Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 26 juli: Eredienst en kerkmuziek

Hopelijk hebt u alweer in levende lijve kunnen genieten van een eredienst en kerkmuziek, al is het dan ook met veel minder mensen dan in normale tijden. En al is samen zingen vooralsnog te riskant en blijft kerkmuziek voorlopig iets om vooral naar te luisteren. Misschien hebben we dat in het verleden wel eens wat te weinig gedaan: bewust luisteren naar de bekende en vertrouwde klanken van het orgel en mogelijk van andere instrumenten. Wat fijn dat ze er zijn, denken we nu, en wat hopen we van harte dat ze ook weer snel de lofzangen mogen gaan ondersteunen. Een goed moment om iets extra’s te geven voor eredienst en kerkmuziek: dat kan vandaag in de derde collecte.

Zondag 2 augustus: Kledingbank Zwolle.

De Kledingbank Zwolle verstrekt kleding aan mensen die om financiële redenen zelf niet kunnen voorzien in de aanschaf van goede kleding. Eens per maand wordt er gratis baby-, kleuter- en volwassenkleding verstrekt. Naast kleding wordt er ook schoeisel aangeboden. Mensen die een beroep op de Kledingbank doen, worden eerst gescreend door de hulpverlening. Zo wordt voorkomen dat mensen oneigenlijk gebruik maken van deze voorziening of dat handelaren hun slag slaan. De Kledingbank deelt kleding uit aan hen die het écht nodig hebben.

De werkzaamheden worden gedaan door mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij vinden bij de Kledingbank een goede en zinvolle dagbesteding. Ook ontkomen deze mensen zo uit hun sociaal isolement en eenzaamheid.

Door het inzamelen van tweedehands kleding krijgt deze een nieuw leven en een duurzame bestemming.

Met een gift voor de Kledingbank werkt u eraan mee dat mensen aan de onderkant van de samenleving weer goede kleding kunnen aantrekken, mensen weer een zinvolle dagbesteding hebben en werkt u mee aan een duurzame economie.

Verder kan de Kledingbank goede baby-, kinder- volwassenkleding en beddengoed gebruiken. Zie hiervoor www.kledingbankwolle.nl.

Zondag 9 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

De derde collecte is vandaag bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zwolle. De opbrengst wordt toegevoegd aan de onderhoudsreserve waarvan de hoogte is gebaseerd op de geplande uitgaven voor de komende tien jaar. Het is belangrijk dat deze reserve, waaruit de kosten van het (groot) onderhoud worden betaald, op peil blijft. Het onderhoudsplan wordt ieder jaar geactualiseerd en aangepast aan algemene kostenstijgingen. Een onderhoudsreserve zorgt er voor dat de kosten door de jaren heen geëgaliseerd worden. Zo ontstaan er geen ongewenste schommelingen in de winst- en verliesrekening als er het ene jaar weinig onderhoud nodig is en er een volgend jaar weer veel investeringen noodzakelijk zijn.

Zondag 16 augustus: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

Een extra collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle vandaag. Wie zich afvraagt, waar de kerk dit geld allemaal aan besteedt, zou eens op www.pknzwolle.nl kunnen kijken, de website van de PGZ. Hier vind je onder meer de financiële verantwoording: het College van Kerkrentmeesters maakt inzichtelijk waaraan het geld dat jaarlijks via Kerkbalans en op andere manieren binnenkomt, wordt uitgegeven. Als je de begroting bekijkt, valt direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat verreweg de meeste euro’s bestemd zijn voor de predikanten en kerkelijk werkers. Zonder hen zouden onze wijkgemeenten niet kunnen voortbestaan. Met onder meer de extra bijdrage van vandaag houden we dus samen de kerk in stand. En die kerk, dat zijn wij!

Zondag 23 augustus: Extra Diaconie.

Zo maar een extraatje voor de diaconie. Zo kun je het lezen. Soms zijn er situaties die niet zijn te voorzien zoals met de coronacrisis. Ineens lag het leven plat. Vooral kwetsbare mensen die toch al niet veel hadden te verteren werden het meest getroffen. Door de inzet van verschillende organisaties w.o. de diaconie konden mensen in deze positie worden geholpen. Graag willen we dit blijven doen.

De afgelopen maanden zijn de inkomsten van ook de diaconie sterk gedaald. Een extraatje is dan nu ook goed te gebruiken

Zondag 30 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

Misschien hebt u in de afgelopen weken ook wel ergens een openluchtdienst meegemaakt, zeker in deze tijd zijn ze een mooi alternatief voor anderhalve meter van elkaar in de kerkbanken zitten. Gezeten op een gammel klapstoeltje, of gewoon in het gras, ervaar je hoe bomen pilaren vormen en groene bladeren boven je hoofd het gewelf zijn. Met daartussen het uitzicht op lucht en wolken: een open verbinding met de hemel.

Helaas is het niet altijd zomer in ons land en moeten we ons als kerk ook tegen regen, wind en kou kunnen beschermen. Met huizen van hout en steen, gebouwen die aan de tand des tijds onderhevig zijn en die we desondanks als ‘heilige’ huizen ervaren. Die huizen vragen onderhoud en daar wordt vandaag uw bijdrage voor gevraagd.

Zondag 6 september: Diaconale noodhulp.

In ons welvarende land zijn er nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

Reacties zijn gesloten.