Kerkenraad vergaderde via Microsoft Teams

De kerkenraad van de Oosterkerk vergaderde maandag 15 februari voor de eerste keer via een videoverbinding (in Microsoft Teams). Het moderamen had al meerdere keren op deze wijze vergaderd. Voor de andere kerkenraadsleden was het een primeur.

Piet Kuiper opende als voorzitter de vergadering en ds. Iemke Epema las voor uit Johannes 14, de eerste verzen: ‘Wees niet ongerust maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.” Eerst werd een rondje persoonlijk gedaan. Vervolgens werd gesproken over onder meer het organisatorisch samengaan van Oosterkerk en Adventskerk in één wijkgemeente, voorlopig nog op de twee vertrouwde locaties. Renske Bakker vertelde met plezier over haar werkzaamheden binnen haar stage, zowel met en voor oudere gemeenteleden als de jeugd. En kerkenraadsleden praatten elkaar bij over wat er vanuit de diverse taakgroepen op dit moment gebeurt.

Bijgaande foto geeft een indruk. Het beeld doet door de belichting en kleurstelling wat artistiek aan. Video-vergaderen blijft dan ook een kunst, waarin de kerkenraad zich verder zal bekwamen. Tegelijk hopen de kerkenraadsleden ook weer op een meer klassieke manier met elkaar te kunnen overleggen.

Reacties zijn gesloten.