Week van Gebed en Oecume-nische viering 17 januari

Week van gebed #blijfinmijnliefde, 17 januari Adventskerk 9.30 uur

In de jaarlijkse Week van gebed bidden christenen wereldwijd voor eenheid, in 2021 in de week van 17 t/m 24 januari. De zusters van Grandchamp (Zwitserland), een oecumenische kloostergemeenschap gelieerd aan Taizé, hebben materiaal aangereikt voor gebed en viering, rond het thema #blijfinmijnliefde.

Op de website van het Podium van Kerken in Zwolle zijn de activiteiten van geloofsgemeenschappen in Zwolle zichtbaar, zie hier.  Je kunt je ook aanmelden om dagelijks samen met andere gelovigen te bidden. Zie voor informatie en opgave: Week van Gebed – Léven in de kerk (levenindekerk.nl).

Op zondagochtend 17 januari zenden we vanuit de Adventskerk een oecumenische viering uit.

Dit is een samenwerking tussen de Oosterkerk, de Lutherse Kerk, de RK parochie Thomas a Kempis en de Adventskerk. Voorgangers zijn ds. Margo Jonker en ds. Elly Urban. Deze viering, om 9.30 uur, zal in het teken staan van #blijfinmijnliefde en de Week van Gebed.

Online gebedsavond Dieze donderdag 21 januari 19.30 uur

In de Week van Gebed organiseren de kerken in Dieze een online gebedsavond, die uitgezonden wordt vanuit het gebouw van het Leger des Heils. Ook de Oosterkerk werkt hieraan mee. Je kunt gebedspunten inleveren via e-mail, naar: GebedsweekDieze@gmail.com. De dienst wordt uitgezonden via www.legerdesheils.nl/korpszwolle/live.

Reacties zijn gesloten.