De Bagijn

De Bagijn is het wijkblad van onze Oosterkerkgemeente dat alle gemeenteleden thuis ontvangen (behalve zij die aangegeven hebben het blad niet te willen ontvangen). De Bagijn informeert de lezers over activiteiten die op stapel staan en bevat interviews. En de kerkenraad informeert via De Bagijn de lezers over belangrijke besluiten. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Zij die dat kenbaar hebben gemaakt, ruim tweehonderd personen, ontvangen De Bagijn  per e-mail. Bij alle anderen wordt het blad thuis bezorgd. Kopij kan worden gestuurd naar: debagijn@oosterkerk.nl (kopij moet betrekking hebben op wat in of vanuit de Oosterkerkgemeente plaatsvindt).

Leden van de stickerploeg aan het werk op de dinsdagmorgen voorafgaande aan het verschijnen van De Bagijn.

Digitaal ontvangen? Of niet meer ontvangen?

Het is mogelijk om De Bagijn per e-mail te ontvangen. Dat bespaart papier en ook bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft (voor alle gegevens), kunt u hier klikken en aangeven dat u voortaan het blad per e-mail wilt ontvangen. Ook kunt u eventueel aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keuze is geheel aan u!

Redactie

De redactie van De Bagijn wordt gevormd door de leden van de wijkgemeente. Eindredacteur is Heleen Grimmius. De verspreiding gebeurt door de bezorgers van onze wijkgemeente nadat de “stickerploeg” alle exemplaren heeft gevouwen en voorzien van een sticker met de naam van een gemeentelid.

Eerder verschenen nummers bekijken

Wilt u op uw Iphone alle 5 kolommen zien, draai dan uw toestel een kwart slag.

Jaar
2018febr.meisept.dec.
2017febr.meisept.nov.
2016febr.meisept.nov.
2015febr.meisept.nov.
2014febr.meisept.dec.
2013febr.meisept.dec.
2012febr.meisept.dec.
2011junisept.dec.

 

Reacties zijn gesloten.