Bevestiging ambtsdragers 11 april

De kerkenraad is blij u mee te kunnen delen dat twee gemeenteleden bereid zijn gevonden om ambtsdrager in onze wijkgemeente te worden. Als opvolger van Bina Schouwstra heeft Sandra Prins aangegeven de taak van Ouderling-Kerkrentmeester op zich te willen nemen. Ramon Vliegenthart wil de taak Jeugdouderling op zich nemen.

Indien er geen wettig bezwaren worden ingediend zullen zij beiden op 11 april, in een online dienst in de Oosterkerk, bevestigd worden als ambtsdrager

Klarieke Hop Mailto scriba

Reacties zijn gesloten.