Privacyverklaring Oosterkerk: een reminder

Sinds juni 2018 heeft de Oosterkerkgemeente een privacyverklaring. Dit vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in dat jaar. In de verklaring staat onder meer hoe we omgaan met persoonsgegevens. Onze verklaring is sinds juni 2018 gepubliceerd op de website onder Organisatie -> Communicatie, en is rechtstreeks te vinden op www.oosterkerk.nl/privacy. Jaarlijks willen we als reminder iedereen hierop attenderen. Dat doen we bij deze; en in juni deden we dat ook in de kerkgroet.

Voor opmerkingen of vragen kunt u terecht bij Theo Brand (theobrandzwolle@gmail.com) van de Taakgroep Communicatie.

Reacties zijn gesloten.