Doelen 3e collecte

Bij het verlaten van de kerk staan er mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 26 maart 2023: Vakantieweken gehandicapten – aangepaste vakanties

Op alle mogelijke manieren en met aanlokkelijke advertenties worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie kunnen.

Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. De diaconie wil deze vakantie (financieel) mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen voldoen. Een stukje solidariteit met hen die het dubbel moeilijk hebben.

Zondag 2 april 2023: Diaconale Noodhulp

Een collecte die geen enkele aanbeveling behoeft. De diaconie wil zorgdragen dat ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen verzekerd zijn van hun dagelijks eten. Dat doet zij niet alleen. Daarom werkt de diaconie samen met en draagt bij aan partners als

Present Zwolle, Noodfonds Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken (=kerkelijk noodfonds). Samen zorgen we ervoor dat mensen die in de financiële problemen zijn geraakt toch in hun noodzakelijke dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.

Witte donderdag 6, Goede Vrijdag 7 en Stille zaterdag 8 april is er geen centraal aangeduide collecte. Er zijn kerken die in deze diensten een collecte houden. Uw wijkdiaconie zal u hierover informeren.

Paaszondag 9 april 2023: Paascollecte voor de Protestantse Gemeente Zwolle

De opbrengst van de Paascollecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u ook bijdraagt aan de Paascollecte. Alle beetjes helpen, ook de kleinste. En bedenk: uw wijkgemeente deelt mee in de opbrengst!

Zondag 16 april 2023: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

Op deze zondag mag iedere wijk aan deze collecte een eigen bestemming geven. Uw wijkdiaconie kan en zal u hierover informeren.

Zondag 23 april 2023: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Het is waardevol om ergens bij te horen, je welkom te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook van veel waarde dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het gemeenteleven op professionele wijze te ondersteunen. Vergeet daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: kostbare krachten. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/beheerders in de wijkgemeenten. Al dit waardevolle kerkenwerk wordt gefinancierd met ‘levend geld’. Hiervoor wordt elk jaar in januari de actie Kerkbalans gehouden. Daarnaast zijn door het jaar heen deze doelcollecten nodig. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zondag 30 april 2023: Stille armoede

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Ook en juist als het gaat om energiearmoede. Het gaat om mensen die niet gewend zijn om een bijdrage te vragen, zich hiervoor schamen, maar het juist wel nodig hebben. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of de diaconaal consulent: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422.

Reacties zijn gesloten.