook wilde ze graag de ervaringen horen over de diensten die in de Stille Week zijn gehouden. Jan van der Meulen maakte deze foto’s.

 

Zaterdag 13 mei 2017 Kerkenpad Noord-Groningen

Zaterdag 13 mei bezochten een kleine 50 mensen van de Adventskerk en de Oosterkerk onder leiding van Gert van Klinken een aantal kerken in Noord-Groningen. De foto’s van deze tocht, gemaakt door Jan Stellingwerff, vind je hier.

 

 Vrijdag 12 mei 2017 vrijwilligersavond

Dit jaar begon de vrijwilligersavond met de theatervoorstelling ‘Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther’ door theoloog, theatermaker en acteur Kees van der Zwaard. Na afloop  was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe mensen. Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. Kees van Emmerik maakte deze foto’s van de avond.

Zondag 7 mei 2017 Dopen

Vandaag werden er twee kinderen gedoopt: Kai Anthony Leonard van Elsdingen, geboren op 27 augustus 2016, zoon van Fabian van Elsdingen en Patricia Schepers, en Rinde Fieke Willemijn Meijer, geboren op 31 januari 2017, dochter van Mark en Corrien Meijer. en zusje van Job, Taeke en Sijmen. Jan Stellingwerff maakte een selectie van de foto’sdie de doopdienst opleverde!

en na afloop het 2e Limonadeconcert.

Kees van Emmerik van het gezellige concert dit foto-album. Zoals altijd spelen de kinderen voor een goed doel. Deze keer ondersteunen we de groep jongeren van de Adventskerk die deze zomer voor een opbouwproject naar Kenia gaan.

Zondag 23 april 2017, Beloken Pasen

Nacht van Waken, Paasontbijt  en Twee Paasdiensten

Maarten Matser maakte deze foto’s van de Nacht van waken. Maarten Matser maakte van het Paasontbijt deze foto’s. Jan van der Meulen maakte deze foto’s van de kinderdienst om 9.00 uur. Kees van Emmerik maakte deze foto’s van de dienst van 10.30 uur.

The Passion, Goede Vrijdag, 14 april 2017

Het wordt een mooie traditie in de Oosterkerk: op Goede Vrijdag een uitvoering van een ‘eigen’ versie van The Passion. Gezongen door Koorbizniz Oosterwind, onder leiding van Geeske Koopman en versterkt met een zestal muzikanten. Iemke Epema las de teksten uit het Evangelie naar Johannes en het Evangeklie naar Markus en Jan Woltinge schreef en lase verbindende teksten. Jan Stellingwerff maakte deze foto’s , Hans Gerritsen maakte deze film.

Palmpasen 9 april 2017

Op zaterdag 8 april kwamen de kinderen naar de Oosterkerk om hun Palmpaasstok af te maken. Jan van der Meulen was daar ook en maakte deze foto’s. Ook zondag Palmpasen maakte Jan foto’s, die zijn hier te zien (en te beluisteren).

 

Zondag 12 maart 2017

In de dienst van zondag 12 maart heeft Tim Kroonemanafscheid genomen als ambtsdrager. Hij is heel veel jaren actief geweest in de kerkenraad. Gelukkig zijn twee mensen bereid gevonden om ambtsdrager te worden. Dat zijn Theo Brand als vertegenwoordiger van de taakgroep communicatie en Mintje Groot Nibbelink als vertegenwoordiger van de taakgroep eredienst. In deze dienst is ook Wiebe Jellema, die de wijk-ledenadministratie beheert, bevestigd als kerkrentmeester met uitsluitend deze administratieve opdracht. Maarten Matser maakte deze foto’s tijdens de dienst (door op een foto te klikken kunt u deze vergroten/verkleinen).

Zaterdag 11 februari 2017 Rommelmarkt  & bazaar

Ten bate van de Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne)en de Werkgroep Carei (Roemenië)De opbrengst was 2345,54 euro.  Maarten Matser maakte daar deze foto’s.

 

 

Zondag 5 februari 2017 ZWO-dienst

Hieraan werkte het PERKI-koor mee. U kunt hier naar hen luisteren.

 

 

 

Twee diensten op 29 januari 2017: Tiener- & Top-2000 dienst

Kees van Emmerik heeft deze foto’s van de Tienerdienst gemaakt. Jan van der Meulen heeft van de bizondereTop-2000 dienst deze foto’s gemaakt.

 

 

Doopdienst zondag 22 januari 2017

In deze dienst werden gedoopt: Femke Roos Sofie, geboren op 9 november, dochter van Marjanneke Scholtheis en Mark van der Tien en zusje van Anne en David en Amos Daniël, geboren op 3 december, zoon van Leanne en Gerran Kroes-Zwama. Het koor waarvan Marjanneke ook deel uitmaakt, Ko rbizniz Oosterwind olv Geeske Koopman werkte mee aan deze dienst. Maarten Matser maakte o.a. deze foto’s.

Oecumenische viering 15 januari 2017

Traditiegetrouw wordt in de week voor het gebed van de eenheid van alle christenen een oecumenische viering in de Oosterkerk gehouden. Het was een dienst van Schrift en Tafel, die de Lutherse gemeente, de Thomas a Kempis parochie en de Oosterkerk samen hielden. Het thema was “Jouw hand, mijn glimlach”. Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst de foto’s die in dit album te zien zijn

Reacties zijn gesloten.