Beamerteam

Beamertafel – het deel voor het beamerteam

Wilt u een e-mailbericht naar het beamerteam sturen, dan kan dat via beamerteam@oosterkerk.nl.

Beamers in de Oosterkerk

Op 18 december 2011 is in de Oosterkerk een proefopstelling in gebruik genomen van twee beamers en twee LCD schermen (zie deze foto’s). Op diezelfde zondag is onder de kerkgangers een enquete gehouden. Meer dan 160 reacties(!) kwamen binnen. De uitslag was zeer positief: 80 procent was voor de plaatsing van de beamers en/of de LCD schermen. En ook voor een ruim gebruik van de beamers in de eredienst. De kerkenraad heeft daarop besloten dat we hiermee doorgaan.

Op zondag 29 april 2012 is de definitieve opstelling in gebruik genomen. Alle ervaring die is opgedaan in de proefperiode is verwerkt in de definitieve opstelling. Met de predikanten en met de commissie eredienst zijn goede afspraken gemaakt wat we wel en wat we niet op de beamers laten zien.

Met de beide camera’s laten we voortdurend zien wat er op het podium gebeurt, zodat ook de kerkgangers op de galerijen alles goed kunnen volgen. Daarnaast projecteren we liederen, teksten, filmpjes en Power Point presentaties.

Beamertafel – het deel voor de koster

Reacties zijn gesloten.