Betalen met app Apostel óf met collectemunten

Geven voor een collecte? Installeer app Apostel

Je hoeft niet bij een kerkdienst te zijn om toch de collectedoelen te steunen.

Binnen de PKN Zwolle de app Apostel beschikbaar. Zie ook: Voortaan Digitaal Collecteren is mogelijk.
De voorkeur heeft om een tegoed aan te maken voor bijvoorbeeld het bedrag waarvoor je collectemunten zou halen. Bij betaling per collecte zijn er namelijk per transactie bankkosten aan verbonden.

Met collectemunten betalen is ook mogelijk

De Protestantse Gemeente Zwolle verkoopt collectemunten in waardes van € 0,20, € 0,50, € 1,00 , € 2,00, € 5,00 en € 10,00. Het voordeel van deze munten voor de collectes is dat u nooit meer op zoek hoeft te gaan naar geld èn dat uw bijdrage als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

U kunt de collectemunten kopen op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur op het Kerkelijk Bureau aan de Molenweg 241. Hier kunt u contact betalen of pinnen. (De pin-transactie is in uw bankoverzicht te herkennen aan: CCV*PROT GEM ZWOLLE ZWOLLE NLD )

Maar ook bij gemeenteleden thuis zijn de collectemunten te koop: zie onderstaande namen en adressen. Bij deze twee adressen moet u ze vooraf ‘bestellen’ per mail (heeft de voorkeur) of per telefoon. U betaalt dan per eenmalige machtiging (heeft de voorkeur) of contant (gepast). Desgewenst komen wij ze brengen.

Egbert van Buiten, Welle 58, tel. 454 42 88, e-mail: egbert.vanbuiten@gmail.com – graag op afspraak
Nico en Jenny Duijf, Philosofenallee 33, tel. 454 09 88, e-mail: duijf@home.nl – graag op afspraak

Reacties zijn gesloten.