Doelen 3e collecte

Zondag 16 februari: Studentenpastoraat.

Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een echte studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- en mbo-opleidingen trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. Studenten die zich wel eens verloren en eenzaam kunnen voelen in een onbekende, hectische omgeving te midden van al die anderen. Ds. Martin Jans is als studentenpastor werkzaam op Hogeschool Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor de studenten en biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben over geloof en zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Waar vinden zij troost en bronnen van inspiratie? De studentenpastor wordt deels betaald door de Protestantse Gemeente Zwolle, die met de collecte van deze zondag een bijdrage vraagt voor dit waardevolle en belangrijke werk.

Zondag 23 februari: Stille Hulp.

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Het is een verborgen probleem en mensen die het overkomt schamen zich hiervoor. Zij kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Minder met minder gaat niet meer. Allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de hulpverlening zijn niet altijd helpend. Het stapelt zich al maar op. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard nodig blijft.

Reacties zijn gesloten.