Doelen 3e collecte

De bestemming van de 3e collecte tijdens de kerkdienst verschilt per week en wordt plaatselijk

Zondag 2 december 2018: Jeugddiaconaat

Een van de projecten waaraan de diaconie zowel financieel als met menskracht bijdraagt is ‘Hart voor Zwolle’. Kort samengevat verbindt de Stichting Hart voor Zwolle jongeren aan kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk.

Veel jongeren willen graag wat betekenen voor een ander. Vaak vinden ze het moeilijk om die betekenis om te zetten in daadwerkelijke hulp. Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren te dichten. Hart voor Zwolle inspireert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners. Men verbindt de jongeren met mensen die zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten. Ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen.

 

Zondag 9 december:  Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

De afgelopen maanden heeft het project ‘Heilige Huisjes’ de gemoederen bezig gehouden. Ook de komende tijd zal in alle wijkgemeenten aandacht zijn voor: wat vraagt het van ons, wat waar willen we naartoe? Hierbij gaat het niet alleen om het behoud van een kerkgebouw, maar ook om de kosters/beheerders, het kerkelijk bureau, de zekerheid van pastorale beroepskrachten enz. Anders gezegd: hoe geven we in de (nabije) toekomst vorm en inhoud aan ons gezamenlijke gemeente van Christus zijn. We zijn er immers niet alleen voor onszelf, maar om de Heer van de kerk te dienen, de lofzang gaande te houden en om medemensen tot steun te zijn. Dat is vandaag de dag best ingewikkeld, maar we gaan er voor. En dat doen we samen. In Zwolle. Doet u mee?

 

Zondag 16 december: Diaconale noodhulp

Sommige mensen zit het mee en dat is fijn. Zij hoeven geen beroep te doen op instanties om volop van het leven te genieten. Helaas hebben vele anderen door allerlei oorzaken de pech dat ze langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. zich ook inzetten voor een menswaardig bestaan, een samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

In 2018 heeft de diaconie meer dan 100 personen of huishoudens ondersteunt die het niet op eigen kracht voor elkaar kregen om zelf in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Een diaconaal noodfonds kan in dergelijke gevallen bijspringen. Het gaat zelfs om bijdragen voor eerste levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en brood. Met een bijdrage van de diaconie wordt rust gecreëerd in een heftige en complexe situatie. Vervolgens wordt gezocht naar een goede en duurzame oplossing. De diaconie werkt intussen samen met andere organisaties aan een structurele aanpak van armoede,.

 

Zondag 23 december: Onderhoud kerkgebouwen

Hoe lang kunnen we nog beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? Willen we de gebouwen die we hebben houden of kan het ook anders? We voelen de noodzaak en het verlangen om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Dat huis… wordt het ‘twee onder één kap’, een huis dat gedeeld wordt met anderen, een ander huis dat toch een eigen huis kan worden…? Het proces ‘Heilige Huisjes’  is nog volop bezig. We weten niet wat er voor alle wijkgemeenten uitkomt, maar één ding is zeker: er is onderdak nodig voor iedereen. Ruimte voor God en voor alles wat ons met God verbindt. Daarom is deze collecte voor het onderhoud van de kerkgebouwen nodig. Draagt u een steentje bij?

 

Kerstavond en eerste/tweede Kerstdag : Kerstcollecte Kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Ze brengen die dagen door in een vluchtelingenkamp, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen in kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee aan de kerstcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten van ‘Kinderen in de knel’ , onderdeel van Kerk in Actie.

 

Zondag 30 december en Oudjaar 31 december: Oudejaarscollecte

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle gemeente. We praten heel wat af, ook in de kerk. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. De Algemene Kerkenraad hoopt dat alle wijkgemeenten in het komende jaar een goede plek voor ontmoeting en gesprek zijn. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd om dit mogelijk te helpen maken. Zo deed ds. Gerlof van Rheenen in de Stinskerk en ds. Cor Baljeu in de Open Kring, werden contracten met kerkelijk werkers verlengd of (opnieuw) gesloten. Het kalenderjaar 2018 willen we graag hoopvol afsluiten om het nieuwe jaar met een open blik tegemoet te treden. Wilt u eraan bijdragen dat we samen een veelkleurige Protestantse Gemeente Zwolle kunnen blijven?

 

Reacties zijn gesloten.