Klankbord: blad voor Adventskerk en Oosterkerk

Het was wel even wennen voor de redacties van de Bagijn, het voormalig contactblad van de Oosterkerk, en die van Kerknieuws, het blad van de Adventskerk. De redacties draaiden al jaren, vaak ook al jaren met dezelfde teamleden. Toch was er vanaf het begin vooral nieuwsgierigheid naar elkaar: hoe pakken ze dat bij de andere kerk aan? Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we onze eigen best practices inzetten om een zo mooi mogelijk blad neer te zetten?

Veelbelovend begin
Het was die nieuwsgierigheid die de redacties van beide bladen al in dit voorjaar bij elkaar bracht voor een eerste redactievergadering om de mogelijkheden te verkennen. In een zaaltje van de Oosterkerk kwamen de redacteuren bij elkaar. Leuk om te zien: de leden van de verschillende redacties namen naast elkaar plaats, er was geen sprake van groepsvorming met de ‘eigen club’. Een veelbelovend begin.

En ook inhoudelijk verliep het soepel. Sommige redacteuren wilden wel teksten schrijven, andere namen de organisatorische taken op zich. Zo kon het gebeuren dat er al in de eerste vergadering een mooie basis voor het nieuw op te richten magazine kon worden gelegd. Alleen: hoe zou dit nieuwe blad moeten heten? Welke vlag dekt het beste de lading? En hoe konden we ervoor zorgen dat zowel de leden van de Oosterkerk als de Adventskerk zich hierin zouden herkennen?

Hulp van alle gemeenteleden
Vooral dat laatste was belangrijk. Als aan die voorwaarde werd voldaan, zouden de andere voorwaarden vanzelf volgen. Dus besloten de redacties de hulp én de betrokkenheid van alle gemeenteleden in te roepen. In de Bagijn en via verschillende andere kanalen werd een oproep geplaatst om mee te denken over een naam voor het nieuwe magazine. En met succes. Al direct na de eerste oproep, kwamen er suggesties binnen. De Zuid-Ooster, BagAd, Ruimzicht, Tweeklank: het is een kleine greep uit de in totaal veertig inzendingen die we mochten ontvangen. In een tweede redactievergadering boog de -inmiddels samengesmolten- redactie zich over de inzendingen. We wilden een naam die aansloot bij de gedachte van samen één zijn. Een naam van samen zoeken, samen ontdekken en samen verder trekken. Dat alles vonden we terug in de winnende suggestie van ds. Hans Tissink: Klankbord.

Ga met ons mee
Een klankbord: dat is wat dit magazine wil zijn. Een plek waar je ideeën kunt opdoen, zelf een idee kunt aandragen of een moment van bespiegeling vindt. Een plek voor alle gemeenteleden, waarin je iets van jezelf en van de ander tegenkomt. De vaste lezers van de Bagijn zien misschien een aantal rubrieken, soms in iets aangepaste vorm, terugkeren in Klankbord. Maar er is ook ruimte voor nieuwe onderwerpen en rubrieken. In Klankbord vindt u naast het nieuws over beide kerken afzonderlijk, ook artikelen over de manier waarop we samen, als één gemeente, de toekomst in gaan. Gaat u met ons mee?

Klik op de afbeelding van Klankbord om de PDF te openen!

2021septemberWinter
2022voorjaarzomernajaarAdvent
2023nr 7 voorjaar

 

Zij die dat kenbaar hebben gemaakt, ruim tweehonderd personen, ontvangen Klankbord per e-mail. Bij alle anderen wordt het blad thuis bezorgd. Kopij kan worden gestuurd naar: klankbord@oosterkerk.nl (kopij moet betrekking hebben op wat in of vanuit de Oosterkerkgemeente plaatsvindt).

Digitaal ontvangen? Of niet meer ontvangen?

Het is mogelijk om Klankbord per e-mail te ontvangen. Dat bespaart papier en ook bezorginspanning. U kunt dat doorgeven aan ledenadministratie@oosterkerk.nl . Via dit  email-adres kunt u ook doorgeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keuze is aan u!

Redactie

De redactie van Klankbord wordt gevormd door de leden van de wijkgemeente. Heeft u opmerkingen of vragen over Klankbord, mail dan naar klankbord@oosterkerk.nl

 

Eerder verschenen nummers bekijken

Wilt u op uw Iphone alle 5 kolommen zien, draai dan uw toestel een kwart slag.

Jaar
2021febr.junizie Klankbord
2020febr.sept.december
2019febr.meiseptdec.
2018febr.meisept.dec.
2017febr.meisept.nov.
2016febr.meisept.nov.
2015febr.Op verzoek verwijderdsept.nov.
2014febr.meisept.dec.
2013febr.meisept.dec.
2012febr.meisept.dec.
2011junisept.dec.

Reacties zijn gesloten.