Wat betekenen de nieuwste corona-maatregelen?

Bericht Moderamen Oosterkerk, 7 oktober 2020.

Conform het dringende advies van de PKN geven we de komende weken ruimte aan 30 kerkgangers per viering. De medewerkers komen daar bovenop en dat geldt ook voor de kinderen. Gelukkig kan de dienst ook thuis met beeld en geluid gevolgd worden.

Van te voren aanmelden       

Als u graag naar de dienst wilt komen is het echt belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt, ook als u medewerker bent, via het aanmeldformulier op de website. Mensen die zich hadden aangemeld maar voor wie helaas geen plaats meer was hebben de week daarop voorrang. Geef u zich dan wel weer opnieuw op. Let op: u kunt alleen naar de dienst toe gaan als u per mail of telefoon een bevestiging heeft gekregen.

Mondkapje verplicht

Belangrijk is ook dat u vanaf komende zondag bij het naar binnen en naar buiten gaan een mondkapje draagt. Neem dat zelf zo veel mogelijk mee. Er liggen in de kerk ook mondkapjes klaar. Een kleine gift daarvoor is welkom.

Kinderen en jongeren

In de maand oktober is er op de tweede en vierde zondag van de maand kinderkring, dus komende zondag 11 oktober, en dan weer op 25 oktober. Ouders mogen hun kinderen voor de dienst tot aan de deur van het wijkcentrum brengen en vervolgens zelf de ingang onder de toren nemen om de kerk binnen te gaan. Oppasdienst wordt wel iedere zondag aangeboden. Ook het jeugdwerk kan gelukkig gewoon doorgang vinden.

Bijeenkomsten door de week

Voor bijeenkomsten van groepen uit onze gemeente door de week in het wijkcentrum is ons beleid: alleen overleg en gesprek in kleine groepen, de richtlijn is rond de 10 mensen. Stel fysieke bijeenkomst uit waar dat kan en overleg zoveel mogelijk digitaal. Ook belangrijk: vraag het op tijd aan de beheerder (bagijnehof@oosterkerk.nl) als je van een ruimte in de kerk gebruik wilt maken.

Pastoraal bezoek

Mensen thuis bezoeken kan gelukkig ook doorgaan, met inachtneming van een veilige afstand. Zoek elkaar op, en als u dat niet fysiek aandurft, pak weer vaker de telefoon. Moedeloosheid ligt gemakkelijk op de loer, zeker nu we weer de donkere tijd tegemoet gaan. Als u graag contact met een predikant wilt, laat het weten, rechtstreeks, of via coördinator Margrieta de Boer (margrieta.de.boer@home.nl, tel 038-4546229).

Reacties zijn gesloten.