Bagijnesingel

Detail van een oude stadskaart gelegd op een luchtfoto (Google Maps) met een rode stip op de locatie van de Oosterkerk

Sporen van de Moderne Devotie

De Oosterkerk ligt aan de Bagijnesingel. In oude documenten is ook iets terug te vinden over ‘begijnen’ op deze locatie. In het boekje ‘Zwolle in het voetspoor van de Moderne Devotie’, geschreven door Ton Hendrikman en Rudolf van Dijk, staat het volgende:

In 1384 stichtte ene Johan van Ommen een ‘broederhuis’ in de Praubstraat, toen Begijnenstraat geheten. Dit ‘Olde Convent’ kwam mede tot stand door medewerking van Geert Grote. Tot die tijd woonden begijnen in dit Olde Convent dat zo werd genoemd in tegenstelling tot de nieuwe conventen, de huizen van de broeders en zusters van het gemene leven.

Door de opkomst van de Moderne Devotie kozen veel begijnen voor meer gemeenschappelijk leven. Kortom: In onze stad woonden wel degelijk begijnen, vrouwen bij wie de apostolische leefwijze (sober leven en de verkondiging van het Evangelie) centraal stonden. Ze leefden in de wereld maar wilden niet van de wereld zijn. Ze leefden vaak alleen of in kleine gezelschappen waarin zij hun religieuze ervaring samen deelden. Later in de tijd koos men meer voor een vorm van leven in meer beslotenheid.

Edwin Dikken en drs. Herman Kamphuis schrijven daarover (en terug te vinden in de website van Edwin Dikken) het volgende: “De vermelding van ‘beginnend bij de Bagijnen’ kunnen we verklaren. Waarschijnlijk zal er bedoeld zijn dat er land of een woning aanwezig was waar de Bagijnen eigenaar van waren. In die tijd was het voor iedereen duidelijk waar dat was. Deze gedachte wordt bevestigd door ‘Regesten van Berkenvelder, deel 6 van 1491-1500. Daar lazen we dat er op 3 maart 1496 land verkocht wordt. In het regest staat o.a. de tekst ‘Beghijnen-goet dat ligt op de Oesterenk’. Deze Bagijnen behoorden tot het St. Cecilia convent dat later opging in het Hervormd Weeshuis.”

 

Reacties zijn gesloten.