Doelen 3e collecte

Zondag 3 november: Zending

Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Zondag 10 november: Wijkkas

Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die door het jaar heen in de wijkgemeenten worden georganiseerd. Overal zijn vrijwilligers bezig de verbondenheid met hun kerk handen en voeten te geven en zo verbindingen te leggen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Voor mensen van alle leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te doen, te lezen, te horen, te beleven. Vrijwel al die activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd. De gehele opbrengst van deze collecte kan door de wijkgemeenten naar eigen inzicht worden besteed, aan activiteiten die zij zelf van belang vindt. Eigenlijk is een bijdrage aan deze collecte dus een gift aan jezelf!

Zondag 17 november: Zwolse migrantenkerken

Zwolle staat er gekleurd op en dat is mooi! De veelkleurigheid is terug te zien in de verscheidenheid aan migrantenkerken die her en der hun diensten houden. Soms komen de gemeenteleden vanuit de wijde omgeving naar Zwolle toe om daar samen met hun volks-. taal- en geloofsgenoten hun geloof in Christus gemeenschappelijk te vieren. In de meeste gevallen zijn de leden van deze geloofsgemeenschappen als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen. Ze hebben menselijke mogelijkheden te over maar vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen, zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. Helpt u mee? Alvast veel dank voor uw steun.

Zondag 24 november: Stille Hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kleding of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag. Hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.