Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

1 mei: Instandhouding synagoge

De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Maar voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei staan we stil bij dat immense leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden door twee stichtingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar geschiedenis én met  de joodse religie van vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als protestantse gemeente hieraan bij.

8 mei: Wijkkas

De meeste kerkelijke activiteiten zijn na de coronatijd weer volop begonnen. Veel vrijwilligers komen weer in actie om de verbondenheid met hun kerk handen en voeten te geven en zo verbindingen te leggen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Nu al wordt nagedacht over manieren waarop dit kan gebeuren. Veel van al die activiteiten worden betaald vanuit de wijkkas en daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. Het behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van harte welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf!

15 mei: Stille armoede

In allerlei media duiken de berichten op van een stijgende inflatie, een hogere energierekening en ga zo maar door. Een derde van de Nederlandse huishoudens kan niet rondkomen. Het is niet alleen meer de traditionele groep mensen die niet kunnen rondkomen zoals zij in een uitkeringssituatie of met een chronische ziekte met veel ziektekosten.

De groep groeit met mensen die wel werk en een salaris hebben, maar buiten alle regelingen vallen. Zij hebben te maken met stijgende kosten voor levensonderhoud. Zij zijn de zogenaamde werkende armen. Zorgelijk is het dat ook zij in toenemende mate niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Diaconie wil ook hen helpen, al geven zij zelf geen ruchtbaarheid aan hun situatie en is het vaak niet zichtbaar, maar is hulp toch wel nodig.   

22 mei: Jeugd- en jongerenwerk/HGJB

Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende spannende uitdaging. Kinderen en jongeren hebben de toekomst, zeggen we vaak. Maar wij kunnen hen daar alleen op voorbereiden, als wij hun de ruimte geven zich nu al thuis te voelen in de kerk en door hen te ondersteunen in hun geloof en op een eigen manier verder te ontwikkelen. Als kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te geven. Dat kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag. Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk!

In de Jeruzalemkerkgemeente is deze doelcollecte bestemd het werk van de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond).

26 mei (donderdag) Hemelvaartsdag: Studentenpastoraat

Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een echte studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- en mbo-opleidingen trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. Studenten die zich wel eens verloren en eenzaam kunnen voelen in een onbekende, hectische omgeving te midden van al die anderen. Ds. Martin Jans is als studentenpastor werkzaam op de Hogeschool Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor de studenten en biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben over geloof en zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Waar vinden zij troost en bronnen van inspiratie? De studentenpastor wordt deels betaald door de Protestantse Gemeente Zwolle, die met de collecte van deze Hemelvaartsdag een bijdrage vraagt voor dit waardevolle en belangrijke werk.

29 mei: Stedelijk diaconaat

Diaconaat is ‘gaven delen wereldwijd’. Nu hoort Zwolle ook tot de wereld en is er deze collecte. Nu is Zwolle een welvarende stad, maar in die welvaart delen niet alle Zwollenaren. Er zijn er die niet kunnen deelnemen aan het leven van alledag. Zij zijn beperkt in hun financiële mogelijkheden.

Eén van de aspecten van diaconaat is mensen terug brengen in de samenleving en hen weer laten meetellen als mens onder de mensen. In Zwolle is de Diaconie op dit vlak geen ‘zelfkazende boer’. Met verschillende organisaties in de stad wordt er gewerkt om alle Zwollenaren te laten meetellen. Daar geloven we in.  

5 juni (Pinksteren): Zending

Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het Woord. De boodschap van bevrijding en heil wordt niet beperkt tot Jeruzalem en Israel. Het is voor alle volken, kortom voor iedereen. Samen zijn we de kerk in actie en zetten we ons in voor Gods wereld. We mogen met elkaar de Bijbel delen en leren wat er in andere kerken gebeurt. Zowel in Nederland als wereldwijd.

Namens de kerken wordt het uitgevoerd door Kerk in Actie.

Reacties zijn gesloten.