Het zomernummer van Klankbord is onderweg

Dit nummer van ons wijkblad bevat onder meer interviews met Jaap Drupsteen, die werd onderscheiden voor zestig jaar kerkenwerk en met ds. Elly Urban, ter gelegenheid van haar afscheid van de wijkgemeen-te.

Gemeenteleden vertellen wat voor hen ‘een nieuw begin’ was en met de jongeren kijken we terug op een ‘gaaf kamp’ op Ameland.

Reacties zijn gesloten.