Doelen 3e collecte

De bestemming van de 3e collecte tijdens de kerkdienst verschilt per week en wordt plaatselijk

Zondag 18 november: Zwolse migrantenkerken

Zwolle staat er gekleurd op en dat is mooi! De veelkleurigheid is terug te zien in de verscheidenheid aan migrantenkerken die her en der hun diensten houden. Soms komen de gemeenteleden vanuit de wijde omgeving naar Zwolle toe om daar samen met hun volks-. taal- en geloofsgenoten hun geloof in Christus gemeenschappelijk te vieren. In de meeste gevallen zijn de leden van deze geloofsgemeenschappen als arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling naar Nederland gekomen. Ze hebben menselijke mogelijkheden te over maar vaak veel te weinig financiële middelen. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen, zodat zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de veelkleurigheid van de geloofsbeleving in Zwolle. Helpt u mee? Alvast veel dank voor uw steun.

Zondag 25 november: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Eerder konden zij nog wel het hoofd boven water houden, al was het met pijn en moeite, maar door allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de hulpverlening lukt dat niet meer.  Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard nodig is.

 

 

Reacties zijn gesloten.