Werkgroep Carei ontving twee bedankbrieven

In maart moesten wij de jaarlijkse rommelmarkt op het laatste moment afblazen. Helaas. Activiteiten kwamen overal nagenoeg stil te liggen. Acties uitzetten voor fondsenwerving leken niet mogelijk. Een centrale plek voor contact was er niet meer toen de kerk gesloten werd. Wij konden niet meer naar Carei gaan, om activiteiten te bespreken. En we hadden nog wel zulke mooie plannen om uit te werken. Waaronder de renovatie van de tuin  van het psychiatrisch ziekenhuis. Allemaal in de wachtstand. Maar toch hebben we onlangs zo’n 17 m3 materialen kunnen transporteren naar Carei. Voornamelijk kleding, maar ook schoenen en incontinentiemateriaal. Het is daar in dank aanvaard. De brieven die we daarop kregen – en ook ons bemoedigen om ermee door te gaan – zijn van:

Tünde Szeibel, zij is directrice van het psychiatrisch ziekenhuis St. Ana- en Kati Orosz, de directrice (Moeder) van het weeshuis Lacramioara.

Willem Boerman (vz. Werkgroep Carei; tel. 038.4534181)

Reacties zijn gesloten.