Doelen 3e collecte

Bij het verlaten van de kerk staan er mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 2 oktober: Kerk en Israël 

Ieder jaar, op  de Israëlzondag, vieren we in de Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. De relatie met Israël vormt een van de pijlers van de identiteit en het belijden van de Protestantse Kerk. Op veel manieren komt dit tot uiting. Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en christenen. De opbrengst van de collecte gaat naar al deze activiteiten die de Protestantse kerk steunt en organiseert om de band met het Joodse volk levend te houden en de Joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen.  

Zondag 9 oktober: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de kerk over de vergeving van schulden spreken, denken we ook niet aan euro’s. En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en andere medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud te plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is niet verstandig en een zekere reserve opbouwen kan – met het oog op de toekomst – geen kwaad. Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Zondag 16 oktober: Werelddiaconaat

Op deze zondag is het Wereldvoedseldag. De collecte is dan ook bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze dag wordt gehouden op initiatief van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Daarmee wil men tot uitdrukking brengen dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Jaarlijks vraagt de FAO wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het Werelddiaconaat wil een bijdrage leveren aan voedselzekerheid voor ieder mens.

Zondag 23 oktober: Extra Diaconie 

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel zaken zijn niet te voorzien. Denk hierbij aan de gestegen prijzen voor energie. Niemand had dit aan het begin van het jaar kunnen bevroeden. De diaconie wil mensen die door deze onvoorziene omstandigheden in de problemen zijn gekomen, helpen met een bijdrage voor de dagelijkse levensbehoeften. Dergelijke posten zijn aan het begin van het jaar niet te begroten. Vandaar deze collecte om bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden een passende en juiste bijdrage te leveren.

Zondag 30 oktober: Onderhoud kerkgebouwen

Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak en het verlangen om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Uw bijdrage wordt gevraagd om dit mogelijk te blijven maken.

Reacties zijn gesloten.