Aanmelden voor kerkdienst van: 4 oktober

Klik hier

om het aanmeldformulier te openen

Door de versoepeling van de corona-maatregelen zijn er vanaf zondag 5 juli weer diensten in de Oosterkerk. Helaas kunnen mensen nog niet spontaan naar een kerkdienst omdat er nog steeds beperkingen gelden. Daarom moeten kerkgangers zich van tevoren aanmelden. En wie aan de beurt is, staat de volgende zondag weer onderaan de lijst. Dit doen we om iedereen gelijke kansen te geven. Ook andere dingen gaan anders dan u normaal gewend bent.

Hoe gaat dat in zijn werk ?

Naar de kerk vanaf zondag 5 juli

De nieuwe richtlijnen die per 1 juli zijn ingaan, betekenen dat er weer kerkdiensten mogen plaatsvinden mits de 1,5 meter afstand tussen mensen in acht wordt genomen. Voor de Oosterkerk houdt dit in dat er maximaal 130 mensen naar de kerk kunnen komen. We zijn daar blij mee, maar het betekent ook dat we de deuren niet zomaar kunnen openzetten; mensen dienen zich vooraf aan te melden.

Hoe meld ik me aan?

Via het aanmeld formulier kunnen mensen tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur aangeven dat ze de zondag erop naar de kerk willen komen.

Ook vragen we om in te stemmen met de afspraak dat aangemelde personen niet ziek of verkouden zijn tijdens de kerkdienst. Mensen die niet over internet beschikken verzoeken we of zij iemand anders willen vragen om hen op deze manier aan te melden. Alleen als dat niet lukt, kunt u zich telefonisch aanmelden op woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur via het nummer 06-33205179.

Ingang onder klokkentoren; zitplaats toegewezen

Kerkgangers kunnen niet zelf een plek uitzoeken omdat de kerk in drie delen (vakken) wordt ingedeeld: een deel voor mensen die alleen komen, een deel voor mensen die met z’n tweeën komen en een deel voor drie personen of meer uit één huishouden. Iedereen komt binnen via de groene deuren onder de klokkentoren en moet via die kant de kerk ook weer te verlaten. De mensen die alleen komen, zitten beneden in het linker vak (zijde Koewegje), mensen die als twee huisgenoten komen, zitten beneden in het rechter vak (zijde Bagijnesingel); drie personen of meer uit één huishouden kunnen boven plaatsnemen. Zelf een plek uitzoeken zit er niet bij. Er zijn vrijwilligers die als ‘plaatswijzers’ fungeren en aangeven waar u exact kunt gaan zitten. Dit om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld door de banken langs elkaar schuiven vóór, tijdens of na de dienst.

Samenzang en collecte

In de diensten zal niet worden gezongen door de mensen in de kerkbanken, er is dus geen samenzang. Wel wordt er gezongen door bijvoorbeeld de voorganger of enkele zangers op het podium. Ook vindt er geen collecte plaats met collectezakken. Wel staan bij de uitgang van de kerk collectemanden of kan gebruik worden gemaakt van de app kerkgeld. Zie hier de handleiding van de app én een filmpje met de toelichting van deze app.

Kinderkring

Op zondag 5 juli is er kinderkring en daarna weer in augustus. Kinderen moeten aan het begin van de dienst worden afgeleverd bij de glazen deur (Bagijnehof) en kunnen daar ook weer worden opgehaald. Ouders dienen zelf door de deuren onder de klokkentoren naar binnen en ook weer naar buiten te gaan. Er is geen oppasdienst.

Praktische zaken

Fiets parkeren aan zijkant van de kerk en NIET op het plein voor de kerk.

• Alleen wie zich volgens de procedure heeft aangemeld, wordt toegelaten.

 • Bij de ingang dient u uw handen te wassen met hand-gel die daar aanwezig is.

• Bij de ingang is een laatste check/vraag of er geen griepverschijnselen zijn.

De jas moet mee de kerk in, van de garderobes wordt géén gebruik gemaakt.

• Een zitplaats wordt u toegewezen.

• We verzoeken iedereen om het toilet zo min mogelijk te gebruiken.

• Na afloop is er géén mogelijkheid om koffie te blijven drinken.

We willen niet dat kerkgangers bij het uitgaan van de dienst samenscholen op het plein voor de kerk, mede om iedereen de ruimte te geven om de kerk te verlaten. Voor een gesprek kunt u bijvoorbeeld uitwijken naar de parkeerplaats (Turfmarkt).

• Er is geen oppasdienst; wel is er kinderkring.

• Wie helemaal niet in beeld wil komen vanwege het live uitzenden van de kerkdienst via internet, kan het beste boven, op het balkon, gaan zitten. Wie beneden zit, kan overigens alleen incidenteel en van achteren in beeld komen; de camera’s zijn gericht op het podium.

Tenslotte

Mocht er toch weer een toename van het coronavirus zijn, dan is beslist niet uitgesloten dat de kerkdiensten weer stopgezet worden. We hopen op ieders begrip en medewerking en proberen er samen met u het beste van te maken binnen de mogelijkheden die er zijn. Wilt u reageren? Mail dan naar: scriba@oosterkerk.nl.

Wijkkerkenraad Oosterkerk, 3 september 2020

Reacties zijn gesloten.