Doelen 3e collecte

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten. In de tijd van de coronacrisis is er geen mogelijkheid bij te dragen via de collectezak. Bij het verlaten van de kerk staan er wel mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 10 januari 2021: Stedelijk diaconaat

In deze coronacrisis heeft de diaconie mede dankzij uw financiële bijdrage velen kunnen helpen. Mensen die dreigden niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien, zijn geholpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage, medeleven en voorbede. Als diaconie komen we nu in de crisis na de crisis. Er komen mensen die in normale omstandigheden nooit in beeld zouden zijn gekomen. Mensen die door de coronamaatregelen hun bedrijf zien omvallen of onverwacht werkloos worden. Ook voor de “normale” doelgroep van de Diaconie is het lastig. De voorzieningen als het inloophuis de Bres en andere inloopvoorzieningen zijn niet bereikbaar. Waar mogelijk wil de diaconie deze mensen blijven helpen, we doen wat we kunnen en binnen onze mogelijkheden ligt. We hopen dat u ons wilt blijven helpen.  

Zondag 17 januari 2021: Pastoraat en Catechese

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ naam is sprake van pastoraat. Bij het licht van het evangelie zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt ook in de catechese: vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én toerusting van volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust in kerk en samenleving te staan en bovendien onze kinderen en jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u mee dit  ‘grondwerk’  van de kerk te ondersteunen?

Zondag 24 januari 2021: Vakantieweken Gehandicapten

Sommigen hebben misschien toch al hun zomervakantie geboekt. Anderen wachten de coronacrisis af. Er zijn ook mensen die wel graag met vakantie willen, maar het niet zomaar kunnen omdat ze niet weten wie hen dan kan helpen en of er de nodige aanpassingen zijn. Daarom worden er voor hen vakantieweken georganiseerd  waarin alle benodigde voorzieningen, zorg en begeleiding aanwezig zijn. Jaarlijks zetten vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Helpt u ook mee?  

Zondag 31 januari 2021: Onderhoud orgels

Een eerbiedwaardig instrument, zo mag je een kerkorgel best noemen. Voor veel gemeenteleden is het onlosmakelijk verbonden met de kerkdienst, met de lofzangen ter ere van onze God. Orgelmuziek is traditie, maar ook eigentijdse beleving, zeker als het instrument goed wordt bespeeld. In alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente beschikt de gemeente over een orgel, het een wat ouder en (nog) eerbiedwaardiger dan het ander. Wat waarde heeft moet onderhouden worden en dat kost geld. Vandaar het verzoek om ook de derde collecte van vandaag, die zeer waarschijnlijk door de inspirerende klanken van het orgel wordt begeleid, met klinkende munt te gedenken.

Reacties zijn gesloten.