Beloken Pasen. Als pasgeboren kinderen

In een feestelijke dienst is Lize Maria Kroes door ds Epema gedoopt. Als muzikale meditatie werd door een doopkoortje Do Not Be Afraid van Philip W.J. Stopford gezongen. Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst deze foto’s

Do not be afraid                               

Wees niet bang, wees niet bang, want Ik heb je vrijgekocht. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als je door het water loopt, zal Ik bij je zijn. Je zult nooit in de golven wegzinken. Wanneer het vuur overal om je heen brandt, zul je nooit worden verteerd door de vlammen. Wanneer de angst voor eenzaamheid opdoemt, bedenk dan dat ik aan jouw zijde sta. Wanneer je als vreemdeling in ballingschap verblijft, weet dan hoe kostbaar je in mijn ogen bent. Je bent van mij, o mijn kind. Ik ben je vader en Ik houd van jou, Ik houd van jou Ik houd van jou met een volmaakte liefde.

Reacties zijn gesloten.