Doelen 3e collecte

Zondag 28 april: Diaconale noodhulp

Er zijn in ons welvarende land nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

Zondag 5 mei: Instandhouding Zwolse Synagoge

De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei hebben wij stil gestaan bij dat immense leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden door twee stichtingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar geschiedenis én met  de joodse religie van vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als protestantse gemeente hieraan bij.

Zondag 12 mei: Jeugd- en jongerenwerkwerk/HGJB

Jeugd en jongeren zijn de toekomst van de kerk. Gedeeltelijk waar. Jongeren behoren echter ook tot de kerk van vandaag.  Laten we hen de ruimte geven zich nu al thuis te voelen in de kerk door hen te ondersteunen om hun geloof op een eigen manier verder ontwikkelen. Als kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te geven. Dat kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag. Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk!

Zondag 19 mei: Wijkkas

Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen kassen van de Zwolse protestantse wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die wijkkassen worden heel veel activiteiten bekostigd. Dankzij het geld dat onder meer vandaag bijeen wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al die activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijkkas is vooral een blijk van waardering voor die inzet. En wie gunt onze vrijwilligers zo’n schouderklopje nu niet?

Zondag 26 mei: Stedelijk diaconaat

Het gaat economisch nog steeds goed met ons land. De werkloosheidscijfers dalen. Geen vuiltje aan de lucht. Helaas profiteert niet iedereen hiervan, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. Velen van hen verblijven in de Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en slenteren ze door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de Protestantse Gemeente wil i.s.m. met andere kerken in Zwolle hen een alternatief bieden d.m.v. een zondagmiddagopvang voor daklozen. Verassend is het dat de bezoekers niet alleen uit de kring van de dakloosheid komen. De meesten hebben gewoon een woning, maar geen thuis. Ze zijn alleen en ervaren de leegte en de lengte van de zondagmiddag.

In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, warmte en medemenselijkheid, iets waar ieder mens op zondagmiddag behoefte aan heeft.

Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei: Studentenpastoraat

Voor veel studenten van de drie Zwolse hogescholen heeft het studentenpastoraat een belangrijke functie. Studentenpastor Martin Jans ervaart dat jonge mensen vaak bezig zijn met levensvragen en het op prijs stellen als zij daar met hem over kunnen praten. “Dan probeer ik ruimte te creëren door een luisterend oor te bieden en niks gek te vinden. Of studenten wel of niet gelovig zijn, doet er op dat moment niet toe”, aldus ds. Jans in een interview. Hij merkt ook op dat het pastoraat voor de studenten niets kost, omdat het contact vooral laagdrempelig moet zijn. Een gift voor het studentenpastoraat is dan ook van harte welkom.

Reacties zijn gesloten.