Genesis: Oecumenische Leeskring: 4 avonden maart

In de 40-dagentijd is er weer een oecumenische leeskring in het Dominicanenklooster, op vier dinsdagavonden in maart. We duiken dan in enkele oerverhalen uit Genesis, aan de hand van het  wereldwijd gelezen boek Genesis, boek van het begin van rabbijn Jonathan Sachs. Hij bespreekt de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt boeiende verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. 

We lezen dit seizoen samen de verhalen van de schepping, de grote vloed en de roeping van Abram. Bij genoeg animo gaan we volgend seizoen verder met dit rijke boek. U wordt gevraagd het zelf aan te schaffen (prijs 29,90). Als de kosten een probleem zijn, neem dan contact op. De data zijn dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart om 20.00 uur in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten  € 5,- per avond voor materiaal, koffie en thee. Opgave bij ds. Iemke Epema uiterlijk vrijdag 24 februariiemke.epema@hetnet.nl.

Rabbijn Jonathan Sacks (1948-2020)

Reacties zijn gesloten.