Doelen 3e collecte

Zondag 15 september: Diaconale Noodhulp

De meeste mensen in Nederland hoeven geen beroep te doen op instanties om volop van het leven te genieten. Helaas hebben vele anderen de pech dat ze langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. In 2018 ging het om meer dan 100 personen of huishoudens die hierdoor een beroep deden op de diaconie. Een diaconaal noodfonds kan in dergelijke gevallen bijspringen. Het gaat om bijdragen voor eerste levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en brood.

Met een bijdrage van de diaconie wordt rust gecreëerd in een heftige en complexe situatie. Vervolgens wordt gezocht naar een goede en duurzame oplossing. De diaconie werkt intussen aan een structurelere aanpak van armoede, samen met andere organisaties. Tientallen Zwollenaren hebben zo weer perspectief in het leven en zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

Zondag 22 september: Onderhoud kerkgebouwen

Misschien hebt u in de afgelopen zomermaanden ook wel ergens een openluchtdienst meegemaakt. Gezeten op een gammel klapstoeltje, of gewoon in het gras, ervaren hoe om je heen bomen pilaren vormen en boven je groene bladeren het gewelf zijn. Met daartussen het uitzicht op lucht en wolken: een open verbinding met de hemel. Inspirerend!

Helaas is het niet altijd zomer in ons land en moeten we ons als kerk ook tegen regen, wind en kou kunnen beschermen. Met huizen van hout en steen, gebouwen die aan de tand des tijds onderhevig zijn en die we desondanks als ‘heilige’ huizen ervaren. Die huizen vragen onderhoud en daar wordt vandaag uw bijdrage voor gevraagd.

Zondag 29 september: Stille armoede

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.

Reacties zijn gesloten.