Uw mening wordt gevraagd: over streamen kerkdiensten

Streamen van kerkdiensten

In de maand juli willen we graag beginnen met het streamen van kerkdiensten. Dat is iets anders dan van te voren filmpjes opnemen, zoals we tot dusver deden. Streamen is rechtstreeks uitzenden via internet met beeld en geluid. Voor de Coronatijd zonden we ook onze kerkdiensten uit, maar toen alleen nog met geluid (kerkdienstgemist.nl). We hebben gemerkt dat beeld voor de mensen thuis belangrijk is, zeker als je lange tijd of helemaal niet meer in de kerk kunt komen. Nu we in de komende tijd niet iedereen op zondagmorgen in de kerk kunnen ontvangen maar gebonden zijn aan een maximaal aantal, vinden we het belangrijk dat de mensen die niet kunnen of durven komen zo de dienst op afstand mee kunnen beleven. De apparatuur is al aangeschaft, waar behoorlijke kosten mee gemoeid waren, maar we vonden het van groot belang hierin te investeren.

Uw mening wordt gevraagd

Als een gemeente besluit de dienst ook met beeld uit te zenden moet dit worden voorgelegd aan de gemeenteleden, vanwege privacyoverwegingen. We zouden hier anders een gemeentebijeenkomst voor hebben georganiseerd, maar dat kan nu juist niet. We willen graag van u weten of u er bezwaar tegen heeft om in beeld te komen als de dienst wordt opgenomen. Verder willen we u vragen of u ermee akkoord gaat dat de zondagochtenddienst voor iedereen die dat wil (terug) te kijken is, zoals het nu ook gaat met de filmpjes die op de site te bekijken zijn, of dat u er de voorkeur aan geeft dat alleen mensen die een speciale code hebben toegang hebben tot de dienst. We zijn benieuwd of u nu naar de vieringen kijkt. En ook zouden we graag willen weten of u als we in juli weer kerkdiensten gaan houden met een maximum van 100 mensen u dan graag weer naar de kerk zou komen of voorlopig liever eerst thuis de dienst volgt. Voordat we op zondag 5 juli de deuren weer openen willen we graag een oefensessie houden, waarin we met 30 mensen uitproberen hoe het gaat met de kerk binnen komen, onze plaatsen innemen en weer naar buiten gaan.

Zou u mee willen doen aan die oefening? Al deze vragen zijn te beantwoorden via deze link. Het werkt op dezelfde manier als de link van twee week geleden met de vragen over hoop en het is echt niet ingewikkeld. We zouden het zeer waarderen als u de vragen beantwoordt en dit uiterlijk vrijdag 29 mei doet

Reacties zijn gesloten.