Doop, Huwelijk, Overlijden

Contactpersonen voor de rouw- en trouwdiensten in de Oosterkerk zijn: Anton Kuiper, tel. 06 11 12 09 57 en Piet Kuiper, tel. 06 53 49 28 48.

Doop

In de Oosterkerk is elke twee maanden gelegenheid een kind te laten dopen. In deze doopdiensten zijn de wijkpredikanten om de beurt de voorganger. De data van de doopdiensten staan vermeld in het overzicht van de komende diensten. Kijk hier in de tweede kolom onder ‘bijzonderheden’. Wie wil laten dopen kan contact opnemen met de dienstdoende voorganger.

Huwelijk

Trouwen is een groot feest. Op dat feest ben je ook van harte welkom in de Oosterkerk om daar de zegen van God te ontvangen over je huwelijk. Voor deze huwelijksdienst kun je, graag tijdig, contact opnemen met één van de predikanten van onze gemeente. Wij hebben afgesproken dat in principe de wijkpredikant de huwelijksdienst zal leiden. Een predikant van elders mag natuurlijk ook voorgaan. Voor het vastleggen van de kerkruimte dien je contact op te nemen met de koster van de Oosterkerk, tel. (038) 453 50 64. Het bruidspaar moet een huwelijk wel altijd melden bij het Kerkelijk Bureau, als één van beide lid is van de PGZ.

Overlijden

Een overlijden is ingrijpend, een waardig afscheid belangrijk. Wanneer men wenst dat de (wijk)predikant de uitvaartdienst leidt, dan graag tijdig contact met hem of haar opnemen. Omdat wij gewend zijn de overleden gemeenteleden te noemen in de eredienst wordt het zenden van een rouwbrief naar de Oosterkerk en naar de wijkpredikant op prijs gesteld. In onze gemeente gedenken wij de gemeenteleden die zijn overleden door hun naam te noemen, een kaars aan te steken bij de kaarsen van het aandachtsboek, om na de gedachtenis en de stilte een steen met daarop hun naam neer te leggen in de gedachtenishoek. Daar zal tijdens de diensten altijd een kaars branden.

Na enkele dagen wordt van de steen een foto gemaakt. Deze foto wordt geplakt in een speciale kaart en overhandigd aan de nabestaanden.

De steen met de naam zal gedurende een jaar in de gedachtenishoek liggen. Dan zal contact worden gezocht met de nabestaanden, die de steen mogen ontvangen.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, herdenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. In de dienst worden de namen voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars.

 

Reacties zijn gesloten.