Doelen 3e collecte

Bij het verlaten van de kerk staan er mandjes waarin u het collectegeld kunt deponeren. Een andere mogelijkheid is het digitaal collecteren via de Kerkgeldapp waarvan u hier een filmpje met toelichting ziet. De handleiding kunt u hier inzien.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, is het uiteraard mogelijk geld te storten via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66.

CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66.

Zondag 30 oktober: Onderhoud kerkgebouwen

Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak en het verlangen om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Uw bijdrage wordt gevraagd om dit mogelijk te blijven maken.

Zondag 6 november: Zending

Ooit zijn de leerlingen van Jezus op weg gezonden met de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. Die boodschap raakt maar niet uitgewerkt. Integendeel: telkens opnieuw is het nodig ons de goede boodschap te binnen te brengen én uit te dragen. Wij hebben het heil niet in handen, wij krijgen het ook aangereikt. De kerk begint telkens opnieuw. Dat is zending: dat mensen over en weer, in alle werelddelen, elkaar bepalen bij Gods trouw aan ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Zondag 13 november: Wijkkas

Tal van vrijwilligers spannen zich in om het kerkelijk leven, op zondagen en door de week, toch draaiend te houden. Het handhaven van de regels die in deze gelden, vormen daarbij een extra uitdaging en vragen veel van ieders creativiteit. Samen werken zij zo goed en zo kwaad als dat gaat aan het creëren en in stand houden van de verbondenheid. Het contact tussen gemeenteleden onderling en de plaats van de wijkkerken in hun omgeving. Veel van deze activiteiten worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die volledig ten  goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld door een bedrag over te maken naar het eigen bankrekeningnummer van de wijkkas.

Zondag 20 november: Zwolse migrantenkerken

Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele migrantenkerken ontstaan. Ook in Zwolle bevindt zich een verscheidenheid aan migrantenkerken. Omdat de leden van deze kerken vaak als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen zijn, hebben ze wel veel menselijke mogelijkheden, maar zeer weinig financiële middelen. Daardoor is een goede opzet van een kerkelijk leven behoorlijk lastig. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en zichtbaar mee te leven in de samenleving.

Zondag 27 november: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Juist in de energiecrisis doen mensen, die tot voorheen zich prima konden redden, een beroep op de diaconie.

Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, maar die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag.

Reacties zijn gesloten.