Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 3 oktober 2021: Kerk en Israël 

Ieder jaar, op  de Israëlzondag, vieren we in de Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. De relatie met Israël vormt een van de pijlers van de identiteit en het belijden van de Protestantse Kerk. Op veel manieren komt dit tot uiting.

Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en christenen. De opbrengst van de collecte gaat naar al deze activiteiten die de Protestantse Kerk steunt en organiseert om de band met het Joodse volk levend te houden en de Joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen.  

Zondag 10 oktober 2021: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de kerk over de vergeving van schulden spreken, denken we ook niet aan euro’s.

En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en andere medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud te plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is niet verstandig en een zekere reserve opbouwen kan – met het oog op de toekomst – geen kwaad. Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Zondag 17 oktober 2021: Werelddiaconaat

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is er rond deze dag een collecte voor het Werelddiaconaat. Met het deze collecte ondersteunt Kerk in Actie wereldwijd projecten die de positie van kansarmen verbeteren.

Een van de projecten is in het noorden van Kameroen. Daar kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. Meer lezen: https://kerkinactie.nl/kameroen.

De collecte in de Jeruzalemkerkgemeente wordt bestemd voor het project 1027, diaconale projecten van de GZB. Een van die projecten is voor hulp in de arme wijken Rimac en Villa Maria. Dit zijn arme wijken van de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte voorzieningen en gebrek aan (goed) voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (‘Nieuwe Hoop’). Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding én ze horen het Evangelie.

Zondag 24 oktober 2021: Extra Diaconie 

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Ongeluk zit een klein hoekje. Het kan iedereen gebeuren. Het lijntje tussen veel hebben en niets meer, kan dun zijn. Bijvoorbeeld van het ene op het andere moment word je onverwacht werkloos. Dit is altijd niet te voorzien. In eens moet je het met veel minder doen en lukt het rondkomen even niet meer en weet je niet meer hoe het moet.  

Als Diaconie willen we deze mensen in dergelijke situaties net dát steuntje in de rug geven, mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekort schiet.

Zondag 31 oktober 2021: Onderhoud kerkgebouwen

Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak en het verlangen om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Ruimte voor God en voor alles wat ons met God verbindt.

Reacties zijn gesloten.