Gemeenteberaad 9 februari: Oosterkerk-Adventskerk

Aansluitend op de kerkdienst van zondag 9 februari werd in de kerkzaal van de Oosterkerk een gemeenteberaad gehouden. In de Adventskerk vond gelijktijdig ook een gemeenteberaad plaats en was dezelfde presentatie. Er werd ingegaan op het voorgenomen besluit van de kerkenraden om één wijkgemeente te vormen, en het plan van aanpak is gepresenteerd.

Er worden de komende tijd meerdere (financiële) scenario’s onderzocht en berekend. De opbrengsten uit het traject waarderende gemeenteopbouw en het voortraject Heilige huisjes worden daarin meegenomen.

Een samenvatting van het plan van aanpak vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.