Interreligieuze viering en gebed voor de vrede

Op zondag 5 januari om 19.00 uur vindt in de Oosterkerk de jaarlijkse interreligieuze viering voor de vrede in Zwolle plaats. Leven vanuit onze bronnen, dat komt in de interreligieuze vredesviering aan de orde. Organisatie: Samen Leven Anders Geloven (SLAG) Zwolle. Iedereen is van harte welkom.

De drie Abrahamitische godsdiensten – Islam, Jodendom en Christendom – zoeken elkaar op in hun gezamenlijke viering en gebed voor de vrede. In Zwolle gebeurt dat al bijna dertig jaar, ook weer in 2020.

Mens te zijn op aarde, het leven samen vieren, te leren van het leven. Wat betekent dat voor mij, hoe verbind ik mij met mensen om mij heen en met de Eeuwige, God, Allah? Voor de vrede wordt in deze viering gebeden. En dat er een samen leven is – in vrede.

Reacties zijn gesloten.