Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter

Op zondag 10 september a.s. hopen de Oosterkerk en de Adventskerk samen verder te gaan als één nieuwe wijkgemeente (met vooralsnog twee vierplekken) binnen de Protestantse Gemeente Zwolle. Beide kerkenraden zijn gedurende twee jaar met het proces van samenvoeging bezig. Als gemeentelid wordt u geregeld bijgepraat én kunt u meepraten. In een bijzondere vergadering van beide kerkenraden op zondag 7 mei, na een gezamenlijke kerkdienst in de Adventskerk, is Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter van de nieuw te vormen kerkenraad.

Op maandag 15 mei is deze verkiezing bekrachtigd en hebben beide kerkenraden hun vertrouwen in Robert Helder uitgesproken. Diezelfde avond heeft hij zijn roeping tot het ambt van ouderling-voorzitter aanvaard. Dat is verheugend nieuws.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen door lidmaten van onze beide wijkgemeenten tot uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking op 21 mei, schriftelijk en ondertekend bij een van beide scriba’s, Klarieke Hop (scriba@oosterkerk.nl) of Anneke van der Meulen (scriba@adventskerk.nl) worden ingebracht.

Vacature scriba

De vacature voor een scriba van de nieuw te vormen kerkenraad staat nog open. Omdat Robert Helder lid is van de wijkgemeente Oosterkerk zijn we in eerste instantie op zoek naar een gemeentelid van de Adventskerk. Voordrachten voor kandidaten kunnen worden ingediend bij de scriba van de Adventskerk. Het profiel is hier te vinden.

Lees hier de officiële bekendmaking van bovenstaand nieuws.

Robert Helder.

Reacties zijn gesloten.