Doelen 3e collecte

Zondag 24 februari 2019: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de hulpverlening lukt dat niet meer.  Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard nodig is.

Reacties zijn gesloten.