Impressie oecumenische ontmoeting in de wijk

Op dinsdagavond 21 januari was er een oecumenische ontmoeting met kerken uit onze wijk, te weten de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente, de gemeente Christus Centraal, de RK parochie, de Lutherse Gemeente en de Oosterkerkgemeente. De avond vond plaats in de kapel van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Hogenkampsweg.

Er was koffie met heerlijke eigen gebakken appeltaart. Zo’n veertig mensen deden mee. Op een ludieke interactieve wijze kwam het thema Hoop aan de orde, ingebed in een viering waar pastores uit alle geloofsgemeenschappen bij betrokken waren. Met een bijzondere zegenbede werden we naar huis gestuurd.

Zegenbede

Zegen onze gedachten, dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens, dat zij eerlijk en innig zijn.
Zegen ons wikken en wegen, dat wij uw opzet dienen.
Zegen onze ontoereikendheid, dat niets ons tot ontmoediging leidt.
Zegen onze woorden, zegen onze stilte, zegen ons samenzijn:
dat Gij gehoord wordt en vermoed
in alles wat wij met welwillendheid betrachten en bewerken.
Zegen ons, wees ons genadig,
dat wij – als wij anderen geluk verschaffen –
zelf gelukkig en in vrede mogen zijn,
al de dagen dat u ons het licht van het leven geeft.
Amen

Gebaseerd op een bede van pater Marcel Weermaes.
Hij behoort tot de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
in het Latijn: Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR)
en de orde is bij ons bekend als de Redemptoristen.

Reacties zijn gesloten.