Doelen 3e collecte

Zondag 11 augustus: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

Het hart van de kerk wordt gevormd door mensen. Dat beleven we in diensten en vieringen en dat merken we in het pastoraat. Om dat hart inhoudelijk te bedienen en het te voeden zijn professionele werkers nodig. Voor het organiseren van samenkomsten rond de mijlpalen in ons leven, het stimuleren van jeugdwerk, zorg voor ouderen en voor het pionieren met nieuwe vormen van kerk zijn. Om verzekerd te kunnen blijven  van voldoende en kwalitatief goede beroepskrachten moeten we daarin ruim investeren. Uw bijdrage helpt!

Zondag 18 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

In de Protestantse Gemeente Zwolle gaat het de laatste tijd nogal eens over ‘Heilige Huisjes’. Het mag duidelijk zijn dat dit project niet alleen de kerkgebouwen betreft, maar veel meer aspecten van het gemeenteleven. De gemeente van Christus bestaat uit mensen, uit ons. De apostel Petrus roept de gemeenteleden op om als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Anders gezegd: met elkaar zijn we een heilig huis. En met elkaar onderhouden we de gebouwen van hout en steen zo goed als mogelijk is en zo lang als we ze nog hebben. Elke bijdrage hieraan is welkom.

Zondag 25 augustus: Extra Diaconie.

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige overheidstaken zijn overgeheveld naar de burgerlijke overheid. Er zijn mensen die alle snel gaande veranderingen en de digitalisering van de samenleving niet meer kunnen bijbenen. Zij kloppen vaker aan bij de diaconie. Soms vertrouwen zij alleen nog de kerk. Zij herkennen het als een organisatie die aandacht heeft voor de individuele mens. Deze mensen passen niet meer in het systeem. Ook die ene mens die niet meer kan meekomen is een mens en dus waardevol. Ook hen willen we graag blijven helpen. Het diaconaat gaat om het belang van de ander.

Zondag 1 september: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle.

In de Protestantse Gemeente Zwolle gebeurt van alles: met mensen en gebouwen, vrijwilligers en beroepskrachten, centraal en in de wijken. De gemeente leeft en staat niet stil. Sommigen ervaren vooral achteruitgang en zijn somber. Ze laten de moed zakken. Anderen zien mogelijkheden tot doorbouwen en zetten zich daarvoor in. Zwolle is een bruisende stad: kleurrijk en veelzijdig, ook in kerkelijk opzicht.

Over en weer kunnen we veel van elkaar leren en bovendien elkaar bemoedigen. Helpt u mee hieraan gezicht te geven?

Zondag 8 september: Wijkkas.

Vandaag of op een andere zondag deze maand barst alles weer los in de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Zwolle.  Overal wordt op een eigen manier invulling gegeven aan de startzondag. Zo wordt de veelkleurigheid zichtbaar en kunnen ook buren, gasten van ver en nieuwkomers proeven hoe het kerk zijn smaakt. We hopen op goede gesprekken, inspirerende ontmoetingen en betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen. De wijkkas draagt eraan bij dat dit niet alleen op startzondag gebeurt, maar dat het gemeenteleven het hele jaar door mag groeien en bloeien. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom! 

Reacties zijn gesloten.